Nieuws uit Tiel, editie 24 februari 2023

In deze editie:

– Hulp aan organisaties

– Corso ontwerpen Drumpt

– Gemeente Tiel schenkt aan slachtoffers aardbevingen

– Woningen op terrein Beukelaar

– Gemeente koopt voormalige Catharinaschool niet

 

Tiel biedt hulp aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven

Het college heeft op eigen initiatief en op aandringen van de raad een plan gemaakt om maatschappelijke organisaties en verenigingen, die in hun voortbestaan worden bedreigd, te helpen. Veel maatschappelijke organisaties zijn hard geraakt door de energiecrises en de enorme inflatie zorgt ervoor dat zij voor producten en diensten veel hogere prijzen moeten betalen. Doorberekenen naar gebruikers en leden van verenigingen daarbij vaak moeilijk is. Ook veel huishoudens zitten krap. In totaal komt 299.000 euro beschikbaar voor deze organisaties. Los daarvan heeft het college besloten om de huren voor verenigingen en maatschappelijke instellingen voor 2023 niet te verhogen.

Het midden en kleinbedrijf kan onder voorwaarden hulp krijgen voor verduurzaming. Naast gratis deskundig advies gaat de gemeente volgens de plannen extra geld storten in het duurzaamheidfonds Stichting Solar Tiel. MKB-ers kunnen daaruit voortaan tot 50.000 euro lenen om hun bedrijf duurzamer te maken.

 

Corsoclub Drumpt presenteert in hun jubileumjaar de ontwerpen voor het fruitcorso 2023

Begin deze maand zijn in de jaarvergadering van corsoclub Drumpt de ontwerpen voor 2023 gepresenteerd aan de ruim 70 aanwezige vrijwilligers in het TKV aan de Bulkweg in Tiel.

De heer Eef Verhoeks nam afscheid van het bestuur, was 17 jaar penningmeester en droeg het stokje over aan Manja Verbeek.

Dit jaar bestaat Stichting Corsowagen Drumpt, die in 1963 werd opgericht 60 jaar.

Met het 60 jarig jubileum organiseert de club een aantal festiviteiten.

27 augustus is er een Open dag voor sponsoren en publiek, met daarna een barbecue voor vrijwilligers van de club. Op deze dag wordt ook het jubileumboek gepresenteerd, te koop voor de vrijwilligers en andere belangstellenden. Na het Fruitcorso op 16 t/m 18 september, sluit de club het jubileumjaar in oktober in stijl af met een feestavond.

Vorig jaar kreeg de grote wagen een 1e plaats, Lof van de Jury en de publieksprijs en dit jaar hebben de ontwerpers Sjors Kessels en Thom Rodenburg een ontwerp ingediend met als titel “Schitterend”.

Ze hebben zich laten inspireren door diamanten, welke ook een link heeft naar het 60 jarig bestaan. De wagen willen ze zo transparant mogelijk laten zijn, op een grove, rotsachtige ondergrond, komt dan een fijnere structuur van mineralen en diamanten.

Voor de bouw van de jeugdwagen waren 2 ontwerpen ingediend:

“Nachtmerrie”, ontworpen door Arnoud Bouwknegt en “Seizoenskriebels” ontworpen door Juliet van de Berg, Bram Gijsbers en Maureen Poldervaart. Na stemming door de aanwezige jeugdleden kwam na een nipte voorkeur “Seizoenskriebels” als winnaar uit de bus.

Seizoenskriebels is een voorstelling van de vier seizoenen, uitgebeeld in een konijntje met mandje, een papegaai op een ligstoel, een egeltje met een omgewaaide paraplu en een ijsbeer op een ijsschots.

Wilt u ook in het bezit komen van het jubileumboek ad € 10,-, met voornamelijk foto’s van de corsowagens van Drumpt of op een andere manier een bijdrage leveren aan het 60 jarig bestaan van de club, stuur dan een mailtje naar penningmeester@corsowagendrumpt.nl

 

Gemeente Tiel schenkt aan slachtoffers aardbevingen

De gemeente leeft mee met de slachtoffers van de aardbeving in Syrie en Turkije. Burgemeester Beenakker bezocht de Turkse moskee om zijn deelneming te betuigen met de slachtoffers en nabestaanden zijn betrokkenheid te tonen. De gemeente biedt ook daadwerkelijke hulp. Per inwoner is één euro, dat is ruwweg 42.000 euro overgemaakt naar Giro 555 voor de slachtoffers van deze enorme ramp. De omliggende gemeentebesturen hebben wel op verschillende manieren hun medeleven betuigd, maar rekenen het niet tot hun taak om bij dit soort catastrofes in financieel opzicht de helpende hand uit te steken.

Woningen op grond van ‘De Beukelaar’

Ons bericht in Tiels Nieuws van 11 januari riep bij enkele lezers de vraag op wat er na de sloop van de voormalige basisschool de Beukelaar en de kleuterschool het Beukelaartje met het terrein aan de Neerijnenlaan gaat gebeuren. Dus vroegen we dat even na op het gemeentehuis. Daar hoorden we dat de grond door de gemeenteraad is aangewezen voor de bouw van grondgebonden woningen. De ontwikkelaar en eigenaar van de locatie heeft echter nog geen plan ingediend. Het bouwen zal dus nog wel even op zich laten wachten.

Gemeente koopt voormalige Catharinaschool niet

De gemeente had op de voormalige Catharinaschool naast de Dominicuskerk aan de Binnenmolenstraat een voorkeursrecht van aankoop gelegd. De gemeente wilde de school kopen om er zeker van te zijn dat er appartementen in gebouwd zouden worden. De koop gaat echter niet door. De gemeente vond de vraagprijs te hoog. De Catharinaschool werd in 1897 in gebruik genomen als Rooms-katholieke parochieschool en in het jaar 1900 uitgebreid met vier lokalen. Het was toen met 429 leerlingen veruit de grootste school van Tiel. In 1981 verloor het gebouw door het gereedkomen van de Adamshof zijn onderwijsfunctie en werd het gebruikt voor maatschappelijke functies. De voormalige Catharinaschool is een gemeentelijk monument. De gemeente kan, nu er van aankoop wordt afgezien, toch een vinger in de pap houden omdat de bestemming van gebouw nu “maatschappelijk“ is. De gemeente kan daardoor wanneer er een wijzigingsverzoek van de bestemming van de eigenaren komt eisen stellen aan bijvoorbeeld het aantal en soort appartementen, die in het pand gebouwd moeten worden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights