Nieuws uit Tiel, editie 6 november 2022

In deze editie:

– Zitbanken in vlindertuin

– Aankoop voormalige Catharinaschool

– Uitbreiding bedrijventerrein Medel kan door gaan

– Boren tbv WKO Passewaaij

– Herstart sloop WC Kwelkade

– 2e fase Wezel en Bunzingpad op Latenstein van start

3 zitbanken voor Vlindertuin

In de vlindertuin zijn 3 zitbanken door ACW aangebracht naar een ontwerp van Gert de Graaff en Gera van der Leun projectleider van de Vlindertuin. 2 van de 3 banken zijn gesponsord door ANWB en Stichting Hero. De 3e bank zou een Vergeet-me-niet bankje worden, geadopteerd door de werkgroep Dementievriendelijk Tiel, maar deze bank blijkt wat minder geschikt voor de doelgroep. In het voorjaar komt daarvoor een andere bank.

Zie voor opening Vlindertuin: https://detielenaar.nl/nieuws/2021/09/veel-enthousiasme-en-waardering-bij-officiele-opening-vlindertuin-de-zindering-tiel/

Tiel koopt vroegere Sint Catharinaschool aan de Binnenmolenstraat

Tiel koopt het pand Binnenmolenstraat 6-8. Het markante gebouw is een gemeentelijk monument. De gemeente heeft het gekocht om daardoor de toekomstige bestemming te kunnen bepalen. Zeker is dat er in het gebouw appartementen zullen komen met een woonbestemming. Maar het zal nog wel even duren voordat de plannen hiervoor uitgewerkt zijn en bekend is wat voor soort woningen daar komen en wie deze gaat ontwikkelen. Het pand is gebouwd op de plaats waar al eerder een kleiner schoolgebouw stond en fungeerde als lagere school voor kinderen van katholieke ouders. Al in het jaar 1900 bleek de school veel te klein en werden er vier lokalen aangebouwd. Het was toen met 429 leerlingen de grootste lagere school in Tiel. 10 jaar later telde de school al meer dan 500 leerlingen met voor nu een onvoorstelbaar groot aantal leerlingen met vaak meer dan vijftig leerlingen per klas. Pas in 1922 zorgde de ingebruikname van een tweede katholieke school aan de Jacob Cremerstraat voor wat meer lucht in de klaslokalen en op het kleine buitenterrein. In 1934 werden de bokken en geiten op de twee katholieke lagere scholen gescheiden en werd de school aan de Binnenmolenstraat een meisjesschool met als bovenbouw een huishoudopleiding. Ook de Katholieke Mulo werd daar toen tot 1953 ondergebracht. Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw werden er enkele katholieke scholen verspreid over de stad nieuw gebouwd en verloor het gebouw aan de Binnenmolenstraat zijn onderwijsbestemming en kreeg het een maatschappelijke functie.

Bestemmingsplan Medel Afronding onherroepelijk: verkoop begint

Sinds 2019 lag de verkoop op Medel Afronding stil, als gevolg van bezwaren van milieugroepen en omwonenden. De Raad van State heeft alle ingebrachte bezwaren ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan ‘Medel Afronding’ onherroepelijk is geworden.

Industrieschap Medel gaat op zeer korte termijn op het oostelijk deel van het terrein de 7 kavels op het 80 hectare grote terrein op de markt brengen. Het is grondgebied van de gemeente Tiel. Uitgangspunt is de kavels over een jaar bouwrijp te hebben gemaakt, waarna de overdracht aan kopers kan plaatshebben. De kavels zijn tussen de 2 en 12 hectare groot, in jargon: XL en XXL. Ook de ontsluitingsweg vanaf de Biezenwei over de Medelsestraat kan nu afgemaakt worden.

Inpassing

Industrieschap Medel heeft voor de inrichting rekening gehouden met de maatschappelijke discussie rond stikstofuitstoot: de landschappelijke inpassing speelt daar sterk op in. Verder is er een fraaie waterpartij voorzien en groene randen om de kavels, kenmerkend voor het deel van bedrijventerrein Medel dat al is ingericht.

Boren WKO Passewaaij

In Buurt 7 op Passewaaij worden de Warmte Koude Oplag na veel problemen aangepast. Daartoe worden o.a. 12 nieuwe bronnen aangelegd. De eerste 2 zijn geplaatst waaronder deze op het parkeerterrein Hooibeestje nabij de Pr. Mauritsschool. De wijkverwarming heeft nooit goed gewerkt en veroorzaakt veel onvrede in de wijk. Na veel eerdere beloftes hopen de bewoners dat deze aanpassing wel zal gaan werken.

 

Herstart slopen Voormalig Winkelcentrum Kwelkade

Na in het voorjaar het asbest verwijderd te hebben is de sloop weer van start gegaan. De eigenaar, de in Almere gevestigde Bun Projectontwikkeling, wil op het terrein tussen Kwelkade en Ophemertsedijk woningen gaan bouwen.

zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2022/03/voormalig-winkelcentrum-kwelkade-tiel-wordt-gesloopt/

Aanleg Wezelpad en Bunzingpad op Latenstein voortgezet

De gemeente is eind vorig jaar gestart met de aanleg van een geschikt leefgebied voor de wezel en bunzing op de Vijverberg.

De gemeente wil een ongebruikt terrein op het industrieterrein Kellen verkopen. De beschermde diersoorten wezel en de bunzing zijn daar gezien en daarom komt er voor hen een nieuw leefgebied de Vijverberg. De werkzaamheden op de Vijverberg zijn gereed.

Route naar de Vijverberg

De 2e fase is tussen Kellen en de Vijverberg een route maken voor de dieren. Deze ligt langs de Kanaalstraat en achter de Latensteinse Rondweg. Hier komen takkenrillen, stobben en lage (prik)struiken. Met name de bewoners van de Kanaalstraat zijn niet blij met deze route omdat zij het uitzicht weg nemen. Takkenrillen zijn dode takken die opgestapeld worden zodat kleine dieren hier ongezien door heen kunnen kruipen. Stobben zijn boomstronken. Het leefgebied op de Vijverberg en de route zijn permanent.

zie ook 1ste fase: https://detielenaar.nl/nieuws/2022/03/wezels-en-bunzings-komen-op-de-vijverberg-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights