Nieuws uit Tiel, editie 30 november 2022

In deze editie:

– Vlindertuin genomineerd

– Bank Hannes

– Orange the World

– Kerstbomen binnenstad

– Uitbreiding Medel

Vlindertuin genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit
De Vlindertuin is genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Of de Vlindertuin de prijs gaat winnen hangt af van het aantal stemmen dat op de vlindertuin uitgebracht wordt. Een hoge notering is mooi voor Tiel, maar vooral ook een blijk van waardering voor de talrijke vrijwilligers die er voor zorgen dat de tuin er pico bello bij ligt en zeker in de zomermaanden een fijne kijk- en verblijfplek is voor inwoners en bezoekers. Daarom ondersteunt de Tielenaar graag de oproep om op de Vlindertuin te stemmen. Wilt u stemmen? Naar:
https://www.gelderland.nl/themas/omgevingsvisie/gprk2022 ,druk op de button wilt u stemmen, klik de vlindertuin aan (13e project op de lijst).

Maar doe dit wel uiterlijk 15 december. Voor de eerste prijswinnaar ligt een prijs van 10.000 euro klaar.
Meer over de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit.
De Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit is een twee jaarlijkse wedstrijd die bedoeld is om goede voorbeelden op het spoor te komen van ruimtelijke kwaliteit in Gelderland. De provincie vraagt aan gemeenten, waterschappen ontwerpbureaus, ondernemerskringen en burgergroepen om goede voorbeelden in te sturen. De provincie ontving dit jaar vele tientallen reacties. Daaruit hebben Gedeputeerde Staten met hulp van een publiekspanel 15 projecten gekozen waarop iedereen kan stemmen. Stemmen kan tot en met 15 december. Op maandag 19 december 2022 wordt de winnaar bekend gemaakt.

 

Bank van Hannes staat weer op de oude plaats
Vorige week is na de Sint intocht de bank van Hannes weer op zijn oude, vertrouwde plaats teruggezet. De column die Jan Beijer in huis-aan-huis-krant, Het Kontact naar aanleiding van de verplaatsing schreef heeft flink wat discussie opgeleverd. Duidelijk is daarbij geworden dat een gemeente een kunstwerk niet zo maar mag verplaatsen of aanpassen. Daarvoor is overleg met de maker van het kunstwerk nodig. Dat hoort bij de persoonlijkheidsrechten van de maker.
Voor wie nog een keer wil genieten van het feestelijke bijeenkomst in 2002 op de Groenmarkt rond de ingebruikname van de Bank van Hannes verwijzen wij naar de film die Jos Kruisbergen en Geert Megens over Hans van den Hatert maakten met als titel ‘Hannes van den Hatert, een Betuws document’. U vindt de film op:
https://www.tweestromenlandinbeeldengeluid.nl/films/portretten/hannes-van-den-hatert-een-betuws-document-2002/

In de film de onthulling op 10 september 2002. Het plaatsen van de bank was destijds een initiatief van het toenmalige raadslid Jan Groenhuijzen en werd door de gemeenteraad gesteund. Jan Beijer hoopt ondertussen dat in opdracht van de gemeente de Avri de bank in goede conditie gaat brengen en ook schoonhoudt.

 

Orange the World

Wethouder Carla Kreuk sprayt samen met de Soroptimisten West Betuwe het bekende oranje handje op de stoep bij Zinder / Bibliotheek Rivierenland i.v.m. de campagne Orange the World – aandacht voor strijd tegen geweld tegen vrouwen.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen in haar leven te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Tot en met 10 december is de jaarlijkse Orange the World-campagne. Hiermee wordt in meer dan 90 landen aandacht gevraagd voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Gebouwen worden oranje verlicht (Waterpoort) en er zijn activiteiten om het publiek te wijzen op de schaalgrootte van dit probleem. Tiel doet uiteraard ook weer mee. Hiervoor hebben Soroptimistclub West-Betuwe (initiator), Bibliotheek Rivierenland en gemeente Tiel de handen ineen geslagen. Zie: https://www.orangetheworld.nl/acties-2022/

Kerstbomen binnenstad
De Werkgroep Kerststad Tiel van Ondernemers vereniging Hart van Tiel heeft weer geregeld dat 150 Nordmann kerstbomen de sfeer in de binnenstad verhogen. Maandagmorgen is een groep ondernemers aangevuld met assistentie van anderen waaronder wethouder Frank Groen aan de slag gegaan om de bomen te plaatsen. Naast een groot deel van het promenadegebied komen ze ook te staan in de Westluidensestraat, aanloopstraat van de parkeergarage naar de binnenstad.

 

Vragen over nut en noodzaak uitbreiding Medel in raad Buren
In de voorbereidende raad van de gemeente Buren van 22 november stelde Gepko de Kruijff kritische vragen over de uitbreiding van Medel en de haast waarmee de kavels nu verkocht worden. Spreker wees er op dat de logistieke sector nog weinig vorderingen maakt op het gebied van duurzaamheid, dat er in
de regio naar zijn oordeel geen behoefte is aan nog meer werkgelegenheid en er dus nog meer internationale werknemers nodig zullen zijn. Spreker wees ook op de naar zijn oordeel forse leegstand op Medel bij bestaande bedrijfsgebouwen en concludeerde dat behalve de geldkassen van de gemeente Tiel en Neder-Betuwe en projectontwikkelaars en buitenlandse ondernemers niemand baat heeft bij uitbreiding van het industrieterrein. Hij voorzag problemen nu de Raad van State de rijksoverheid gedwongen heeft om de CO2 vrijstelling voor de bouw op te heffen en kondigde aan, nu de verkoop van percelen niet meer tegen te houden is, bezwaar te maken bij de vergunningsprocedure voor individuele bedrijven. Hij riep de gemeenten Neder-Betuwe en Tiel op om het belang van natuur, milieu en het woon- en leefklimaat voor de omwonenden centraal te stellen. De Kruijff zet zich in voor de bevordering van het toerisme en de leefbaarheid van het Rivierengebied.
Nadat de Raad van State instemde met de uitbreiding kan Medel nu weer verder groeien. Totaal zijn zeven nieuwe kavels beschikbaar waarvan de grootte varieert van twee tot twaalf hectare. De verkoop hiervan is gestart op 15 november.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights