Nieuws uit Tiel, editie 26 juni 2023

In deze editie:

– Erepenning voor Hendriks

– Milieustraat Avri Tiel gaat verhuizen

Nader onderzoek N834

– Veilingkwartier

Erepenning van de stad Tiel voor voorzitter Raad van bestuur ziekenhuis Rivierenland

De voorzitter van de raad van bestuur van ziekenhuis Rivierenland Marc Hendriks gaat met pensioen. Tijdens een druk bezochte afscheidsreceptie en afscheidsfeest met de medewerkers reikte burgemeester Beenakker hem de erepenning van de stad Tiel uit. Die kreeg hij niet alleen omdat Hendriks in de zeven jaar dat hij in het streekziekenhuis werkte een uitstekend manager bleek die zich met hart en ziel voor het ziekenhuis inzette. Hendriks vond ook dat een ziekenhuis een bredere maatschappelijke functie heeft dan alleen maar goede gezondheidszorg bieden. Zo was hij stuwende kracht en voorzitter bij het platform Rivierenland Samen Beter. Dit platform is een denktank dat antwoorden zoekt op de vragen: Hoe voorkom je, verplaats je en/of vervang je zorg. En hij werkte nieuwe zorgconcepten uit. Het platform ligt nog direct in het verlengde van het managen van een groot ziekenhuis. Anders was dat met bijdragen aan maatschappelijke projecten als de laaggeletterdheid van Bibliotheek Rivierenland, het op flinke schaal werk bieden aan mensen met een beperking, de samenwerking van het ziekenhuis met het Toon Hermanshuis en het bieden van woongelegenheid aan 75 Oekraïense vluchtelingen binnen het ziekenhuis.

Dat Hendriks breed gewaardeerd werd en geliefd was, bleek overduidelijk uit de toespraken bij zijn afscheid. Hendriks genoot zichtbaar van de loftuitingen en de vele anekdotes die opgehaald werden. Als afscheidscadeau kreeg bij van de medewerkers van het ziekenhuis twee Mozaïekbanken. Een zal zijn tuin bij zijn woning in Tilburg gaan sieren. De andere krijgt als blijvende herinnering aan de vertrekkende voorzitter een plaats op het ziekenhuisterrein.

Marc Hendriks wordt als voorzitter van de raad van bestuur opgevolgd door zijn collega bestuurslid Wendy Bosboom. Haar plaats wordt ingenomen door Erik de Haan. De Haan heeft een uitgebreide en indrukwekkende carrière in de zorgsector opgebouwd. Tot 2017 werkte hij als financieel manager bij ziekenhuis Rivierenland.

Milieustraat Avri gaat verhuizen

Een van de kopers van de nieuwe percelen op Medel is onze afvalverwijderaar en Afvalscheidingsbedrijf Avri. De milieustraat voor Tiel en het oostelijk deel van het regiogebied op Medel nabij het Amsterdam-Rijnkanaal op Medel is volledig uit zijn jasje gegroeid. Wanneer je daar met je auto al dan niet met aanhanger naar toe rijdt, weet je niet wanneer je weer terug bent. Steeds vaker zijn er lange files en moeten scouts het verkeer regelen. Het huidige terrein is een halve hectare groot. Het nieuwe terrein is acht keer groter. Het ligt ook wat centraler voor de inwoners van Neder- Betuwe en een deel van de inwoners van de gemeente Buren. Tielenaren zullen een klein stukje verder moeten rijden. De aankoop kost acht miljoen euro. Dat heeft gevolgen voor de verwijderingsbijdrage. Gesproken wordt over 6 euro per huishouden per jaar. Momenteel worden op de stortplaatsen, via het aan huisophalen van afval en de afvalbakken in de woonwijken 12 soorten afval gescheiden. Dat moeten er volgens de regeringsplannen in 2050 veel meer worden. De Avri-directie wil daar op de nieuwe stortplaats een flink begin mee maken. In de gemeenteraad van Tiel is daar gereserveerd op gereageerd. Moet Avri op dit punt wel voorop willen lopen is daarbij de vraag.

Nader onderzoek naar verbetering ontsluiting Passewaaij via de N 834

De reactie van de inwoners van Wadenoijen op de alternatieven voor een derde ontsluitingsweg voor de wijk Passewaaij heeft effect gehad. In een raadsbreed ingediende motie heeft de gemeenteraad gevraagd om nader onderzoek naar de effecten voor de verkeersdoorstroming vanuit Tiel en Passewaaij door twee extra rijstroken toe te voegen aan de bestaande provinciale weg, de N 834 Tiel – Buren. Het college voert de motie uit. Maar het zal waarschijnlijk niet lukken om de resultaten van dit onderzoek in september al te kunnen presenteren. Het college wil er ook de mogelijkheid van het beperken van vrachtverkeer in de dorps kernen bij betrekken.

Veilingkwartier

Er is een enorm huizentekort in Nederland. Maar de uitvoering van de plannen om dit tekort te verminderen verloopt moeizaam. Er is te weinig bouwgrond en de benodigde procedures vergen te veel tijd. De gang van zaken rond het veilingterrein vormt daar een gunstige uitzondering op. Dat heeft warme en enthousiaste belangstelling vanuit de provincie en de rijksoverheid voor dit Tielse project tot gevolg. Men ziet het als als een modelproject dat laat zien dat het allemaal ook sneller kan. Leuk voor Tiel en de ambtenaren die aan het project gewerkt hebben. Om extra opruim kosten bij een eventuele brand te beperken worden versneld onder andere alle asbesthoudende daken verwijderd.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights