Dag oude gemeenteraad, welkom nieuwe

Deze week kwam de gemeenteraad twee keer bijeen. Op dinsdag 29 maart werd afscheid genomen van de oude raad en op de dag er na, woensdag 30 maart werd de nieuwe raad geïnstalleerd. Zowel de leden van de oude als de nieuwe raad moesten natuurlijk op de foto. Zeventien van de 27 raadsleden komen in de nieuwe raad terug. Van tien leden nam Burgemeester Hans Beenakker, als voorzitter van de gemeenteraad, afscheid met een persoonlijk toespraakje en menige kwinkslag.

Onder de tekst fotoalbums oude en nieuwe raad

De vier langstzittende raadsleden Joke Sewalt-Wijbrechts, Ton Zuidema (beiden D66), Bart van Gurp (VVD) en Ans Duquesnoy (Lokaal Liberaal Tiel) werden verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Zij werden vanwege hun inzet als raadslid maar ook vanwege een breed scala aan vrijwilligersfuncties lid in de orde van Oranje Nassau. Alle vertrekkende raadsleden werden na de bloemhulde van de burgemeester ook nog toegesproken door een fractiegenoot, waarna enkele vertrekkende raadsleden lichtvoetig reageerden. Al met al een avond waar de aftredende raadsleden met genoegen op terug kunnen kijken.

Verruwing bereikt ook Tiel

Dat genoegen was er de afgelopen vier jaar niet altijd. De verruwing in de samenleving en afkalven van goede omgangsvormen heeft de achterliggende raadsperiode ook Tiel bereikt. Soms leek partijpolitiek belangrijker dan het algemeen belang. Enkele van de scheidende raadsleden riepen daarom de zittende raadsleden op in de nieuwe raadsperiode om beter samen te werken en de raadsetiquette beter in acht te nemen. Ook burgemeester Beenakker benadrukte in zijn stichtelijk woord tot de nieuwe raad het belang van goede omgangsvormen. Eerder merkte hij al op blij te zijn met de vele heren, die een stropdas droegen. Hij hoopte dat velen dat ook tijdens de komende vier jaar tijdens de vergaderingen vol zouden houden.

Toespraak burgemeester Beenakker

De burgemeester somde ook nog de drie belangrijkste rollen van de gemeenteraad op, de kaderstellende, de controlerende en de volkvertegenwoordigende rol. Bij dit alles was integer handelen heel belangrijk. Beenakker kondigde aan dat hij gezien het extreem lage opkomstpercentage onderzoek wil laten verrichten naar de vraag waarom de Tielenaren zo massaal de stembus negeerden. Ook noemde hij het onderzoek, dat al gestart is naar de bestuurscultuur. Wat is daar goed aan en wat moet verbeterd worden, zijn daarbij de belangrijkste vragen. Bij dit onderzoek zullen ook de niet herkozen leden van de vorige raad betrokken worden.

De burgemeester wees voordat hij alle raadsleden een welkomstbloemetje overhandigde op het belang van het vinden van een goede balans tussen het raadswerk, het privéleven en de overige werkzaamheden van de raadsleden. Hij wenst iedereen voor de nieuwe raadsperiode veel plezier en hoopte op een prettige en constructieve samenwerking.

Benoemingen

Het eerste besluit van de nieuwe raad was het benoemen van onder meer de voorzitters en de leden van de verschillende raadscommissies. Alle leden bleken zich geheel te kunnen vinden in het voorstel dat na raadpleging van alle partijen gemaakt was. Tom van Oostrom (PvdB) wordt bij verhindering van de burgemeester zijn vervanger als voorzitter van de gemeenteraad. Zo nodig zal Van Oostrom vervangen worden door Eric Henning (D66). Voorzitter van een  raadscommissie worden: Tom van Oostrom (PvdB), Hubertien Stultiens (D66), Elisa Derksen (LLT) en Kamiel Gullikers (PvdA).

Fotoalbum afscheid raad 29 maart

Fotoalbum installatie nieuwe raad op 30 maart

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights