Nieuws uit Tiel, editie 29 juni 2022

in deze bijdrage:

– Margrietschool dicht

– ABN AMRO dicht

– Scouting Phoenix vloer

– Geen bijdrage rotonde’s

Prinses Margrietschool sluit na de herfstvakantie

De Prinses Margrietschool aan de Predikbroedersweg die deel uit maakt van de Protestants-christelijke onderwijskoepel in de regio Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB) gaat dicht. Het is het bestuur niet gelukt om voor de basisschool met op dit moment nog slechts 73 leerlingen vaste leerkrachten te vinden. Al een tijdje was het behelpen met invallers. In een rapport dat op 23 mei 2022 is uitgebracht beoordeelt de onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs als zeer zwak.

13-10-76

Om het opgestelde verbeterplan goed te kunnen uitvoeren zijn vaste en enthousiaste leerkrachten nodig. Nu het niet lukt om deze te vinden heeft het bestuur besloten de school te sluiten. De school is samen met de 2 andere scholen op het scholeneiland in oktober 1976 geopend.

Ook ABN AMRO keert Tiel de rug toe

Na de ING-bank gaat nu ook het filiaal van ABN AMRO aan het Burgemeester Hasselmanplein in Tiel dicht. Op vrijdag 26 augustus 2022 kunnen cliënten van de bank er voor het laatst terecht. In een persbericht legt de bank uit dat het aantal bezoekers door de groei van digitaal bankieren zodanig is afgenomen dat openhouden van het kantoor niet langer mogelijk is. Tot 26 augustus kunnen cliënten die nog niet digitaal bankieren maandag, dinsdag en donderdag bij de ABN AMRO Bank terecht om het online bankieren onder de knie te krijgen. Op de site van de bank staan ook online instructievideo’s. De naastgelegen ING bank is al in oktober 2021 gesloten.

Verdiepingsvloer clubhuis Scouting Phoenix aangebracht

Werknemers van aannemer De Vree en Sliepen hebben vrijdagavond een extra impuls gegeven aan de bouw van het nieuwe clubgebouw van Scouting Phoenix op de Hennepe. Het bedrijf sponsorde de verdiepingsvloer, 23.60 x 9.20 mtr, van het gebouw dat door Gert-Jan van Ingen ontworpen is en ook tijdens de bouw wordt begeleid. Samen met de vrijwilligers van Phoenix hopen zij half juli de kap erop te hebben. Het geld is, mede door mooie bijdragen van het Burger Weeshuis en het Spoorenbergfonds, voor de ruwbouw en glas / waterdicht binnen. Voor de afbouw worden nog geldschieters gezocht. Een deel kan nog komen uit de te verkopen Romneyloods.

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2022/04/scouting-phoenix-tiel-start-met-bouw-clubhuis/

fotoalbum

Geen gemeentelijke bijdragen meer voor rotonde’s.

De jaarlijkse financiële bijdrage voor het adopteren van een rotonde vervalt. Bedrijven die een rotonde adopteren of geadopteerd hebben blijven wel verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de rotonde. Het college verwacht met dit besluit een barrière weg te nemen voor ondernemers om een adoptie aan te gaan of te verlengen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights