Laatste Tielse Dominicaan, Bert Robben, overleden

2007

Zondag 17 juli overleed de laatste Dominicaanse pastoor van Tiel, Bert Robben. Robben kwam in 1987 van Nijmegen naar Tiel. Hier verrichtte hij toen nog samen met vier andere Dominicanen pastoraal werk voor de Tielse katholieke Sint Dominicus gemeenschap. In 1992 bleef hij als enige over en in 1997 werd de Tielse parochie door een tekort aan Dominicaanse priesters teruggegeven aan het aartsbisdom Utrecht. Robben nam afscheid als pastoor maar deed nog jarenlang pastoraal werk binnen de parochie. Bert Robben is 91 jaar geworden.

Robben heeft een actief leven geleid. Hij groeide op in Schiedam. Die stad werd evenals Tiel ‘bediend’ door de Dominicanen. Daar begon hij zijn kerkelijke ‘carrière’ als misdienaar. “Ik vond dat prachtig, die liturgie, de preken en zoals de medebroeders met elkaar omgingen, ” vertelt hij in 2014 in een artikel dat in het tijdschrift van de Dominicanen in Nederland verscheen. Al jong wilde hij dominicaan worden. Daartoe volgde hij het kleinseminarie van de Dominicanen (het Dominicuscollege in Nijmegen) en de priesteropleiding in Huissen, Zwolle en Nijmegen. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1957 studeerde hij twee jaar in Rome waar hij aan de universiteit van de Dominicanen in die stad promoveerde en een geweldige tijd had. Terug in Nederland gaf hij korte tijd les aan het Theologicum van de Dominicanen in Nijmegen, het Albertinum, Dat tevens nauw verbonden was aan de Theologische Faculteit van toen nog de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vervolgens werd hij kapelaan in zijn geboortestad Schiedam. In 1969 werd hij teruggeroepen naar het Albertinum waar hij als lid van een driemanschap leiding gaf aan de Dominicaanse gemeenschap in Nederland. Robben was daar een soort minister van Buitenlandse Zaken. Hij onderhield de contacten en faciliteerde de Nederlandse Dominicanen die in een aantal landen van Zuid-Amerika en op Curaçao werkzaam waren.

Werkzaam in Tiel

2007

Omdat het parochiewerk hem bleef trekken werd hij in 1978 pastoor in Nijmegen en kwam hij negen jaar later naar Tiel. Na zijn terugtreden als fulltime pastoor in 1997 is hij nog 22 jaar doorgegaan met pastoraal werk in Tiel en Varik.

2019

De laatste jaren beperkte hij zich tot het iedere twee weken opdragen van een mis in De Vier Gravinnen. Zijn laatste mis daar was op zondag 9 juni 2019. Naar aanleiding van die gelegenheid publiceerde de Tielenaar een uitgebreid artikel met als titel ‘Voorganger wordt kerkganger’ over het leven, werk en persoon van Bert Robben met tal van foto’s van de hoogtepunten tijdens zijn Tielse periode. Zie: https://detielenaar.nl/nieuws/2019/06/voorganger-wordt-kerkganger-pater-bert-robben-zal-het-altaar-niet-meer-betreden/

Samen met Carla Daalderop ijverde hij met succes voor het behoud van het zogenaamde Sint Elooi glas-in-loodraam voor Tiel en wist hij het benodigde geld daarvoor bijeen te brengen. Het raam heeft nu een prominente plaats in De Vier Gravinnen. Robben was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van Tiel.

2010

Als lid van de Historische Werkgroep van de Oudheidkamer schreef hij verschillende levensbeschrijvingen over betekenisvolle Tielenaren en corrigeerde hij artikelen van andere auteurs.

Robben heeft altijd met veel plezier gewerkt in Tiel. Hij had er veel goede contacten. Actief was hij op het gebied van de oecumene. Samen met de voorgangers van de Sint Maartenskerk organiseerde hij gezamenlijke diensten. Daarbij ging hij ook in de Sint Maartenskerk voor. Robben was pastoor in Tiel in een periode waarin de veranderingen in de kerk zich dramatisch snel opvolgden. In hoog tempo vielen zijn medebroeders rondom hem weg en stond hij er al snel met pastorale werkers alleen voor. Die samenwerking was voor hem wel wennen. Hij leek wat afstandelijk maar was heel attent en begaan met mensen die het moeilijk hadden.

2007

Dat hij geliefd was in zijn parochie blijkt uit de uitbundige wijze waarop zijn 50 jarig priesterschap in 2007 gevierd werd. Bij die gelegenheid ontving hij een Koninklijke onderscheiding.

Zelf vond hij dat hij ontzettend geboft heeft: “Ik ben in staat gesteld om het werk te doen dat het dichts bij mij lag. Pastoraal bezig zijn tussen de mensen. Ik heb veel voor mensen kunnen doen , maar ook veel teruggekregen.

Gedurende zijn pastoraat in Tiel heeft Robben tal van parochianen begeleid naar hun laatste rustplaats of het crematorium. Vrijdag 22 juli zal hij zelf die gang maken. De eucharistie bij zijn uitvaart begint dan om 14.00 uur in de Dominicuskerk, St. Walburgpad te Tiel. Vanaf 13.30 uur is er achter in de kerk gelegenheid om afscheid te nemen. Na de plechtigheid volgt de bijzetting in het priestergraf op de RK begraafplaats aan de J.D. van Leeuwenstraat in Tiel. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de Dominicuskerk.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights