Nieuws uit Tiel, editie 30 september 2022

In deze editie:

– Kunstwerk Ophemertsedijk verplaatst

– Aftrap van Tiel Tip Top de Tielse CleanUp Week

– Herinrichting Lingedijk

– Reconstructie Laan van Westroijen

– Veel Tielenaren laten 1300 euro liggen

Kunstwerk ‘Huizen op de dijk’ verplaatst

In verband met de aanstaande dijkversterking is het kunstwerk ‘Huizen op de dijk’ van Cor Litjens tijdelijk verplaatst. Het 1500 kg zware kunstwerk uit 1997 is vanaf de Ophemertsedijk verplaatst nabij de rotonde Reuchlinlaan – Den Uyllaan en wordt naar verwachting in 2025 terug geplaatst.

De aftrap van Tiel Tip Top de Tielse CleanUp Week

De aftrap van Tiel Tip Top de Tielse CleanUp Week met de Waalju-T-T-T-en actie was zaterdag 24 september op de Veerweg. Iedereen in de wijde omgeving was welkom om aan te sluiten en het zwerfafval rond de Waalkade aan te pakken. Helaas was door het slechte weer de opkomst matig. De Tielse Cleanupweek wordt zaterdag 1 oktober vanaf 9.30 afgesloten op het Kalverbos met een schoonmaakactie van de gracht in samenwerking met de Scouting Phoenix en Waterschap Rivierenland. Wie in de week van 24 september tot en met 1 oktober zwerfafval verzameld heeft, kan de zakken inleveren tussen 13.00 uur en 16.00 uur in het Kalverbos bij de opvallende Samenhanger. Afvalzakken kunnen worden ingewisseld voor 150 welverdiende FlipPas-punten (t.w.v. €1,50)

Herinrichting Lingedijk Tiel

Tot 21 oktober is de Lingedijk in Tiel voor een deel afgesloten. De klinker bestrating wordt  vervangen door asfalt. Ook de parkeerhavens worden aangepast. Een eerste deel nabij de spoorwegovergang is al voorzien van een nieuw wegdek met fietsstroken.

 

Laan van Westroijen grondig aangepakt

De komende maanden zal de Laan van Westroijen tussen Predikbroedersweg en Rivierenlandlaan een grondige opknap- en reconstructie beurt krijgen. Op het programma staat onder meer: het opnieuw opbouwen van de wegconstructie, het aanbrengen van een geluidsdempende asfaltlaag, de inrichting aanpassen aan de eisen van een duurzaam veilige weg, het opnieuw opbouwen van de fiets – en voetpad constructie en het vervangen van bomen.

Aanvankelijk lag er een veel eenvoudiger onderhoudsplan voor het wegdek en de fietspaden van een deel van de weg. Maar bij nader onderzoek bleek er veel meer nodig en moest de hele weg aangepakt worden. De gemeente spreekt nu dan ook van een reconstructie in plaats van een reguliere opknapbeurt. Zo moest de draagkracht van de weg verbeterd worden, de rotondes aangepast aan nieuwe normen, en de door wortels veroorzaakte hobbels op de fietspaden vlak gemaakt. De ruim tachtig bomen langs de weg zijn ziek of hebben nog een beperkte levensduur. Daarom worden ze vervangen. Het plan is om weer te kiezen voor een aanplant met meerdere boomsoorten, die als ze wat groter worden met de wortels het asfalt niet of nauwelijks optillen. Die bomen zullen per kant van de weg verwijderd en opnieuw aangeplant worden om de bestaande vliegroute van vleermuizen niet te verstoren. Na vervanging van een kant, is er om de andere kant te vervangen een wachtperiode van enkele jaren nodig. De werkzaamheden starten in oktober en zullen ongeveer zes maanden duren. Bij het opstellen van het verbeteringsplan en het plan van aanpak is naast verschillende gemeentelijke disciplines ook de aannemer intensief betrokken. Er is daarbij een goed overleg met de omwonenden geweest. Wanneer de Laan van Westroijen klaar is, zal dezelfde aannemer op soortgelijke wijze de nieuwe Tielse weg verbeteren. Het verbeteren van de Laan van Westroijen gaat 2,1 miljoen euro kosten. Het vervangen van de verharding van de Gasthuislingelaan staat voor 2023 op de agenda.

Veel Tielenaren zitten in financiële problemen maar veel laten 1300 euro op de plank liggen

De snelle stijging van de prijzen en de enorme stijging van de kosten voor energie zorgen er voor dat steeds meer Tielenaren moeten bezuinigen op hun uitgaven of nog erger niet meer rond kunnen komen. De laatste groep heeft steeds vaker onvoldoende middelen voor een goede voeding, verwarming en onderdak. Tegelijkertijd zijn er inwoners met een inkomen beneden de grens van 120% van het bestaansminimum en geen uitkering van de gemeente krijgen, die het verhoogde bedrag van 1300 euro als tegemoetkoming in de energiekosten nog niet aangevraagd hebben. Medewerkers van Dynamiek (0344 621607) helpen graag bij het invullen van het aanvraagformulier.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights