TOV, Tielse vereniging van oud-leerlingen en oud-personeelsleden van het Lingecollege Lyceum

Onlangs werd er weer een reünie gehouden op het Lingecollege. Het aantal leerlingen dat de school (en de voorgangers van de huidige school) ooit bezocht is natuurlijk enorm. Daarom kiest de organsatie ervoor om van tijd tot tijd een reünie te houden van leerlingen die thans rond de 50 jaar of ouder zijn.

Volgens schema
We spraken met mevrouw José Kuijlaars, docente Nederlands van 1969 tot en met 2001 en thans bestuurslid van de vereniging met onder andere de ledenadministratie en de organisatie van reünies in haar pakket. “In 1995 bestond onze school 125 jaar, we hebben toen, als school, een hele grote reünie gehouden en we hebben toen meteen de vereniging van oud leerlingen opgericht”, vertelde zij, “ons doel was zo veel mogelijk adressen te verzamelen en contact te houden.” De bedoeling was om in 2000 weer zo’n grote reünie te houden, maar er was toen al sprake van een fusie. In 2001 werd het voortgezet onderwijs in Tiel samengevoegd waardoor het niet meer haalbaar bleek iets voor alle leerlingen tegelijk te organiseren. Gekozen werd voor een schema van groepen van mensen die in een bepaalde periode 50 worden. Mevrouw Kuijlaars houdt dit met wiskundige precisie bij.

Vogelvlucht

november 2020
TOV voorzitter Cees van Verseveld en boekredacteur Emile Smit op de locatie Heiligestraat met het boek 150 jaar Lingecollege Lyceum in vogelvlucht

“Om de 10 jaar houden we ook een reünie voor jongeren, alles volgens schema”, vertelde ze, “eigenlijk zouden we in 2020 het 150-jarig bestaan van de middelbare school in Tiel gevierd hebben, maar corona gooide roet in het eten. In plaats van een reünie kwam er wel het jubileumboek ‘150 jaar in vogelvlucht’ over de school en haar voorgangers van de hand van de heer Emile Smit, oud docent Geschiedenis en Economie. Het adressenbestand van de TOV is groot, er zijn meer dan 600 leden. Ook niet-leden kunnen hun adres achterlaten op de website van de vereniging. Zij worden dan geïnformeerd over een eventuele reünie.” Mevrouw Kuijlaars benadrukt dat aan alle regels van de AVG wordt voldaan, inschrijven via de website is helemaal veilig.

Stadswandelingen
De reünie van 8 oktober jl. was bestemd voor leerlingen van inmiddels 48 tot 52 jaar. Er waren maar liefst 200 aanmeldingen, inclusief oud-personeelsleden en oud-docenten. De vereniging biedt op zo’n bijzondere dag altijd een geanimeerd programma, deze keer ontvangst met koffie en gebak, een dia-presentatie, gelegenheid tot (opnieuw) kennismaken en bijkletsen, een lunch, gelegenheid voor het maken van groepsfoto’s en deze keer stadswandelingen door Tiel onder leiding van de heer Emile Smit en de heer Wim Veerman, die jarenlang stadsarchivaris geweest is. “We hebben ook wel eens vaartochten over de Waal geregeld, met rederij Columbus”, zegt mevrouw Kuijlaars. “Het voordeel is dat je een groep bijeen houdt als ze eenmaal aan boord zijn.”

Verbouwing
Het bestuur van TOV bestaat uit een mengeling van oud-leerlingen en oud-docenten cq. medewerkers, waaronder één oud-leerling die ook oud-docent is, (de heer Cor Gradisen, bijzonder!). De contributie voor lidmaatschap bedraagt slechts E. 18,– per jaar en de leden ontvangen van tijd tot tijd een alleraardigst boekje, het TOV-bulletin. Hierin staan wetenswaardigheden, terugblikken, aankondigingen zoals de reünies, verslagen van de ledenvergaderingen, oproepen, maar ook nieuwsfeiten zoals de verbouwing en in memoria. In de editie van oktober 2022 stond bijvoord dat wiskundedocent de heer Piet Cevaal overleden is.
Wat betreft de verbouwing is het bestuur van TOV zeer tevreden over de nieuwe aula. “De nieuwbouw is beter geschikt voor een grote groep van onze reünie dan in de oude situatie het geval was”, aldus mevrouw Kuijlaars.

Oproep
Voorzitter de heer Cees van Verseveld benadrukt ondertussen dat het Lingecollege ook echt bedankt moet worden omdat zij de school om-niet ter beschikking stellen aan de vereniging. Conciërge Hans Prijn maakt er echt een mooie dag van, hij wordt in de catering geholpen door scholieren die zich vrijwillig daarvoor aanmelden! Tenslotte merkt de heer Van Verseveld nog op dat de vergrijzing binnen het huidige bestuur toegeslagen heeft. “Dat bedreigt wel het voortbestaan van onze vereniging. We hopen er binnenkort nieuwe bestuursleden bij te vinden, we hebben onder andere een dringende oproep gedaan onder de bezoekers van de reunie van 8 oktober.”

Fotoalbum. Klik op een foto veer een vergroting en ‘swipe’. Foto’s door Johanna de Boer – de Leeuw tenzij anders vermeld.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights