Nieuws uit Tiel, editie 11 mei 2022

In deze editie:

Bouw Binnenheuvel

Schutting Kerkstraat

– Oosthonk Eetcafé

– Sloop Dijkhuizen Veemarkt

– FNV Vakbondshuis

Bouw laatste fase Binnenheuvel in zicht

Op 26 juni 2006 werd op het voormalige Daalderopterrein tussen de Binnenhoek en de Grotebrugse Grintweg het project De Kranshof opgeleverd. Dat bestond uit 152 appartementen, een bovengrondse parkeergarage in twee lagen met 600 parkeerplaatsen, een groter en kleiner stadspark voor de bewoners en twee supermarkten. Die supermarkten werden overigens enkele weken later geopend. Het geheel was een onderdeel van het grotere plan Binnenheuvel dat daarnaast bestond uit een aantal grondgebonden woningen en twee appartementengebouwen. De grondgebonden woningen staan er maar De Parktoren aan de Binnenhoek, een appartementsgebouw van 53 meter met plaats voor 69 appartementen en twee penthouses en Het Kristal, een kleiner woongebouw op de hoek Melvill van Carnbeestraat / Grotebrugse Grintweg met 17 appartementen nog steeds niet.

De verkoop van de appartementen aan het grote carrévormige woongebouw de Kranshof verliep destijds moeizaam. Daardoor en door problemen met grondvervuiling raakte de bouw van de beide appartementsgebouwen op de lange baan. In 2017 werd het plan voor de parktoren aan de Binnenhoek in iets gewijzigde vorm nieuw leven ingeblazen. Maar de eerste paal is nog altijd niet geboord. De kans dat dit volgend jaar wel gaat gebeuren is groot. Heijmans vastgoed, die nu eigenaar is van de bouwgrond verkoopt deze met toestemming van het college aan Vabo Ontwikkeling. Vabo Ontwikkeling werkt dit jaar een plan uit voor beide locaties volgens de regels van het geldende bestemmingsplan, woningbouw in de vorm van appartementen.

 

Schutting in Kerkstraat wordt verfraaid

In 2017 werd Tiel tijdens de Hanzedagen in Kampen weer officieel toegelaten tot het internationaal Hanzeverbond. Het Hanze verbond was een op de economie gericht verbond tussen kooplieden en steden in de middeleeuwen. Het toenmalige gemeentebestuur wilde de Hanzegeschiedenis weer tot leven roepen en daardoor extra toeristen naar Tiel halen. Die wens werd echter niet ingevuld met concrete acties. De laatste tijd worden er schoorvoetend wat stapjes gezet om het Hanzeverleden van Tiel zichtbaar te maken. Zo wordt in de Kerkstraat een vervallen schutting verfraaid met een ontwerp ‘Van Hanze tot heden’ van Guusje Kaayk. “De verfraaiing levert een bijdrage aan een aantrekkelijk centrum en de kwaliteit van de openbare ruimte én zorgt voor aandacht voor de geschiedenis van onze stad als Hanzestad. Voor het project is € 5.860,- beschikbaar.

 

Samen eten in het Oosthonk blijft mogelijk

Ouderen Gelderland stopte onlangs met de aanschuiftafels in het Oosthonk. Daardoor dreigde een belangrijke en veel gebruikte voorziening in Tiel-Oost te verdwijnen. Gelukkig heeft het bestuur van Stichting Oosthonk het initiatief opgepakt om gezamenlijk eten in Tiel–Oost via het Oosthonk Eetcafé mogelijk te houden.

Onder leiding van Linda Hout en Greet Overbeek zijn er vrijwilligers gezocht om in de nieuwe keuken, weer heerlijke verse maaltijden te bereiden. Anders dan vroeger worden de gasten netjes aan tafel bediend. Het is wel ‘eten wat de pot schaft’ zoals blijkt uit het nieuwe logo dat Arie van Vliet voor het eetcafe heeft ontworpen. Op vijf mei trakteerde de Oranjevereniging de gebruikers van het eetcafé op een feestelijke oranje Vrijheid Soep.

Eten bij het Oosthonk kun je twee keer per maand. Elke eerste donderdag van de maand is er een diner dat om 17.30 uur opgediend wordt en 7,50 euro kost en elke derde donderdag kun je om 12.30 uur lunchen tegen een bijdrage van vijf euro. Belangstellenden moeten zich vooraf aanmelden bij Linda Hout 06 – 42716168

fotoalbum

Start sloop Dijkhuizen aan de Veemarkt

De sloop van voormalig tankstation en wasstraat van Dijkhuizen aan de Veemarkt is gestart. Sloper Harteman hoopt over 3 weken alles weg te hebben. Voor Dijkhuizen was smederij Kocken daar gevestigd, vanaf ongeveer 1935. Daarna is er veel aan het pand verbouwd.

Op deze locatie komen 7 appartementen terug.

Nieuwe directeur Cultuurbedrijf Tiel

Met ingang van 1 juli 2022 is Nico Baars (54) de nieuwe directeur van het Cultuurbedrijf Tiel. Hij volgt Ruud van Zuilen op die eind juni uit dienst treedt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Baars is een gedreven ambitieuze en ervaren theaterdirecteur en programmeur. Na een loopbaan in de accountancy, maakte hij via functies in de marketing en journalistiek een overstap naar de kunst en cultuursector. Van 1997 tot 2008 was hij algemeen manager/ programmeur bij Cultuurcentrum Cascade in Hendrik- Ido- Ambacht. Daarna stapte hij over naar het WestlandTheater De Naald in Naaldwijk waar hij nu de functie van directeur/ programmeur vervult. Bij dit theater heeft hij ervaringen opgedaan en mijlpalen bereikt die goed aansluiten bij de organisatie en verdere ontwikkeling van het Tielse cultuurcentrum. Het theater werd door de Vereniging Vrije Theater Producenten drie keer uitgeroepen tot theater van het jaar.

Met Nico Baars lijkt Tiel een deskundige en waardige opvolger van Ruud van Zuijlen gevonden te hebben.

FNV verruilt De Scheering voor vakbondshuis aan de Kersenboogerd

Kaderleden van het Netwerk Rivierenland Oost met de campagne bus van VOOR14

De afdeling Tiel van de FNV is verhuisd van het gebouw De Scheering op de hoek Papesteeg / Scheeringlaan naar een kantoorpand op kantoorbedrijventerrein de Kersenboogerd. De Scheering voldeed niet meer aan de eisen die de FNV stelt aan een hedendaags vakbondshuis. De belangenbehartiger voor werknemers heeft nu 32 vakbondshuizen in Nederland en de bedoeling is dat ook Tiel er een krijgt. Maar dat wil men op een plaats waar veel mensen komen in het centrum. Omdat de zoektocht daar nog geen geschikt pand opleverde, koos men voor een tijdelijke verhuizing naar de Kersenboogerd 13 op kantorenpark Westroijen. De Volle Evangelie Gemeente Rehoboth en buurtzorg Tiel-Buren blijven in de Scheering.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights