Tiels Mannenkoor bestaat 30 jaar en brengt CD uit

Het Tiels mannenkoor bestond in november 30 jaar. Een jubileum dat niet ongemerkt voorbij mocht gaan, vonden bestuur en leden. En wat doe je dan als zangkoor? Juist, je organiseert een jubileumconcert. Dat concert werd al voor de officiële oprichtingsdatum op 8 oktober gegeven in de Sint Maartenskerk. Het was de eerste keer na sinds lange tijd dat het koor weer voor een groot publiek zong.

Geluidsfragment en fotoalbum onder de tekst

Voorzitter Bert Megens: “Twee jaar lang hebben we vrijwel niet samen kunnen zingen. Gedurende de coronatijd hebben we wel intensief onderling contact gehouden. Iedere twee weken hebben we als bestuur met alle leden gebeld om hen een hart onder de riem te steken en te vragen of ze mogelijk hulp nodig hadden. Dat werd erg op prijs gesteld. Het was een kleine compensatie voor het elkaar niet of nauwelijks kunnen ontmoeten. Want we zijn een koor dat niet alleen samenkomt om te zingen. Plezier staat bij ons voorop. In de dertig jaar dat we nu bestaan zijn we een hechte groep geworden. We delen lief en leed, maakten gezamenlijke koorreizen en er waren tal van andere activiteiten. Regelmatige hoogtepunten waren de grote concerten in de Sint Maartenskerk. Tijdens de coronaperiode heeft onze dirigent, Mariette Effing, via videosessies geprobeerd het zangpeil zo goed mogelijk op peil te houden”.

Het concert van acht oktober

“Dit concert was heel speciaal”, vervolgt Bert Megens. We waren niet alleen blij om elkaar weer te horen, het was ook extra fijn om ons weer te laten horen voor een groter publiek. In het concert kwam alles samen. Er ontstond een heel bijzondere sfeer. We openden het concert met het lied ‘Achter de Dijk’ dat John van Buren in 2001 voor de Oudheidkamer op tekst van Henk van den Hoofdakker componeerde ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van deze vereniging. Dat heeft het mannenkoor toen op zaterdag 12 mei als onderdeel van het openluchtspel ‘Zo leven we in Tiel’ op een groot podium op het plein voor het museum gezongen. Sindsdien hebben we dit prachtige lied, waarin de streek centraal staat, regelmatig in ons repertoire opgenomen.” John van Buren schreef bijna nooit de partituur voor piano van zijn composities. “Die was niet nodig” vertelt Ben Middeldorp, “John ging er van uit dat hij de pianopartij zelf speelde. Daarom heb ik de pianopartij er bij gemaakt en tegelijkertijd met toestemming van de dochter van John van Buren, Kilke, een aantal akkoorden aangepast, waardoor het lied wat gemakkelijker zingt.

Het concert eindigde met de Tielse première van het lied ‘Blij om je te Horen’. Dat lied is in 2021 geschreven in opdracht van de nationale korenbond, KBZON om het einde van de coronacrises te vieren.

Een belangrijke bijdrage aan het succes van het jubileumconcert gaf misschien wel de beste jazzpianist in Nederland van dit moment en streekgenoot, Bert Van Den Brink. Bert zorgde niet alleen voor de begeleiding van het koor maar verbond de zangnummers steeds met mooie intermezzo’s. Bovendien bracht hij twee prachtige werken op piano en orgel ten gehoor.

Tweede jubileum

Niet alleen het koor jubileerde dit jaar, maar ook de dirigent Mariette Effing. Zij had dit jaar het koor 10 jaar onder haar hoede. Het koor is bijzonder blij met Mariette als dirigent. Mariette is een koordirigent van naam in Nederland. Naast het Tiels Mannenkoor dirigeert zij ook het Stadsjongerenkoor in Oldenzaal en het Koninklijk Zutphens Mannenkoor. Ze is redacteur van het blad ZINGmagazine, werkt bij verschillende kunstinstellingen als docent en koordirigent, is regelmatig gastdirigent bij koorweekenden en jurylid bij koorfestivals. Naast haar vakkennis is zij ook geliefd om haar persoon. Om de waardering voor haar uit te drukken schilderde Bert Megens, die naast voorzitter van het Tiels Mannenkoor ook een zeer verdienstelijk portretschilder is, een portret van haar, dat portret werd tijdens het jubileumconcert aangeboden. Mariette was verrast, blij en ontroerd. Bert van den Brink bracht Mariette een persoonlijke hulde door het spelen van een de improvisatie met muzieknoten uit haar naam.

Jubileumconcert uitgebracht op CD

Van het jubileumconcert is een CD gemaakt. Cd’s van lokale muzikale verenigingen zijn nogal eens van matige kwaliteit. Dat kun je van deze niet zeggen. De schijf is opgenomen met negen microfoons en is van studiokwaliteit. Voor de bezoekers aan het concert is het een fraaie herinnering aan een mooie muziekavond, voor andere muziekliefhebbers is hij ook zeker de moeite waard. De CD bevat een fraai informatieboekje, met foto’s en informatie over het koor en dirigent Mariette Effing licht er alle nummers kort in toe. De productieleiding van de CD was in handen van een team onder leiding van Johan de Noord. De CD is te koop bij Boekhandel Arentsen in de Voorstad en bij het koor zelf (secretaris@tielsmannenkoor.nl).

Om het verschijnen van de CD aandacht te geven reikte op 16 december in Zinder voorzitter Bert Megens in aanwezigheid van Johan de Noord, de eerste exemplaren uit aan Ben Middeldorp. Een voor hemzelf en een voor Kilke van Buren, die helaas niet aanwezig kon zijn.

Fotoalbum met voordracht 12 mei 2001

Geluidsfragment ‘Achter de Dijk

Tekst ‘ Achter de Dijk’ (door Henk van den Hoofdakker)  Audiotechniek: Ger Vos

De zon die kwam op over Betuwse dreven. Ik zag daar de bomen, de dijken, het land

en ik dacht een moment, ook al was het maar even, ik ben in een goddelijk landschap beland. Want daar achter de kerk in de verte verheven, daar zag ik een schim van de dag van vandaag, een sling’rende dijk, een symbool van ons leven, wat zie ik dat Betuwse landschap toch graag!

De a-vond de nacht in ons land der rivieren, de stilte de maan en de sterren daar hoog, dan zijn we weer even een stel Batavieren, waar alleen in de nachten het water bewoog. En daar achter de dijk in de dorpen en steden, daar slapen de mensen, daar groeit al het fruit. Je ruikt daar de nacht en het gras en heel even beleef je de vrede zo zonder geluid.

De zon die kwam op over Betuwse dreven en ik zocht toen de bomen de dijken het land en ik dacht een moment, ook al was het maar even, ik ben in een buitenlands landschap beland. Want daar achter een schoorsteen die rook stond te spuiten daar zag ik een spoorlijn reeds druk in gebruik en een kaarsrechte dijk, dus wat doe ik nog buiten, de schrik in mijn benen en pijn in mij buik.

Maar tussen de dijk en het scherm van de wegen, daar ligt toch de stad die al eeuwen bestaat, waar Romeinen al lachten en schreeuwden en zwegen, waar wij zullen zorgen dat het goed met ons gaat. En de geest van de buitenlui burgers en boeren, die hangt in de lucht in het water de klei, en geen trein zal de mond van de Betuwnaar snoeren, want de stad-sen, de boeren, de burgers zijn wij!

De zon die kwam op over Betuwse dreven, ik zag daar de bomen de dijken het land, en ik dacht een moment ook al was het maar even: ik ben in een goddelijk landschap beland!

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights