Nieuws rond de Vlindertuin de Zindering

Vrijwel iedereen is erg enthousiast over de vlindertuin in Tiel. Een wat saaie invulling van een stuk grond dat bestemd was voor woningbouw is omgetoverd tot een verrassende fleurige groenvoorziening. De bestemming woningbouw rust nog steeds op de tuin. Maar dat gaat binnenkort veranderen. De gemeente heeft voorgesteld om die bestemming te wijzigen in groen en de gemeenteraad zal daar op 29 maart over besluiten.

Niet iedereen weet dat de mensen die het plan voor een vlindertuin ontwikkelden niet alleen maar een mooie tuin wilden maken. Het ging ook om een bijdrage te leveren aan het stoppen van de schrikbarende afname van het aantal en soorten insecten in Nederland. Het meest getroffen zijn vlinders, hommels, libellen en kevers. In 25 jaar tijd is meer dan de helft van alle insecten verdwenen en dat verdwijnen gaat nog steeds maar door. Dat is dramatisch omdat insecten het begin zijn van onze voedselketen. Zonder insecten geen of onvoldoende bestuiving van planten en uitsterven van vogels en andere insecteneters. De Verenigde Naties concluderen niet voor niets dat insecten een van de pilaren vormen van ons ecosysteem. Boosdoeners voor de insecten zijn vooral: het maaibeleid, een te nette omgang met tuinen, de klimaatverandering, de industrialisatie en de intensieve productiemethoden in de agrarische sector met het gebruik van pesticiden en de grote stikstofuitstoot.

Vlindertuin krijgt navolging

Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen ontstaan er in het hele land steeds meer initiatieven om de insecten een handje te helpen bij hun voortbestaan. In de eigen regio probeert de Fruitmotor uit Culemborg in de dorpen en steden in deze regio inwoners enthousiast te krijgen voor de aanleg van meer insectenvriendelijke tuinen en veldjes. Een mooi resultaat zagen we enkele weken geleden.

De gemeente West Betuwe heeft besloten om de tuin die bij het gemeentehuis, dat verbouwd wordt, opnieuw aan te leggen als vlindertuin. Leerlingen van de afdeling groen van de Lingeborgh zullen begeleid door deskundigen een aantal ontwerpen maken, waar de gemeente er een van zal kiezen. Op 24 februari was de openingsaftrap. 42 leerlingen kwamen na een enthousiasmerende toespraak van de vakwethouder met de bus naar de vlindertuin in Tiel om daar in drie groepen beurtelings de tuin te bekijken, informatie te krijgen over de planvorming en de aanleg en het onderhoud van de tuin. In ruim anderhalf uur waren de leerlingen een stuk wijzer maar ook enthousiaster geworden.

Ook zadenbibliotheek speelt tot de verbeelding

Arnhem

Op dit moment zijn er al meer dan zeventig zadenbibliotheken in Nederland. De zadenbibliotheek in Tiel neemt daarbinnen door het ontwerptraject in samenwerking met de kinderen van de kinderraad, organisatie, de samenwerking tussen bibliotheek en vlindertuin en de vorm van de zadenkast een bijzondere plek in. De zadenkast in de Tielse bibliotheek stond model voor een zadenbibliotheek in Arnhem.

Nieuwe groenprojecten in de kraamkamer

De projectleider van de vlindertuin, Gera van der Leun ziet mogelijkheden om Tiel op groengebied mooier en insectenvriendelijker te maken. Daartoe doet zij namens de stichting TielCentrumXL en na overleg met wethouder Groen een gooi naar een van de negen plansubsidies van 100.000 euro, die de provincie beschikbaar stelt voor zogenaamde Groene Icoon Projecten Challenge. Het gaat daarbij om een plan om de biologische en insectenvriendelijke tuin door te trekken naar alle nieuw aan te leggen groenvakken in het centrum van Tiel.

Omdat de huidige vrijwilligersgroep van de vlindertuin die tuintjes, als ze er komen, niet ook nog kan onderhouden, zullen ze wel wat onderhoudsarmer worden dan de vlindertuin op het Bleekveld. De aanvraag voor een subsidie lijkt niet kansloos. De provincie heeft al een subsidieaanvraag om de plannen uit te werken ter grootte van 15.000 euro gehonoreerd. Omdat de aanmeldtermijn voor de Groene Iconen nog niet verstreken is en de provincie ieder project zorgvuldig wil onderzoeken, wordt waarschijnlijk in de maand juli of augustus van dit jaar pas duidelijk welke projecten kunnen rekenen op een provinciale subsidie. Mede om de Vlindertuin onder de aandacht van de jury te brengen is deze promotie video van de Vlindertuin gemaakt:

Kraamkamer voor vlinders

Voorgrond: Paardenwater

Veel vlindersoorten zijn heel kieskeurig bij de keuze van waar zij hun eitjes leggen om via larven ( = de rupsgedaante) voor nieuw nageslacht te zorgen. De planten waarop zij dit doen heten waardplanten. Een groot deel van deze planten zoals brandnetels, kruiden en minder uitbundig bloeiende bloemen is niet geschikt om in de vlindertuin en in de nieuwe plantvakken in het centrum te planten. Daarvoor zijn aparte kraamkamers met geschikte planten nodig. Die zijn ondermeer gepland aan het Paardewater helemaal rechts van de Waalkade gezien wanneer je met het gezicht naar de Waal gekeerd staat.

Groene insectencorridors

bloemenrand Enspijk

De Fruitmotor, een coöperatie die ondermeer als coördinator en aanjager ons gebied bloemrijker wil maken om het verdwijnen van insecten te stoppen, heeft het plan ontwikkeld om in de Betuwe zeven noord-zuid corridors te maken van de Rijn / Lek naar de Waal /Merwede. Een van die corridors is gepland van Eck en Wiel via Tiel naar het land van Maas en Waal en loopt door de Vlindertuin. Deze route moet een bloemrijk lint gaan vormen en wordt de vlinderroute. Gera van der Leun wil de bewoners langs de route maar ook daarbuiten enthousiast maken om ook hun eigen tuin geschikter te maken voor insecten en vlinders.

Gera zou graag zien dat er een informatiecentrum komt in Tiel waar jong en oud kan leren over biodiversiteit.

Voor meer info: www.vlindertuintiel.nl

Fotoalbum

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights