Nieuws uit Tiel en de regio, editie 2 april 2022

In deze bijdrage:

collegevorming

spoorverbinding moet beter

Waterpoort in blauw – geel licht

eerste vluchtelingen uit Oekraïne in ZRT

subsidie voor kleine evenementen

woningen van Welderenstraat worden vervangen

watertekort

Stand van zaken coalitie- en collegevorming

nieuwe gemeenteraad

Verkenner Ed Goossens en lijsttrekker Wim de Boer van de PvdB hebben met alle politieke partijen in de raad verkennende gesprekken gevoerd. Bijzonder was dat deze gesprekken in het openbaar plaatsvonden en iedereen toehoorder kon zijn. Goossens laat weten dat die gesprekken in een prettige en positieve sfeer verlopen zijn. Formeel zijn nog geen partijen afgevallen, maar het feit dat er volgende week verdiepingsgesprekken plaatsvinden met de VVD, Groenlinks en D66 is natuurlijk niet zonder betekenis. Na de verdiepingsgesprekken kan – zo stelt Goossens – een goede afweging gemaakt worden om tot een of meer uitwerkingsopties te komen. Daarbij blijven alle partijen waaronder ook de huidige coalitiepartner PvdA voorlopig in beeld. De verdiepingsgesprekken zijn donderdag 7 april.

Spoor Regio Rivierenland moet beter

Je bent onderweg van Opheusden naar Geldermalsen en dan moet je met nog acht treinminuten te gaan naar overstapstation Geldermalsen in Tiel overstappen en 10 minuten wachten. Dat moet anders vindt het regiobestuur. In een zogenaamd position paper heeft de regio aangegeven wat de wensen zijn voor de nabije toekomst op het gebied van openbaar vervoer. De regio verwacht dat er door de centrale ligging en de beschikbare ruimte van ons gebied de komende jaren meer mensen naar het Rivierengebied komen om daar te werken, te wonen of te recreëren. Om die te huisvesten en moet de woningvoorraad met 20 % uitgebreid worden en moet het openbaar vervoer beter worden. Goede vervoersmogelijkheden vormen een belangrijke voorwaarde voor mensen van elders om zich hier te vestigen. Veel van die nieuwkomers zal immers werken in Utrecht, ’s Hertogenbosch, Arnhem of Nijmegen. Snellere treinverbindingen en comfortabele stations met goede voorzieningen zal forenzen er van weerhouden om de auto te pakken voor het woon-werkverkeer. Dit zorgt ervoor dat files op de A15 voorkomen worden of minder vaak zullen ontstaan. Andere punten in het wensdocument zijn goede en snellere fietsverbindingen, een extra station op industrieterrein Medel en verbeteren van de stationsomgeving van onder meer Kesteren en Opheusden.

 

Waterpoort in blauw geel licht

De Waterpoort aan de Havendijk is sinds half maart aangelicht in de kleuren van de Oekraïnse vlag, blauw – geel

Eerste vluchtelingen aangekomen in Tiel

In Tiel zijn ondertussen de eerste vluchtelingen bij Ziekenhuis Rivierenland aangekomen. Donderdag 31 maart namen zij hun intrek in een niet gebruikte vleugel in de oudbouw van het ziekenhuis. Medewerkers van het ziekenhuis, het rode kruis en de gemeente Tiel zorgen voor een goede opvang. De vluchtelingen kunnen in ‘hun’ vleugel van het gebouw geheel zelfvoorzienend wonen.

Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne

Op dit moment worden er 600 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De regio beschikt nu over drie plekken voor crisisopvang en zeven locaties voor langdurige opvang met in totaal plaats voor 1400 vluchtelingen. De komende weken zal dit uitgebreid worden met nog eens 900 plekken. Het bestuur van de veiligheidsregio is geen onverdeeld voorstander van opvang bij particulieren. Opvang zal lang kunnen duren en dat moet wel bij je passen. Huisvesting bij particulieren is ook lang niet altijd goed voor de vluchtelingen. Mensen die denken prima in staat te zijn om vluchtelingen een goed en langdurig onderdak te kunnen bieden kunnen zich melden bij de crises noodopvang van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Jan Massinkhal , Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD in Nijmegen. De woordvoerder van de veiligheidsregio wijst er op dat er nog veel andere manieren zijn om je in te zetten voor de vluchtelingen. De kans bestaat dat er de komende weken nog veel meer plekken in de regio gevonden zullen moeten worden. De rijksoverheid denkt er over na om de burgemeesters hiervoor verantwoordelijk te maken en hen extra bevoegdheden te geven.

Subsidie voor kleinschalige evenementen in Tiel

Vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen, of scoutinggroepen maar ook gezelligheidsverenigingen, wijkcomités en straatfeestorganisatoren kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor activiteiten die zij dit jaar organiseren. De subsidie is in het na-corona tijdperk bedoeld om vrijwilligersorganisaties te stimuleren om activiteiten te organiseren, waarbij inwoners van Tiel elkaar kunnen ontmoeten. Informatie over de voorwaarden en spelregels vindt u op de site van de gemeente Tiel.

Nieuwbouw aan de Burgemeester van Welderenstraat

De 32 woningen aan de Burgemeester van Welderenstraat met de even huisnummers tussen 2 en 66 voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen. Daarom gaat woningcorporatie Kleurrijk Wonen deze woningen in 2023 slopen. Alvorens de sloop begint wordt er nog zorgvuldig met de huidige bewoners overlegd. Zij hebben recht op passende woonruimte en een vergoeding voor te maken kosten. Zo nodig is er ook een tegemoetkoming voor een hogere huur. Na de sloop worden er op het terrein 60 nieuwe woningen gebouwd. Volgens de planning start de bouw in 2023.

 

Al vroeg watertekort

De maand maart was dit jaar uitzonderlijk droog. Het betekent laag water in de rivieren. Dat leidt al vroeg in het jaar tot zorg bij Waterschap Rivierenland. Het feit dat overal voldoende water aanwezig is voor de landbouw wordt steeds minder vanzelfsprekend. Daarom roept het waterschap agrariërs op om zuinig te zijn met water voor het besproeien van hun land. Ook de fruitteelt moet rekening houden met waterschaarste. Aanplant van nieuwe boomgaarden en het uitgebreid toepassen van beregeningsinstallaties dragen belangrijk bij aan een dreigend water tekort.

Een heel ander probleem is de drinkwatervoorziening. Waterbedrijf Vitens zit in het Rivierengebied aan zijn grenzen. Vorig jaar moesten enkele bedrijven, die veel water gebruiken afzien van een vestiging, omdat Vitens geen kans zag ze van voldoende drinkwater te voorzien. Het nutsbedrijf is naarstig op zoek naar nieuwe wingebieden. In een waterwingebied worden agrariërs extra beperkt in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarom verzetten agrariërs en gemeenten zich tegen de bestemming tot waterwingebied van grond dat voor de land- en tuinbouw gebruikt wordt. Het waterbedrijf roept particulieren op om zuinig om te gaan met drinkwater.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights