Historische afbeeldingen op Tielse containers

Zonder veel ruchtbaarheid is op 16 en 17 augustus een project afgerond dat bedoeld is om de Tielse binnenstad een mooier aanzicht te geven. Op zestien vuilcontainers in de stad kwamen afbeeldingen van de situatie in het begin van de twintigste eeuw.

Fotoalbum onder de tekst

Verzamelcontainers in de openbare ruimte zijn bijna per definitie niet mooi. Dat was al het gevoel bij de grote glascontainers een kwart eeuw geleden. Destijds kwamen al enkele mensen in Tiel met het idee om de lelijke gele bakken van foto’s of tekeningen te voorzien. Dat bleek destijds echter onmogelijk vanwege de vorm van de bakken. Een vergelijkbaar project enkele jaren later voor de eerste vuilcontainers verdween in de la, omdat de containers nog geen vaste standplaats hadden.

Sinds enkele jaren zijn er heel wat ondergrondse containers met niet al te fraaie bovengrondse inwerpdelen. Soms staan er drie of vier bij elkaar. In 2018 kwamen in Tiel liefst drie mensen onafhankelijk van elkaar op het idee om die te beplakken met foto’s. Jan Bouwhuis maakte er zelfs een aantal beeldmontages van. Rond dezelfde tijd bezocht Martin van der Mark, voorzitter van de Tielse Oudheidkamer, de stad Alkmaar. Daar zag hij vuilcontainers met mooie historische afbeeldingen en hij vond dat de stad Tiel zó ook wel wat kon worden verfraaid. En bij de gemeente kwam een soortgelijk initiatief van Annemiek Sterk binnen.

Er werd een werkgroepje gevormd, waarin mensen van de gemeente Tiel, de AVRI, de Oudheidkamer en het Regionaal Archief zaten. Dat bekeek de zaken eerst op papier, ging na wat het zou gaan kosten en ging toen door de stad op zoek naar geschikte plekken. Daarbij werd de keuze gemaakt om foto’s en ansichten te gebruiken die de situatie ter plaatse ruim een eeuw geleden weergaven. Die foto’s zijn geselecteerd uit de Collectie Smit/Kers en de beeldbank van het Regionaal Archief Rivierenland. Ook de financiering was rond.

Toen kwamen er twee problemen. Ten eerste gooide de coronalockdown roet in het eten. Daarnaast ging de verantwoordelijke persoon bij de AVRI – de eigenaar van de containers – weg. Daardoor lag het project ruim twee jaar stil. Pas in 2022 werd het door de gemeente weer opgepakt. Van de ideeën van drie jaar eerder kon gebruik worden gemaakt, maar er moesten natuurlijk nieuwe kostenberekeningen worden gemaakt. Tenslotte kon een plan volgen voor het beplakken van zestien containers op acht plaatsen. De kosten zijn verdeeld tussen de gemeente Tiel, de AVRI, de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken en ondernemersvereniging Hart van Tiel.

De productie van de afbeeldingen werd toevertrouwd aan Bureau Nu, dat ook in Alkmaar deze klus heeft geklaard. Dat had twee dagen nodig om het beplakken te verzorgen. Twee dagen, waarop het beslist niet mocht regenen. Daarom werd een en ander in deze natte zomer nog eens twee weken uitgesteld. Maar nu zit het er letterlijk op. Het wachten is op de eerste reacties en vooral ook op de wijze waarop de containergebruikers er mee om zullen gaan.

Als de beplakking inderdaad tot een blijvende verbetering van het stadsbeeld leidt, zullen er meer containers volgen. Daarbij kan dan ook rekening worden gehouden met kritiek. Hier en daar kan de fotokwaliteit beter. Ook wat meer kleur zou geen kwaad kunnen. Dan moeten er natuurlijk wel beelden uit een recentere tijd worden gekozen.

Fotoalbum:

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights