Stand van zaken Dijkversterking Stad Tiel: augustus 2023

In deze bijdrage de stand van zaken over de voortgang van het dijkversterkingsproject Stad Tiel. Dat is het dijkvak dat loopt van het Amsterdam-Rijnkanaal tot het Inundatiekanaal. Dit dijkvak is slechts 2,6 kilometer lang maar door de bebouwing, de fraaie stadsmuur met coupures en de wensen om het Waalfront nog aantrekkelijker te maken is het een arbeidsintensief stukje van het dijkversterkingsprogramma van het waterschap. Onder dit artikel een album met foto’s uit de afgelopen maanden van de werkzaamheden. Het tweede project Tiel – Waardenburg komt een volgende aflevering aan bod.

Dag van de Bouw

We beginnen onze terugblik op de Dag van de Bouw op zaterdag 17 juni 2023. In heel Nederland stelden bouwbedrijven toen bouwplaatsen open voor het publiek. In Tiel waren dat de twee projecten waar gewerkt wordt aan de dijkversterking. Met name het dijkvak Stad Tiel trok veel belangstelling.

Aannemer FPH Ploegmakers en Waterschap Rivierenland hadden er veel werk van gemaakt. Op informatiepanelen zag je mooie beelden van hoe het straks wordt en stond ook de planning vermeld. In een geïmproviseerde minibioscoop in een container draaide een videofilm, ook te zien via een link onder dit artikel. Daarbij stond het intrillen en indrukken van de stalen damwanden (planken in bouwjargon) nabij Bellevue centraal. Op het bouwterrein stonden verschillende grondverzetmachines die je niet alleen mocht bekijken maar ook bedienen. Vooral de machine waarmee je moest proberen een bal in een korfbalnet te werpen trok veel belangstelling. Regelmatig waren er rondleidingen vanaf het verzamelpunt bij de kruising Hertog Arnoldstraat / Hertog Reinaldlaan. Vandaar wandelde je met een gids naar Bellevue en terug.

Stand van zaken en planning

Ondertussen is het ruwe grondwerk aan de Ophemertsedijk voor een groot deel klaar. Het indrukken van de damwanden, een tijdrovend werk, is vanaf juni al voor een groot deel klaar. Spectaculair is de verandering bij Bellevue. Ondanks de toepassing van die damwand over een flink deel van de Ophemertsedijk was er voor dit kleine stuk dijk toch nog 50.000 kubieke meter klei nodig om de dijk te verbreden en wat hoger te maken. Die werd per schip aangevoerd via een speciaal gemaakte losplek bij het punt waar Inundatiekanaal en de Waal elkaar ontmoeten. Wanneer we uitgaan van 15 kuub grond per vrachtauto dan moesten deze ruim 3300 ritten maken van het aanvoerstation naar de stortplaats. Veel hoger wordt de Ophemertsedijk niet. De aannemer heeft zich verplicht om te zorgen dat de eerste twintig jaar de dijk minimaal 12,40 meter boven NAP blijft. Om geen risico te lopen wordt nu een hoogte van 12,60 meter boven N.A.P. aangehouden. In de praktijk betekent dat een geringe verhoging van ruwweg enkele centimeters tot een halve meter. Begin 2024 wordt dit deel van het tracé opgeleverd en kan men hier weer heerlijk wandelen. Nu moeten de natuurwetten hun werk doen om de aangevoerde grond te laten inklinken. Dat proces wordt nauwkeurig gevolgd.

Bellevue heeft een vast terras.

22 augustus 2023
Bellevue.

Bellevue heeft veel voordeel van de dijkverbetering. Het demontabele terras is niet meer nodig. Er ligt nu een royaal vast terras dat straks zowel vanaf het nieuwe fietspad langs de Waalzijde als vanuit het horecapand zelf met een korte trap bereikbaar is. Het voormalige gevaarlijke fietspad tussen het terras en het gebouw zal in de toekomst alleen nog bij extreem hoog water, indien de coupure gesloten moet worden, gebruikt worden. Het nieuwe terras, is al in gebruik. Bij het Inundatiekanaal zal de komende weken nog gewerkt worden. Het gaat onder meer om het verleggen van een gasleiding en het drukken van damwanden (planken) bij het Inundatiekanaal.

De Echteldsedijk

De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart maar na Appelpop gaan de werkzaamheden verder. Een deel van de Echteldsedijk is eerder al op het gewenste veiligheidsniveau gebracht. Nu wordt dit stuk van het tracé nog gastvrijer gemaakt. Het eerste stukje van de Echteldsedijk tot de Groene Krib krijgt een fietsstrook en de nieuwe wandelpromenade langs de Waalkade krijgt een doorlopend vervolg achter het appartementengebouw dat op de plek van het voormalige tankstation Dijkhuizen gepland is. Behalve hoofdaannemer FPH Ploegmakers zijn er deze weken ook nog andere bedrijven actief op dit stukje dijk. Het karakteristieke pand van Rijkswaterstaat op de hoek Echteldsedijk – Groene Krib, wordt slachtoffer van de sloophamer.

Stadsmuur

De monumentale stadsmuur wordt niet verhoogd. Wel liggen er na de werkzaamheden demontabele verhogingsstukken klaar om het binnenstromen van water over de stadsmuur bij extreem hoog water te voorkomen. Het meest in het oog springend is de nieuwe gemetselde coupure nabij de Waterpoort. De stadsmuur wordt richting de Zoutkeetstraat verlengd met nieuw metselwerk.

Eind 2024 alles klaar

Eind 2024 moet alles klaar zijn en kunnen Tielenaren en bezoekers van de stad genieten van veilige maar ook toeristisch gezien aantrekkelijke dijken. Of de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal richting Echteld er komt is nog onzeker. Wellicht horen we daar bij de behandeling van de meerjarenbegroting in de gemeenteraden van Tiel en Neder-Betuwe later dit jaar meer over. Want om die voor het toerisme maar ook voor scholieren belangrijke brug mogelijk te maken, zullen de gemeenten Tiel en West-Betuwe moeten bijdragen. Als die brug er komt dan zullen we er pas enkele jaren na 2024 van kunnen genieten.

Meer weten?

Er is een inloopbijeenkomst op 31 augustus in Zinder van 16.00 tot 19.00 uur. Tot slot kunt u ook de voortgang op de gratis te downloaden BouwApp volgen.

Fotoalbum:

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2023/04/dijkversterking-stad-tiel-wordt-zichtbaar/

en https://detielenaar.nl/nieuws/2023/02/dijkversterking-stad-tiel-officieel-van-start/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights