Nieuws uit Tiel, editie 14 juni 2022

– verschillende bouwplannen

Weer hotelaccommodatie in het centrum

Tot ver in de vorige eeuw boden veel horecavoorzieningen in de binnenstad gelegenheid voor logies. De hotels Corbelijn aan de Groenmarkt en Telkamp aan het Hasselmanplein waren bekende namen met ieder meer dan 10 kamers. Maar ook bij verschillende kleinere horecaondernemers kon je voor een of meer overnachtingen terecht. Langzaam verdwenen al die mogelijkheden in de laatste dertig jaar van de vorige eeuw. Nu komt er mogelijk naast van der Valk weer een hotel in de binnenstad. Het college heeft besloten in beginsel medewerking te verlenen om de begane grond en de eerste verdieping van Tolhuisstraat 3-5 als overnachting voorziening te exploiteren.

Behendigheidsspellen in winkelpand

Straks kun je in het voormalig Bristol winkelpand aan de Kleibergsestraat tegen betaling van een uurtarief spellen als shuffleboard en airhockey spelen. Het college is van oordeel dat het plan hiervoor evenals de komst van het hotel in de Tolhuisstraat passen in het plan om het winkelgebied in Tiel kleiner en de aanloopstraten aantrekkelijker te maken voor een veelheid van andere functies dan winkels.

Aanvraag voor woningen en horeca in pand van Van Dee aan Weerstraat en Plein

Opnieuw krijgt een winkelpand in de Weerstraat doorlopend naar Het plein waarschijnlijk een andere bestemming. Het gaat om de grote vroegere Doe-het-zelf zaak van Van Dee. Een initiatiefnemer wil daarin woningen en horeca ontwikkelen. De gemeente heeft met de ondernemer procesafspraken gemaakt waar het informeren van de buurt deel van uit maakt. Ook dit plan past in de plannen voor de binnenstad.

Woningbouw op Bleekveld

Regelmatig is er de afgelopen jaren gepubliceerd over de plannen voor woningbouw op de huidige parkeerplaats voor vergunninghouders op het Bleekveld. In alle gevallen bleef het bij maken van plannen. In de wekelijkse nieuwsbrief voor raadsleden lezen we nu dat het college opnieuw een samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomst gesloten heeft met de eigenaar van de grond, projectontwikkelaar Slokker. Als alles meezit verwacht het college dat de bouw van twaalf grondgebonden woningen en zestien appartementen in de loop van 2023 daadwerkelijk kan beginnen. Het college verwacht dat door het verdwijnen van het rommelige parkeerterrein en de komst van de nieuwe woonbuurt het Bleekveld een nieuwe kwalitatieve oppepper krijgt. Het te bebouwen terrein heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Mogelijk zijn er resten van de eerste vorm van bewoning uit de tiende en elfde eeuw aanwezig. Daarom is een archeologisch onderzoek noodzakelijk. De twee aanwezige knotlindes zullen voor de start van de bouw verplaatst worden.

Appartementen boven Poolse supermarkt aan de Damstraat

Het in 1968 gebouwde pand voor woninginrichter Visser aan de Damstraat / Vleesstraat wordt na vele bestemmingen

1968

waaronder een bankgebouw deels verbouwd tot 11 appartementen. De Poolse supermarkt blijft er bestaan.

 

 

 

 

Horeca en appartementen op gesloopt pand Plein 41 – Zoutkeetstraat

De sloopwerkzaamheden van het ooit voor Witte Prijzenhal gebouwde pand aan het Plein 41 en Zoutkeetstraat vordert gestaag. Op deze locatie komt aan de Pleinzijde horeca en de rest wordt ingevuld met appartementen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights