Archeologische vondsten van Ommeren naar Tiel

Dankzij een goede samenwerking tussen BATO, de archeologische werkgroep van de Tielse Oudheidkamer, en de Afdeling 15 van de AWN (Archeologische Werkgroep Nederland) is een grote collectie vondsten uit het gebied ten oosten van Tiel veilig opgeslagen in het depot van BATO aan de Bulkweg in Tiel.

In het verleden – vóór het Verdrag van Malta (1992) – werden veel archeologische opgravingen en waarnemingen in Nederland verricht door amateurarcheologen. In de omgeving van Tiel waren die actief in diverse werkgroepen. In Tiel was dat BATO (Beoefenaars Archeologie Tiel en Omstreken) en in Kesteren was dat de archeologische werkgroep van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. Omdat er geen formele grenzen waren tussen de werkgebieden kon het voor komen, dat dergelijke werkgroepen in hetzelfde gebied en zelfs letterlijk op hetzelfde stuk grond vondsten deden. Elke groep nam die vondsten mee naar een eigen depot.

BATO

Werkgroep BATO ging deel uitmaken van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken en kreeg een werkruimte met depot op de Bulkweg. Deze ruimte werd door de Oudheidkamer gehuurd en van een goede inrichting voorzien.

Kesteren

De werkgroep in Kesteren had het minder makkelijk. Zij had een ruimte in het stationsgebouw in Kesteren. Toen de HKK&O van daar ging verhuizen, ging de werkgroep mee naar Ommeren, maar de vondsten werden overgebracht naar het Gelders Archeologisch Depot in Nijmegen. Daar wilde men ze echter niet bewaren, omdat ze niet goed waren gedocumenteerd. 550 dozen vol kwamen terug en werden in een depot schuur van het Streekmuseum Baron van Brakell in Ommeren neergezet. Inmiddels kreeg de werkgroep problemen met het museum en ging dwalen. Tenslotte kreeg men een onderkomen in Zoelen, waar de groep in oktober 2021 het Archeologisch Centrum Rivierenland (ACR) opende als onderdeel van de AWN. Dit werd AWN-15.

Samen

Ten tijde van de opgravingen aan het Bleekveld in Tiel werkten beide groepen zij aan zij en zo werd de relatie heel hecht. Daarbij kwam de opslag in Ommeren ter sprake. De archeologische dozen moesten daar namelijk weg, omdat andere gebruikers meer ruimte wilden hebben. Daarop was de conclusie dat het materiaal naadloos paste bij de vondsten die uit die omgeving in het depot van BATO stonden. Om die reden werd afgesproken de spullen uit Ommeren naar Tiel te brengen.

Vervolg

Het gaat merendeels om vondsten die al dertig jaar of langer wachten op een adequate behandeling. De beide werkgroepen gaan daar in Tiel mee aan de gang. Nu worden ze gesorteerd, gewassen en beschreven. Waar mogelijk kunnen objecten ook worden gerestaureerd. Het wordt een klus van jaren. Maar vele handen maken licht werk.

Fotoalbum. Klik en ‘swipe’

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights