BATO plaatst Romeinse vondsten in museum

Leden van BATO, de archeologische werkgroep van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken, heeft recent een grote vitrine ingericht in het Flipje- en Streekmuseum. Dat is opmerkelijk, omdat het museum in een meerjarenplan een totale verandering van de opstelling nastreeft. Daarin is ook een heel grote opstelling van Romeinse vondsten uit Medel en Passewaaij voorzien.

De herinrichting van de benedenverdieping van het museum is in volle gang. Hogere verdiepingen laten echter nog één of meer jaren op zich wachten. Inmiddels kwamen er toch een aantal al eerder bestelde vitrines voor de archeologische collectie binnen. En een grote lege vitrine in een museum is natuurlijk een onding. Om die reden heeft conservator Lisette le Blanc de leden van BATO benaderd om een tijdelijke invulling te geven. Hoe lang ‘tijdelijk’ is hangt af van het tempo van de totale herinrichting, maar men moet toch al gauw denken aan jaren.

BATO is een werkgroep van amateurarcheologen. Die mogen al sinds het Verdrag van Malta (1992) niet meer zelfstandig opgravingen verrichten. Men helpt echter nog vaak bij opgravingen of kan in plotselinge situaties nog wel eens te hulp worden geroepen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Buren, waar een weiland ineens werd geploegd om er akkerland van te maken. Daarbij kwamen vlak aan de oppervlakte Romeinse vondsten tevoorschijn die met spoed veilig gesteld moesten worden. Naast die incidentele vondsten is er natuurlijk ook nog het nodige uit oudere opgravingen in het grote depot dat BATO aan de Tielse Bulkweg heeft.

Vier leden van de werkgroep, Toine Bäcker, Willem Spekking, Peter van Zijl en Irene Lubach, hebben nu de vitrine in het museum volledig met mooie Romeinse vondsten ingericht. Daarbij konden ze ook maquettes van huizen en wagens gebruiken die door Guus Taconis, Jaap Aafjes en Toine Bäcker voor eerdere exposities waren gemaakt. Daardoor krijgt de bezoeker een goed idee van een Bataafs-Romeins woonhuis.

De meer recent op Medel gedane vondsten zullen in de toekomst in de nieuwe opstelling gaan komen. Wel zijn er al foto’s van een daar gevonden familiegraf geplaatst. Zó kan de bezoeker nu al een goede indruk krijgen van de rijkdom aan Romeinse vondsten in de naaste omgeving van Tiel.

fotoalbum:

Zie ook de video bezoek RSG aan opgraving: https://www.youtube.com/watch?v=uT2Sxdf3Mg8

en Familiegraf: https://www.youtube.com/watch?v=1S2aMFYQRos

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights