Nieuws uit Tiel, editie 15 maart 2023

In deze editie:

– Corso ontwerp Passewaaij

– Burgerinitiatief Awards

– Ontsluitingsweg Passewaaij

– Huurappartementen op Balije

Corso ontwerp Passewaaij

Zaterdagmiddag 11 maart is de jeugd corsowagen Passewaaij voor het fruitcorso 2023 in de bouwhal aan de Tielerwaardlaan gepresenteerd. Stichting Corsowagen Passewaaij viert haar tiende verjaardag. Ontwerpers Lisa van Valburg, Jan Willem Wientjes en Maxim van Rijn hebben een feestelijke wagen bedacht waar tijdens het bakproces het één en ander misgaat. De wagen krijgt de naam “Koekebakkers”. De ontwerpers samen met een deel van de jeugd bij het ontwerp.

Fotoalbum

Winnaars Burgerinitiatief Awards 2022

Er zijn dit jaar maar liefst 25 nominaties voor de Burgerinitiatief Awards binnengekomen. 10 maart hebben de 3 winnaars hun prijs van 1.000 euro overhandigd gekregen door wethouder Carla Kreuk, Ans Duquesnoy en Marcel van den Berg. “Het was ontzettend moeilijk kiezen”, benadrukte de wethouder namens de jury. “Ook dit jaar zijn wij verrast door alle mooie en belangrijke initiatieven.” In de categorie Algemeen was Stichting Jeugd Vakantieweken Tiel de gelukkige winnaar. Voor de categorie Jongeren of Mensen met een beperking en Burgerweeshuisprijs heeft Tiel Onbeperkt Sportief de waardering gekregen. Stadsmoestuin De Franciscushof kreeg de prijs voor de categorie Ouderen. De prijzen zijn mede mogelijk gemaakt door Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis, Stichting Burgerweeshuis Tiel, Gemeente Tiel en Mozaïek Welzijn.

De prijswinnaars

Stichting Jeugd Vakantieweken Tiel

De stichting bestaat al 64 jaar en organiseert in de laatste week van de zomervakantie een vakantieweek voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deze vakantieweek wordt zo goedkoop mogelijk georganiseerd zodat iedereen mee kan doen ongeacht het inkomen van ouders/verzorgers.

Onbeperkt Sportief
Onbeperkt Sportief laat kinderen met een beperking al vier jaar lang kennis maken met sport en de verenigingen die dit aanbieden. Maar laten ook de verenigingen kennismaken met deze doelgroep. Onbeperkt Sportief hoopt hiermee dat verenigingen mogelijkheden zien voor een aanbod voor deze doelgroep. Vorig jaar deden ruim 250 kinderen mee.

Stadsmoestuin De Franciscushof
De Franciscushof is een grote biologische moestuin aan de J.D. van Leeuwenstraat in Tiel. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 3500 vierkante meter. De tuin is biologisch-dynamisch opgezet met hulp van de Hogeschool Warmonderhof en wordt door vrijwilligers verzorgd. Stadslandgoed Franciscushof is tien jaar geleden ontstaan als initiatief van het Inloophuis Tiel. De opbrengst van de tuin gaat naar de maaltijden die twee keer per week in het Inloophuis worden klaargemaakt.

fotoalbum

 

Inloopbijeenkomst westelijke ontsluitingsweg Passewaaij druk bezocht

Wadenoijen. Spoorwegovergang Dreef,

Naar schatting bezochten meer dan tweehonderd mensen de informatieavond in de aula van het nieuwe gebouw van het Lingecollege over de jongste stand van zaken rond de keuze van het tracé voor een derde ontsluitingsweg voor Passewaaij richting de A15. Bezoekers konden zien hoe de vijf alternatieven scoorden op een lange reeks gezichtspunten en wat de alternatieven ruwweg zullen kosten. Voor velen was het trouwens meer dan een kort bezoekje. Kaarten werden intensief bekeken en er werden tal van vragen gesteld aan de gemeentelijke vertegenwoordigers en de specialisten van Movares, een ingenieursbureau op het gebied van bouw en infra. Ook onderling waren de bezoekers druk in gesprek. Het ging daarbij vooral om het helder krijgen van details van de verschillende alternatieven. Bijna iedereen was er van overtuigd dat de weg noodzakelijk is en dat ongeacht welke keuze gemaakt wordt er altijd individuen en groepen omwonenden zullen zijn die daar nadeel van zullen hebben.

Hoe gaat het verder?

Wadenoijen. Spoorwegovergang Dreef,

Om te weten welk voorkeursalternatief het wordt, moeten we nog even geduld hebben. In maart en april volgen nog gesprekken met de zogenaamde adviestafel. En eind mei maakt het college een voorgenomen besluit bekend. Dat is het tracé waarvan het college op dat moment alle informatie wegende, denkt dat dat het meest geschikte tracé is om verder uit te werken. Dat wordt bekend gemaakt en belanghebbenden kunnen daarop reageren (= een zienswijze indienen). In het najaar van 2023 besluit het college op basis van de zienswijzen en nadere onderzoeksresultaten welk alternatief zij de raad gaat voorstellen. Wanneer de raad beslist heeft, kan het nader uitwerken beginnen en kan wanneer dat gebeurd is en er meer inzicht in de kosten is, ook de zoektocht naar financiën beginnen. Wethouder Dijkstra heeft goede hoop dat er flinke bijdragen van hogere overheden verkregen kunnen worden. Maar zeker is hij hier nog niet van.

Raad akkoord met bouw 36 sociale huurappartementen op Balije (terrein van vroegere school)

Het plan om 36 sociale huurwoningen te bouwen op het terrein van een voormalig schoolcomplex zorgde voor veel gespreksstof in de voorbereidende commissie van de gemeenteraad. Tegen het voornemen waren, toen er nog sprake was van vier bouwlagen drie zienswijzen ingediend door omwonenden, waarvan een met 121 handtekeningen. In de voorbereidende commissie baarde het CDA opzien door tegen de bouw van sociale huurwoningen op die plaats te pleiten. Eenvoudige appartementen pasten niet in de omgeving met veelal duurdere koopwoningen. Het zou een mooie plek zijn voor oudere omwonenden die kleiner wilde gaan wonen en daardoor ruimte vrij maken voor beter gesitueerden. Een groep waar Tiel om de voorzieningen in de binnenstad in stand te houden veel behoefte aan heeft. Een appartementengebouw met drie verdiepingen tast ook het dorpse karakter van de wijk aan. De woordvoerders van het CDA benadrukten dat zij voorstander zijn voor het meer bouwen van sociale huurwoningen, maar niet op De Balije. De partij kreeg weinig steun. Alleen de VVD was niet blij met de eenvoudige uitstraling van het gebouw. Vrijwel alle partijen wilden de kans om daar sociale huurwoningen te bouwen niet voorbij laten gaan. “Er zijn in Tiel ruim 2000 wachtenden op een sociale huurwoning, en we hebben afgesproken dat we dit type woningen juist beter willen spreiden over de stad” stelde de PvdA.

Tijdens de discussie werd wel een punt waar de VVD zich sterk voor maakte duidelijk. De bestaande JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) nabij de bouwplaats verdwijnt en er komt geen nieuwe voor terug. Wel is rekening gehouden met de aanleg van een speelplek voor jonge kinderen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights