Nieuws uit Tiel, editie 28 juni 2023

In deze editie:

– Piet Hein in Tiel

– Fiets verkeersexamen

– Petje Af

– Medel Nutsleidingen

Koninklijke jacht ‘Piet Hein’

Dinsdag lag het koninklijke jacht de Piet Hein afgemeerd in de haven van Tiel. Vanaf 10 juni maakte het een reis langs Hanzesteden en als laatste was Tiel aan de beurt en vertrok daarna naar de thuishaven Rotterdam. 2 rondvaarten zijn vanaf Tiel gehouden waarbij 30 personen per vaart konden opstappen. De reis ging stoom opwaarts naar Druten en op de terugweg werden de Prins Bernard sluizen aangedaan. Bij de opening van het sluizencomplex in 1952 was de Piet Hein met aan boord Koningin Juliana en prins Bernard ook in Tiel. Daarna omstreeks 1975 voor het van boord zetten van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven en in 2017 tijdens Tiel Maritiem.

Koninklijk geschenk

Het luxe jacht ‘Piet Hein’ was het nationale geschenk aan prinses Juliana en prins Bernhard ter gelegenheid van hun huwelijk op 7 januari 1937. Na de bekendmaking van hun verloving in september 1936 werd het Algemeen Comité tot aanbieding van het nationaal huwelijksgeschenk opgericht. Het ingezamelde geld was bestemd voor de bouw van het jacht en de renovatie van Paleis Soestdijk. Het prinselijk paar gaf de voorkeur aan een motorjacht, geschikt voor de Nederlandse binnenwateren. In 1980 is het overgedragen aan een de Stichting ‘Piet Hein’ en door vrijwilligers in de vaart gehouden. https://stichtingpiethein.nl/

Fiets verkeersexamen

Eerder deze maand was er weer het fiets verkeersexamen voor basisschool leerlingen. Vanaf de parkeerplaats van het politiebureau vertrokken voor de 29ste maal ruim 550 leerlingen van 15 basisscholen voor het traditionele fiets verkeersexamen. Langs de route werden de leerlingen beoordeeld op hun rijgedrag. Coördinator was ook dit jaar Guus Augustin die ook het theoretisch examen heeft gemaakt.

Petje ‘af-gesloten’: einde lesjaar met diploma-uitreiking

Afgelopen maand was het tijd voor de jaarlijkse diploma-uitreiking van Petje af Tiel. De kinderen van 9 tot 14 jaar ontvingen een certificaat óf een diploma, afhankelijk van hoe lang ze mee doen met Petje af.

Landelijk
Het kanjercertificaat is voor kinderen die gedurende het schooljaar ingestroomd zijn, kinderen die het hele jaar meegedaan hebben krijgen brons, doe je twee jaar mee dan ontvang je zilver en na drie volle jaren krijg je een gouden diploma! Petje af is een landelijk initiatief, Tiel heeft een eigen afdeling. Het is een buitenschools programma. Nieuwsgierige en leergierige kinderen ontdekken bij Petje af de wereld. Het programma loopt gelijk aan het schooljaar en biedt kansen aan kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Elders in het land zijn Petje af-afdelingen waar kinderen op de zondagen bij elkaar komen. In Tiel is gekozen voor de dinsdagmiddag, na school. De kinderen komen bijeen in een eigen lokaal van de Tielse Molenwerfschool.

Gelijke kansen
Het doel van Petje af is een samenleving te creeëren waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en deze in te zetten voor de toekomst. Het motto van Petje af is dat de plek waar je wieg heeft gestaan nooit je kansen in de toekomst mag bepalen. Het schooljaar is verdeeld in blokken. Tijdens een blok van vier tot vijf middagen maken de kinderen kennis met allerlei beroepen. Er komen gastsprekers in de klas en de kinderen gaan op bedrijfsbezoek. Ze worden begeleid door ervaren coaches die vaak een onderwijs achtergrond hebben, maar ook getraind worden door de landelijke koepel van Petje af. In groepjes maken zij daar een presentatie over.

Vertier, sport en spel
Afgelopen schooljaar waren de thema’s onder andere (electrische) auto’s,de molen, gezonde voeding, dieren, veiligheid, muziek en vakantie. Voor hun laatste thema kregen de kinderen een rondleiding door Hotel Tiel, mét een kijkje in de keuken. Ze kozen zelf gerechten uit voor een buffet waarvan ze genoten als afscheidsetentje bij Van der Valk. In september begint Petje af Tiel weer met een nieuw programma en er is nog plaats voor kinderen! https://petjeaf.nl/tiel/-/algemeen (ML)

video:

Medel verkoopt nieuwe kavels snel, nu de nutsleidingen nog

De zeven nieuwe kavels aan het oostelijk deel van Medel zijn snel verkocht. Over een klein jaar zullen de kavels overgedragen worden aan de nieuwe eigenaren. Medel zal ook na de uitbreiding een fraai industrieterrein blijven dat landelijk hoge ogen gooit wanneer het gaat om ligging, landschappelijke inpassing en beheer. Grond kopen is een dingetje. Maar daarna komt bouwen en heb je nutsaansluitingen nodig. Dat laatste lijkt een flink probleem. De nutsbedrijven hebben te weinig mensen om de netten aan te passen aan de veranderende vraag en nieuwe woningen en bedrijven aan te sluiten. Ook in Medel speelt dat. Het Medelbestuur doet er alles aan om de nutsvoorzieningen tijdig klaar te krijgen. De bedrijven gaan de koppen bij elkaar steken om ‘slimme’ oplossingen te bedenken. Of dat gaat lukken is nog niet zeker. (BL)

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights