Scouting Phoenix Tiel start met bouw clubhuis

De bouw van het nieuwe onderkomen van Scouting Phoenix is gestart. Er wordt al hard gewerkt aan de fundering. Zaterdag 16 april was er voor leden en genodigden en andere belangstellenden een officieel startmoment.

De start met de bouw van het nieuwe onderkomen werd mogelijk door een vorstelijke gift van de Stichting Burgerweeshuis Tiel van maar liefst 63.000 euro. Eerder had het Spoorenbergfonds al een belangrijke basis gelegd met een schenking van bijna 72.000 euro. Door allerlei acties door de vereniging en giften van bedrijven en particulieren is nu ongeveer twee derde van de bouwsom binnen. De vereniging heeft voor een deel van het ontbrekende geld een bescheiden hypotheek afgesloten en rekent naast giften in de vorm van bouwmateriaal of kortingen op de aankoop daarvan ook nog op nog meer bijdragen van stichtingen, bedrijven en particulieren. Tijdens de bouw zal de vereniging zelf ook nog het nodige doen om geld bijeen te brengen. Verenigingsvoorzitter Dave Verbeek is er van overtuigd dat het allemaal gaat lukken.

Het startsein voor de nieuwbouw was het onthullen van een banner met de namen van de beide hoofdsponsoren door een aantal jeugdleden onder toeziend oog van vertegenwoordigers van het Burgerweeshuis, mevrouw Alice Tjaden-Van der Laan (voorzitter) en de heren Laurens Verspuij (regent) en Ray Peters (rentmeester)

(Fotoalbum onder de tekst)

Nieuwbouw is hard nodig

Voorzitter van het stichtingsbestuur en de bouwcommissie van Phoenix, Gerrit Overdijk over de noodzaak van nieuwbouw: “Het huidige gebouw is vijftig jaar oud en vertoont veel mankementen. Het dak is al vaak gerepareerd maar iedere keer ontstaan er weer nieuwe lekkages. Naast de bouwkundige gebreken is het gebouw ’s winters niet warm te stoken. De meeste energie gaat verloren aan het verwarmen van de buitenlucht. Grondig herstel, goed isoleren en bij de tijd brengen van het bestaande gebouw zou meer kosten dan nieuwbouw. De keuze voor nieuwbouw was, al weer zeven jaar geleden, daarom snel gemaakt.”

Dave Verbeek: “Sinds het besluit om nieuw te gaan bouwen zijn de bouwkosten enorm gestegen. Maar dank zij onze bouwprojectleider, Gert-Jan van Ingen hebben we daar niet zo veel last van. Gert-Jan heeft de oorspronkelijke plannen bekeken en deze zodanig gewijzigd dat het gebouw zonder afbreuk te doen aan het eisenpakket aanzienlijk goedkoper uitvalt. Gert-Jan is ook een meester in het gratis of aanzienlijk goedkoper verkrijgen van materiaal en begeleidt en controleert alle stappen van het bouwproces. We zijn daar ontzettend mee geholpen. Alles wat we zelf kunnen doen gaan we zelf doen. We hebben binnen het netwerk van de vereniging gelukkig flink wat mensen die de nodige ervaring meebrengen. Maar alles zelf doen gaat niet lukken. Gelukkig zijn er verschillende vakmensen en bedrijven die ons om niet of tegen een gereduceerd tarief helpen bij de werkzaamheden die we zelf niet kunnen. Door die zelfwerkzaamheid wordt de bouwtijd wel wat langer dan gebruikelijk. We hopen volgend jaar rond deze tijd ons nieuwe home in gebruik te kunnen nemen.”

Het nieuwe gebouw

Gert-Jan van Ingen is de man die het gebouw zoals het er nu gaat komen heeft ontworpen en alle detailtekeningen heeft gemaakt. Hij koos voor een houtskeletbouw constructie. Gert-Jan: “Dat is goedkoper dan traditionele bouw in steen en ook makkelijker voor een vereniging die veel zelf wil doen. De afmetingen van het gebouw zijn 23,60 bij 9,20 meter. Het gebouw krijgt twee verdiepingen. Het omvat vier groepsruimten, een vergaderruimte, keuken en een sanitaire ruimte waaronder enkele douches.”

Wie wil een nissenhut?

Bij de opening komen we ook Martijn van Bokkem tegen. Martijn is lid van de bouwcommissie. Hij vertelt hoe het terrein er na de bouw uit gaat zien. Het huidige activiteitengebouw blijft staan. dat knappen we een beetje op en wordt vooral het magazijn voor de grote hoeveelheid spullen die we hebben. Die staan nu in een grote Romneyloods, die gaat verdwijnen evenals twee kleine stenen gebouwtjes die we niet meer nodig hebben. Het verwijderen van die Romneyloods is best duur. Omdat die nog goed bruikbaar is zoeken we naar iemand die hem als de bouw klaar is, kan gebruiken. Aan het terrein hoeven we verder weinig te doen. Het is in de huidige vorm prima geschikt voor onze activiteiten. Vooral de ligging aan de Dode Linge is heel fijn. Daardoor kunnen op ons terrein vlotten bouwen en daarmee varen.

Meer over Scouting Phoenix

Het lommerrijke en licht geaccidenteerde terrein van Scouting Phoenix ligt in de wijk De Hennepe. De vereniging telt nu bijna 150 leden. De leden komen uit alle lagen van de bevolking. Per leeftijdscategorie (vanaf 5 jaar) zijn er verschillende groepen. Jongeren met een beperking kunnen afhankelijk van hun handicap meedoen in een bij hun leeftijd behorende groep of ingedeeld worden bij een speciale groep met uiterst deskundige begeleiding. Dave Verbeek: “We zijn een bloeiende vereniging met een groeiend aantal leden. Het aantrekkelijke van het scout zijn is de afwisseling die we bieden. Iedere groepsbijeenkomst bevat vrijwel altijd nieuwe elementen met spel, avontuur en ervarend leren. Alle leden gaan minstens een week per jaar op kamp. We hebben gelukkig net voldoende kader, maar iedereen die het leuk vindt om actief met jeugd bezig te zijn is bij ons van harte welkom.”

Fotoalbum:

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2018/10/nieuw-clubhuis-en-meer-grond-voor-scouting-phoenix-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights