Bewoners Vier Gravinnen in tranen: Restaurant De Vergulde Graaf vraagt faillissement aan en is gesloten

De bestuurders van BV De Vergulde Graaf opgericht en bestuurd door Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) en Santé partners (een fusie van de zorgorganisaties STMR en Vitras) hebben het faillissement aangevraagd voor restaurant De Vergulde Graaf. De Vergulde Graaf is gevestigd in het woon- en servicegebouw De Vier Gravinnen aan de Nieuwe Tielseweg. Het restaurant werd zeer gewaardeerd door vooral senioren van het woon- en servicecomplex en omwonenden. Enkele bewoners barstten in tranen uit toen zij het voor hen treurige nieuws vernamen. Het gebouw de Vier Gravinnen is ontwikkeld door de voorganger van woningcorporatie Thius, woningcorporatie SCW. Thius is de eigenaar van het gebouw.

Het rommelde al langer bij het restaurant. Op de toegangsdeur hangt een brief voor bezoekers en bewoners van januari dit jaar waarin medegedeeld wordt dat het restaurant kampt met personeelsgebrek en daarom tijdelijk gesloten is. Dat geeft ons – zo schrijft de directrice van Santé partners de gelegenheid om enkele bouwtechnische verbeteringen aan te brengen en aspecten van de organisatie van het restaurant te bekijken. In een niet ondertekende brief van 18 maart aan de bewoners van de vier gravinnen lezen we: “Zoals wij u al eerder berichtten , is er afgelopen weken onderzoek gedaan naar de verschillende onderdelen van het restaurant De Vergulde Graaf. Helaas is gebleken dat ondanks de inspanningen en inzet van alle betrokken partijen, het financieel niet haalbaar lijkt om het restaurant voort te zetten. Daarom hebben wij het faillissement van het restaurant aangevraagd. De brief vermeldt verder nog dat de kosten structureel hoger zijn dan de inkomsten. Er circuleren berichten dat Santé Partners en SZR vorig jaar ongeveer 100.000 euro op de exploitatie van het restaurant hebben moeten toeleggen.

De Vier Gravinnen resultaat van uitgebreid maatschappelijk wijkonderzoek

De toenmalige directeur-bestuurder van SCW, Herman Suijdendorp was, even voor de eeuwwisseling, nauw betrokken bij een onderzoek naar de behoeften van het flink vergrijsde Tiel – West, samen met de gemeente, STMR en enkele andere welzijnsorganisaties. Doel was het in beeld brengen aan welke voorzieningen de grote en groeiende groep senioren behoefte had om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Het resultaat was dat er in Tiel-West een woon-zorgzone voor senioren moest komen met passende woningen en tal van andere voorzieningen. Suijdendorp kwam ook met de invulling: Er moest in Tiel-West een groot woon- en servicegebouw voor senioren komen, een stad in de stad. SCW was ondertussen eigenaar geworden van het toenmalige gebouw en de grond van Verzorgingshuis Westlede. Dat gebouw was pas 30 jaar oud maar voldeed niet meer aan de eisen van een eigentijds verzorgingshuis. Het toeval wilde dat het Werkvoorzieningschap Westelijk Gelderland (WWG-bedrijven) in die periode plannen had om zijn vestiging aan de Nieuwe Tielseweg te sluiten om de werkactiviteiten in Geldermalsen te concentreren. WWG voerde op dat moment prille verkennende gesprekken met Albert Heijn voor de vestiging van een grote supermarkt op het terrein van WWG. Toen Suijdendorp, getipt door het Tielse college op het toneel kwam, gaf het bestuur er de voorkeur aan om de maatschappelijke bestemming te handhaven en SCW kon het perceel met opstallen kopen. SCW werkte de plannen samen met anderen uit en voortrekker Suijdendorp zocht naarstig naar huurders en gebruikers van het geplande imposante gebouw. Na een lange voorbereidingstijd gaf SCW in nauwe samenwerking met STMR opdracht voor de bouw van wat nu de Vier Gravinnen heet. Een woongebouw met diverse ruimten voor maatschappelijke dienstverlenende organisaties en voorzieningen voor senioren en andere groepen die zorg en welzijn nodig hebben. Een van die voorzieningen was het restaurant De Vergulde Graaf. Daar kon de maaltijdvoorziening voor de bewoners van het naar de Vier Gravinnen verhuisde Westlede gecombineerd worden met een restaurant voor de senioren in de wijk en de huurders van de appartementen, die doorgaans ook op leeftijd waren.

De Vergulde Graaf niet zo maar een restaurant

De vergulde Graaf is zonder overdrijving het restaurant met de meest tevreden gebruikers. Het is alle dagen goed bezet. De gasten roemen het restaurant om zijn prijsstelling, de kwaliteit van het eten en de uitstekende service van het bedienend personeel. Voor een heel vriendelijke prijs heb je een drie-gangen dagmenu met een keuze mogelijkheid voor het hoofdgerecht. Voor bescheiden prijzen kun je ook à la carte eten. Gebruikers van het restaurant zijn de bewoners van het inpandige Westlede, vaste en incidentele eters van de gewone huurappartementen en oudere omwonenden.

Een van de bezoekers ‘van buiten’ is Henk van Dijk. Henk kreeg enkele jaren geleden een herseninfarct en kan na een jaar revalidatie in een verpleeghuis met de nodige hulp weer redelijk zelfstandig wonen. Hij woont in een seniorenflat elders in Tiel-West.Het regelmatig kunnen eten in de Vergulde Graaf is voor hem een belangrijke en smakelijke afleiding. “De gefrituurde tongreepjes met frites en salade is mijn favorieten gerecht. Voor ruwweg vijftien euro eet ik heerlijk en ontmoet ik mensen. Het is voor mij puur genieten. Ontzettend jammer wanneer dat niet meer zou kunnen.

Gerard van Buuren is lid van de Huurders Belangen Organisatie van De vier Gravinnen. Ook Gerard is geschrokken van het nieuws. Ik heb in de hal hier beneden bewoners zien huilen toen ze het nieuws van de faillissementsaanvraag vernamen. De vier Gravinnen is echt veel meer dan een restaurant. De bewoners van Westlede zitten nu in hun eentje te eten op hun appartement. Zij missen de gezelligheid van het samen zijn en samen eten enorm. Ook voor veel ‘gewone’ huurders van de Vier Gravinnen betekent het restaurant veel. Velen maakten periodiek en een aantal – gedwongen door persoonlijke omstandigheden – dagelijks gebruik van het restaurant. Het brengt de mensen met elkaar in contact en buiten het eten maken veel bewoners gebruik van de diensten van het restaurant. Je kunt er wat dagelijkse behoeften kopen en een drankje halen wanneer je in de centrale hal komt om wat te lezen, voor een ontmoeting of andere activiteit. s ’Zomers wordt het buitenterras druk gebruikt en de medewerkers van het restaurant zijn uiterst hulpvaardig. De aanwezigheid van het restaurant is ook een belangrijke reden voor mensen om in de Vier Gravinnen te willen wonen. In de verhuurbrochure werd de aanwezigheid van een restaurant door SCW als een aantrekkelijke voorziening genoemd. Vergeet ook niet dat het zaaltje bij het restaurant veel gebruikt wordt voor vergaderingen en bijeenkomsten met een maatschappelijk karakter en familiefeesten. Ik hoop echt dat er een doorstart plaatsvindt met behoud van het serviceniveau zoals we dat gewend zijn. Misschien helpt het als het bestuur en de politiek ook hun invloed aanwenden om deze belangrijke voorziening voor Tiel-West te behouden. Woningcorporatie Thius kan daarbij wellicht een financieel handje helpen.”

Ook klap voor medewerkers

Yenzi Willemsen met bewoner Jan Vos

Niet alleen de gebruikers van het restaurant betreuren de sluiting van het restaurant. Dat doen ook de medewerkers . Yenzi Willemsen, een van de vijftien medewerkers vertelt: “Het was geweldig werken bij De Vergulde Graaf. We hadden een heel fijn team. Het voelde alsof we familie van elkaar waren. Extra werken was nooit een punt. Ik werkte er echt voor mijn plezier, we kregen heel veel leuke reacties van onze gasten. Allemaal vinden we het treurig voor de bewoners van de Vier Gravinnen. Voor velen was het bezoek aan het restaurant het enige moment van de dag dat zij andere mensen ontmoetten. Voor bewoners en medewerkers is er veel onduidelijk en blijven met veel vragen zitten.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights