Nieuws uit Tiel en de regio, editie 15 mei 2022

In deze bijdrage:

– Erika Spil beoogd wethouder voor GroenLinks

Ünal Sözen verlaat GroenLinks

– Joods monument

Slopen pand Zoutkeetstraat / Plein

– Woonbuurt Ophemert

– Samenwerken Mozaïek

Erika Spil beoogd wethouder voor GroenLinks in Tiels college

Hilde Groot uit Houten heeft het aanbod om in Tiel wethouder voor GroenLinks te worden niet geaccepteerd. Via het landelijk hoofdbestuur kwam de Tielse afdeling vervolgens in contact met Erika Spil. De kennismaking met haar pakte goed uit en zij is nu voor GroenLinks de beoogde wethouder. Spil is 54 jaar oud, woont in Mijdrecht (gemeente Ronde Venen, provincie Utrecht) en studeerde Niet-Westerse sociologie in Leiden. Voordat zij wethouder werd heeft zij zich onder meer ingezet om boeren en werknemers in ontwikkelingslanden een betere positie te geven bij de afzet van hun producten en het duurzaam produceren in ontwikkelingslanden te promoten. Verder deed ze organisatieadvieswerk en vervulde ze tal van functies binnen het vrijwilligerswerk. Zij was wethouder in Ronde Venen, Bunnik en Voorschoten waar ze naast typisch GroenLinkse portefeuilles diverse andere portefeuilles beheerde.

Ünal Sözen verlaat GroenLinks

De keuze voor een wethouder van buiten kost GroenLinks een raadszetel. Sözen maakte er al voor de laatste verkiezingen geen geheim van dat hij de ambitie had om in Tiel voor zijn partij wethouder te worden. Dat vonden de leden van die partij echter geen goed idee. Zij gaven eerder ook de voorkeur aan Maureen Klijn als lijsttrekker bij de laatste verkiezingen. Het boterde al lang niet tussen de leden van de (steun)fractie en Sözen in de periode dat hij fractievoorzitter was tijdens de vorige raadsperiode. Nu is besloten dat hij uit de partij stapt en heeft hij er voor gekozen om als eenmansfractie actief te blijven in de gemeenteraad. Door deze afsplitsing komt het aantal raadsfracties in de gemeenteraad op 11 partijen waarvan er vier slechts een zetel bezetten. Sözen gaat verder onder de naam Fractie groep Sözen.

 

Gemeente koopt grond onder Joods monument aan de Agnietenstraat

Het Joods Monument waar de namen van de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden uit Tiel constant op te horen zijn, heeft weer problemen met het geluid. Lastig is dat de gemeente eigenaar van het monument is maar dat dit bevestigd is op de muur en schuur van een particulier. Dat geeft regelmatig problemen. De gemeente heeft al enkele malen geprobeerd om de paar meter grond waar het monument aan een hek bevestigd is te kopen. Dat lijkt nu volgens wethouder Groen te gaan lukken. Hierdoor kan de gemeente slagvaardiger optreden wanneer er problemen zijn met bijvoorbeeld de geluidsinstallatie. Met de aankoop en herstel van het monument met geluidsinstallatie is een bedrag van € 36.000,- gemoeid.

Slopen pand Zoutkeetstraat / Plein

Het pand aan het Plein 41 en Zoutkeetstraat wordt in opdracht van de Witte Groep gesloopt. Aan de Plein zijde komt een horeca gelegenheid en de rest worden appartementen. Het pand met een oppervlakte van 783 m2 is in 1976 gebouwd en indertijd in gebruik door de Witte Prijzenhal, die later verhuisde naar de Grotebrugse Grintweg.

Fotoalbum

 

Nieuwe woonbuurt in Ophemert richting Tiel

Gemeente West Betuwe wil gaan bouwen op het zogenaamde Slingerbos. Het 1,8 hectare grote terrein tussen de Molenstraat en de Waalbandijk in Ophemert is nu nog met een dikke laag zand bedekt. Er moeten daar 65 grondgebonden woningen komen, 50 koopwoningen in de vrije sector in verschillende prijscategorieën en 15 sociale huurwoningen. Ophemert verkoopt de grond aan een ontwikkelaar die via een selectieprocedure met het beste plan komt. De woningen moeten volgens de plannen tussen 2023 en 2026 gebouwd worden.

Mozaïek gaat samenwerken met welzijnsstichtingen Caleidoz en Forte

Samenso heet de nieuwe stichting waarin Mozaïek Welzijn een bestuurlijke fusie aangaat met de welzijnsstichtingen Caleidoz en Forte. De drie organisaties werken voor de inwoners in gemeenten Berg en Dal, Buren, Doesburg, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Rhenen, Tiel, West Betuwe en Zevenaar Eind mei is de officiële ondertekening van de statuten voor de nieuwe stichting. Vanaf dat moment is er één gezamenlijke Raad van Toezicht en één bestuurder. In de praktijk zal er voorlopig niet veel veranderen. “De drie stichtingen houden hun eigen naam, een eigen jaarrekening en het huidige takenpakket. De vertrouwde medewerkers, vrijwilligers en locaties blijven. Iedere stad, iedere wijk, iedere straat vraagt immers om een eigen aanpak en dat blijft zo”, laat Mozaïek weten.

Afscheid van bestuursleden Burgerweeshuis

Het bestuur van de Stichting Burgerweeshuis te Tiel heeft afscheid genomen van de bestuursleden Hanny de Rooij en Frans van Oostveen. Hanny de Rooij was vijf jaar lid van het bestuur. Frans van Oostveen was vijf jaar penningmeester en vijf jaar als voorzitter van het college van regenten het gezicht van de organisatie die in Tiel tal van projecten voor de jeugd en mensen met een beperking in financieel opzicht mogelijk maakt.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights