Nieuws uit Tiel, editie 23 december 2022

In deze editie:

– Kerken website

– Brochure dementie

– Adamshofschool voor Sonnewijser

– Energieprijzen verenigingen

– Naturalisatiedag

 

Kerken maken samen informatieve kerstwebsite

Kerst is voor de meeste mensen een gezelligheidsfeest waarbij er veel en goed getafeld wordt en attenties en cadeaus worden gegeven en ontvangen. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die een regelmatig kerkbezoek afgezworen hebben, maar met kerst behoefte hebben aan activiteiten en inspiratie, die verwijzen naar het oorspronkelijke kerstverhaal. Voor de christelijke kerken is Kerst dan ook een van de drukste perioden van het jaar. Om belangstellenden de weg te wijzen naar de vele activiteiten hebben zij samen een activiteitenagenda gemaakt met een selectie van wat er te doen en te zien is in Tiel en omgeving voor volwassenen en kinderen. Op de website kerstintiel.nl vindt u deze informatie.

Nieuw in Tiel is dit jaar een opstelling van kerststallen achter de zeven ramen van de benedenverdieping van de RK-Pastorie aan het Sint Walburg Kerkpad. Via de ingang van de dagkapel van de Dominicuskerk kunt u ook tot 7 januari de grote kerststal in de kerk bezoeken.

Alle kerststallen onder de tekst

 

Brochure informatie en hulp in Tiel voor mensen met dementie ligt bij huisarts

Tiel moet dementievriendelijker worden. Daarvoor tekende wethouder Kreuk in september 2020 samen met een vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland een zogenaamd convenant. Sindsdien wordt er gewerkt aan een plan om de Tielse gemeenschap dementievriendelijk te maken. De stuurgroep en werkgroep die sindsdien hun schouders onder het project gezet hebben, werden de achterliggende periode ernstig gehinderd door de beperkende maatregelen die corona met zich meebracht. Maar ondanks dat is er achter de schermen hard gewerkt, waarvan u in het komende jaar veel meer zult merken.

Op de valreep van dit jaar is het boekje ‘Informatie en hulp in Tiel voor mensen met dementie’ verschenen. Het is een handzame brochure vol informatie over dementie. Aan de orde komen onder meer wat dementie is, hoe je beginnende dementie op het spoor komt, wie er allemaal een rol speelt op het gebied van zorg en begeleiding. Verder is er aandacht voor mantelzorgers, het thuis en mogelijk later in een zorginstelling wonen en een uitgebreid overzicht van beschikbare literatuur en belangrijke webadressen met meer informatie. Het boekje is onder meer mee te nemen bij de huisartsen die in Tiel werkzaam zijn.

Gebouw basisschool De Adamshof weer in gebruik voor onderwijs

De voormalige basisschool De Adamshof wordt geschikt gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van De Sonnewijser. De Sonnewijser is een school voor leerlingen die een eigen omgeving nodig hebben om te kunnen leren. Bij deze leerlingen is vrijwel altijd sprake van complexe problematiek, weinig vertrouwen in eigen kunnen en een grote kwetsbaarheid. De bedoeling is dat de school met ingang van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen wordt. Voor die tijd wordt het gebouw waar nodig gerenoveerd en aangepast aan de nieuwe onderwijsvorm. De Adamshofschool wordt in september een dependance van de hoofdvestiging van de Sonnewijser aan de Jacob Cremerstraat. Daar kampt men met een flink ruimtegebrek. Het plan om de voormalige basisschool De Adamshof te gebruiken voor het ledigen van de ruimtenood van de Sonnewijser bestaat al langer. Maar doordat het gebouw nodig was om een deel van de VWO-leerlingen van het Lingecollege op te vangen tijdens de nieuwbouw van hun schoolgebouw, moest de Sonnewijzer zich wat langer behelpen.

 

Gemeente gaat verenigingen en maatschappelijke instellingen helpen om de gevolgen van de gestegen energieprijzen te verzachten

Tijdens de raadsvergadering van 21 december deelde wethouder Kreuk mede dat de gemeente werkt aan een breed plan om verenigingen en maatschappelijke instellingen enige compensatie te bieden voor de enorm gestegen energieprijzen. In de loop van februari 2023 komt de gemeente met een concreet uitgewerkt voorstel naar de raad. Verenigingen en instellingen die hier niet op kunnen wachten, kunnen nu al contact opnemen met de gemeente voor hulp.

Naturalisatiedag

Donderdag 15 december is de nationale naturalisatiedag geweest. Burgemeester Beenakker verwelkomde alle nieuwe Nederlanders in de gemeente Tiel tijdens deze jaarlijkse naturalisatieceremonie. Dit jaar ontvingen ongeveer 120 inwoners hun Nederlanderschap. Vandaag kwamen er nog 10 nieuwe Nederlanders bij: zij krijgen dan hun Koninklijke Besluit of optie bevestiging. Na afloop de ongeveer 35 aanwezigen op de groepsfoto.

Foto album Naturalisatiedag

Fotoalbum Kerststallen

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights