Nieuws uit Tiel en de regio; editie 26 juli 2022

in deze uitgave:

– accountantsrapport

– steun boeren

– zorgen Wetland

– DB Avri

– internet Regio

– arbeidsmigranten West Betuwe

– asielzoekers Culemborg

Wisselende waardering voor accountantsrapport

De jaarrekening van Tiel is binnen de daarvoor gestelde termijn goedgekeurd door de accountant. De accountant concludeert dat de jaarrekening een goed beeld geeft van de financiële situatie en dat de uitgaven voldoen aan de wet en regelgeving. Wim de Boer (PvdB) noemde dat resultaat een megaprestatie. De oppositiepartijen waren stuk voor stuk een stuk kritischer en temperden de feestvreugde. Zo constateerde de accountant dat voor een bedrag van 2,1 miljoen zorgkosten niet kon worden vastgesteld of daarvoor wel prestaties geleverd zijn. En er waren veel meer kritische kanttekeningen en zorgen. Daarvoor heeft de gemeente een verbeterplan gemaakt.

In 2021 kon 1,3 miljoen aan de reserves toegevoegd worden. Dat brengt de solvabiliteitsratio van Tiel van 20,4 % in 2020 op 21% in 2021. Dat is voldoende vindt de accountant maar houdt in vergelijking met andere gemeenten toch niet over.

Gemeenteraad Tiel steunt boeren

In een motie spreekt de gemeenteraad van Tiel haar steun uit voor de wijze waarop de provincie het te veel aan stikstofproductie wil terugdringen. Anders dan het rijk houdt de provincie vast aan het jaar 2035 om de stikstofreductie te bereiken en legt zij meer nadruk op vrijwillige bedrijfsbeëindiging. bij natuurgebieden. De provincie kan dit standpunt innemen omdat de plannen van het Rijk nog geen wettelijke basis hebben. De motie werd door alle aanwezige partijen tijdens de raadsvergadering van 13 juli aangenomen. Wegens afwezigheid van beide raadsleden kon Groenlinks niet meestemmen. De partij had wel laten weten de motie ook te steunen. Voor de Betuwe zijn de voornemens van de rijksoverheid weinig bedreigend. Fruit- en laanbomen zetten CO2 juist om in zuurstof en neutraliseren daarmee de stikstofuitstoot van de veehouderijen. Niettemin waren er ook in onze regio tal van acties tegen de mogelijke overheidsmaatregelen om de stikstofuitstoot van de agrarische sector te beperken.

Zorgen over Wetlands in Passewaaij

Wetlands Passewaaij is onderdeel van een Natura 2000 gebied. De regels die daar bij horen worden volgens een omwonende in de praktijk niet nageleefd. Er komen te veel recreanten in het gebied, er zijn parkeerproblemen en er wordt zelfs met bromfietsen gecrost. GroenLinks stelde er schriftelijke vragen over. Op dit moment doet het gebied zijn naam geen eer aan. Door de droogte en de geringe aanvoer van Waalwater is in het gebied niets nattigs meer te vinden.

Tiel opnieuw niet vertegenwoordigt in dagelijks bestuur van Avri

Geen van de Tielse wethouders heeft zich kandidaat gesteld voor een plaats binnen het dagelijks bestuur van Avri. Laurens Verspuij (D66) vond dat geen goede zaak, te weinig ambitieus. Het college reageerde dat Tiel wanneer je naar alle regionale bestuursfuncties kijkt zijn aandeel best wel levert. Bovendien moet je ook als centrumgemeente niet te veel naar je toe willen halen was een argument.

Veel belangstelling voor internet in het buitengebied van de regio

De uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland legt in het buitengebied van de regio glasvezelverbindingen aan. Het gaat daarbij om 8880 adressen. 7200 bewoners hebben zich spontaan aangemeld. Een rondgang langs de deur leverde nog eens 1000 aanmeldingen op. Bij de resterende 680 adressen zal de aansluiting tot aan de perceelgrens aangelegd worden. Betrokkenen zullen wanneer zij alsnog aangesloten willen worden de hoge aansluitingskosten zelf moeten betalen. De aanlegwerkzaamheden zijn ondertussen al ver gevorderd.

Bedrijven in West Betuwe die arbeidsmigranten huisvesten moeten dat melden

In West Betuwe werken veel arbeidsmigranten. De fruitteelt, de veiling en de distributiecentra zouden zonder hen niet kunnen functioneren. Goede huisvesting is daarbij onontbeerlijk. Om een oogje in het zeil te houden heeft de gemeente een meldformulier ontworpen. Alle werkgevers, die arbeidsmigranten huisvesten moeten dit invullen. Op grond van de ingevulde informatie beoordeelt de gemeente of er sprake is van een goede en veilige huisvesting. Goede huisvesting is belangrijk. Niet alleen voor de internationale werknemers maar ook voor de gemeenten en bedrijven. Zonder goede huisvesting zal een internationale werknemer niet bij een werkgever blijven werken. Internationale werknemers hebben een ruime keuze aan werkmogelijkheden.

Culemborg biedt tijdelijk opvang aan asielzoekers

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zit dringend verlegen om opvangplekken. De centrale opvangplaats kan de wassende toestroom niet meer aan. Mensen moeten buiten de nacht doorbrengen en het ontbreekt aan tal van noodzakelijke voorzieningen. Men spreekt van erbarmelijke toestanden, die doet denken aan de situatie op de Griekse eilanden. Om hier snel wat aan te doen, doet de Rijksoverheid een dringend beroep op de gemeenten om tijdelijke opvangplaatsen ter beschikking te stellen. Culemborg heeft hier positief op gereageerd. Het pand aan de Bellweg, waar veel Tielenaren hun injecties tegen Corona haalden, is vrijgekomen. Daar kunnen 160 asielzoekers onder sobere omstandigheden voorlopig tot 1 oktober verblijven. De gemeente Tiel heeft nog niet gereageerd op de dringende oproep van de rijksoverheid. De gemeente Culemborg levert tot nu toe geen bijdrage in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat doet Tiel wel. De behoefte aan opvangplekken voor asielzoekers is zo groot dat de regering overweegt gemeenten die te weinig doen te verplichten tot het bieden van noodopvangplekken.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights