Terugblik op informatiebijeenkomst dementie

Veel informatie, activiteiten, ontmoetingen en aandacht voor dementie bij Tielenaren met een niet westerse achtergrond. Dat waren de ingrediënten voor een bijzonder geslaagde dag, die werd bijgewoond door ruim 120 bezoekers. Ruwweg kon je de bezoekers / deelnemers indelen in twee ongeveer gelijke groepen: mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger betrokken zijn bij de zorg voor dementerenden en de naasten en mantelzorgers van mensen met dementie. Dementie is een ingrijpende ziekte waaraan na een jarenlange periode van langzame aftakeling ruwweg een op de vier Nederlanders overlijdt. Bij Nederlanders met een niet-westerse achtergrond komt de ziekte nog veel vaker voor. Voor deze groep was er tijdens de informatiedag extra aandacht. In Tiel lijden naar schatting bijna 800 mensen aan een vorm van dementie.

De gemeente Tiel is onderweg om een dementievriendelijke gemeente te worden. Al enkele jaren wordt daar voortvarend aan gewerkt door mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger betrokken zijn bij de zorg voor dementerenden en de gemeente. Doel is niet alleen dat inwoners weten waar je hulp en informatie kunt verkrijgen. Net zo belangrijk is dat de man of vrouw in de straat, de winkelier en de horecaondernemer, dementerenden herkent, begrip toont, weet hoe hij of zij moet communiceren, hen behoedt voor missers en zo nodig een handje helpt. De werkgroep heeft in kaart gebracht welke voorzieningen er zijn en wat er nog moet gebeuren om van Tiel een dementievriendelijke gemeente te maken. Een eerste product van de werkgroep, dat in een belangrijke behoefte voorziet, is het boekje ‘Informatie en hulp in Tiel voor mensen met dementie’. De informatiebijeenkomst was een tweede belangrijke mijlpaal om de kennis over dementie breed bekend te maken.

Breed aanbod

De informatiedag bood voor elk wat wils. Heel interessant en nuttig vond ik de inleiding en later een meer uitgebreide workshop van Caroline van Gessel, casemanager dementie bij de stichting Zorgcentra De Betuwe over de wondere wereld van de dementie. Caroline gaf veel informatie over de ziekte en praktische tips voor de omgang met dementiepatiënten. Maar er was veel meer. Dementieconsulenten vertelden wat je van hen kunt en mag verwachten, er waren workshops over voeding, gezond slapen en wat welzijnsorganisatie Mozaïek doet voor mensen met dementie en verwarde personen. Tenny van de Berg gaf met een aantal senioren een sportclinic, die kan bijdragen aan het voorkomen van dementie.

Migranten en dementie

De werkgroep Tiel dementievriendelijk heeft ook aandacht voor Tielenaren met een niet-westerse achtergrond. In Tiel wonen veel mensen met Turkse, Marokkaanse en Molukse wortels. Bij deze groepen komt dementie nog veel vaker voor dan bij autochtone Nederlanders. Zij maken echter nauwelijks gebruik van de vele voorzieningen die er voor dementerende en hun mantelzorgers zijn. Door veel minder overheidsvoorzieningen in het land van herkomst is het cultuur geworden om zelf voor de ouderen te zorgen. Vooral bij dementie leidt dit, mede omdat de ziekte vaak verborgen wordt gehouden voor omwonenden en hulpverleners tot een enorme belasting voor de verzorgers en niet altijd tot een goede verzorging en begeleiding van de dementerenden. Mede door toedoen van de werkgroep Tiel Dementievriendelijk is de werkgroep Migranten en Dementie opgericht en aan de slag gegaan. Tijdens de informatiebijeenkomst namen de deelnemers aan deze werkgroep afscheid van Lieke Bos, gangmaker en coach van het project. De sleutelfiguren van de verschillende groeperingen kunnen nu zelfstandig verder. Uit de presentaties bleek dat men erg blij was met dit project. De deelnemende sleutelfiguren uit de betrokken etnische groepen ontdekte een nieuwe wereld en hebben al verschillende activiteiten voor hun eigen achterban georganiseerd. mantelzorgers wisselen nu ervaringen uit, er wordt opener over dementie gesproken en men weet welke voorzieningen er in Tiel zijn voor dementiepatiënten en hun mantelzorgers. Marokkaanse, Turkse en en Molukse sleutelpersonen hadden op de informatiedag ieder een sfeervolle huiskamer ingericht om daar verder te praten over onderwerpen die met dementie in hun bevolkingsgroep speelden.

Rest ons nog te vermelden dat er druk gebruik gemaakt werd van een informatiemarkt met veel informatie over dementie en de voorzieningen in Tiel en de netwerkmarkt die doorlopend plaatsvond.

De foto’s bij dit artikel geven een beeld van de informatiedag.

Op de website https://www.samendementievriendelijk.nl/van de vereniging Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS vindt u gratis tips en trainingen om goed met mensen met dementie om te gaan of hoe je hen het beste kunt helpen als dat nodig lijkt.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights