Nieuws uit Tiel, editie 23 april 2022

Nieuwe plekken voor ongeveer 100 vluchtelingen uit Oekraïne

Het staat nu vast dat er in een tweede leegstaande ruimte van Ziekenhuis Rivierenland 35 tot 40 vluchtelingen een tijdelijke verblijfsplek kunnen krijgen. De gemeente hoopt dat het lukt om vanaf 11 mei de ruimte klaar te hebben voor de opvang. Inmiddels is ook de plaats voor de vijftien mobiele woonunits voor vluchtelingen bekend. Die krijgen een mooie centrale plaats in de gemeente en wel op het sportveld van het Lingecollege bij de locatie Heiligestraat. Ook hier is de planning dat deze vanaf half mei beschikbaar moeten zijn voor vluchtelingen. Bewoners in de omgeving hebben een brief van de gemeente ontvangen en jeugd heeft in de Lidth de Jeudelaan een stoepkrijt tekening gemaakt.

 

Het is belangrijk dat de vluchtelingen zo snel mogelijk hun weg leren vinden in de Tielse samenleving. Daarbij is de hulp van nog meer vrijwilligers nodig. Ieder die zich hiervoor kan en wil inzetten kan hiervoor mailen naar matchpoint@Tiel.nl

Ook de gemeente Buren gaat gebruik maken van chalets om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Er komen er 36 aan de rand van Maurik. Als alles naar wens verloopt zal het park eind juni klaar zijn. De eerder genoemde drie panden in de gemeente, het dorpshuis in Zoelen, de leegstaande basisschool in Asch en het gemeentehuis in Maurik bleken bij nader onderzoek niet geschikt voor de opvang van de vluchtelingen.

Eindelijk weer eindexamengala’s op het Lingecollege

Na drie jaar kan het weer: het eindexamengala. De examenkandidaten van beroepscollege en mavo vieren hun galafeest in De Beurs op het Korenbeursplein. Traditioneel kwamen de leerlingen met bijzonder vervoer aan. De laatstejaars van het lyceum kregen een heerlijk 4-gangendiner geserveerd in de aula van het lyceum, verzorgd en bediend door docenten en medewerkers van het lyceum. Nu op naar de examens welke in mei aanvangen.

Fotoalbum. klik op een foto voor een vergroting

Steeds meer bedrijven promoten Tiel

In de rij van bedrijven die hun steentje bijdragen aan de promotie van de gemeente Tiel heeft zich nu ook Gejo Cycleworld gevoegd. Ondernemer Gilbert de Wit van Gejo heeft Bonnie Art & Design gevraagd om een tiental markante Tielse gebouwen te selecteren die afgedrukt kunnen worden op een wieler-shirt. Gilbert wil hiermee Tiel als fietsstad promoten. Donderdag 21 april werd het resultaat van de tekeningen gepresenteerd en kreeg Bonnie Bouman van bonnie art & design het eerste ‘Tiel Biketown’ shirt aangeboden.

 

Coalitievorming In Tiel afgerond

PvdB, PvdA, VVD en GroenLinks gaan samen in Tiel een coalitie vormen. Bij elkaar hebben de partijen 16 van de 27 zetels, die de Tielse gemeenteraad telt. Een flinke meerderheid. De coalitie kan rekenen op steun van ProTiel waardoor het aantal zetels op 17 uitkomt. ProTiel werkte in de vorige raadsperiode al nauw samen met GroenLinks. CDA en CU vielen al in een vroeg stadium af. Beide partijen vinden het niet verantwoord om enkele miljoenen te besteden aan de verfraaiing van de Tielse binnenstad. Zij zijn van mening dat, gelet op de financiële positie van de gemeente, andere zaken een hogere prioriteit verdienen. Het aantrekkelijker maken van de binnenstad is nu een belangrijk speerpunt voor de PvdB en in de voorbereiding van het project is al flink geïnvesteerd. Ongetwijfeld zal ook het kritisch volgen van het college en de huidige coalitie door beide partijen een rol gespeeld hebben. D66 was langer in de race maar valt nu ook af. Officieel omdat er de twijfel bestaat over de stabiliteit van de partij. Ton Zuidema, die bij een deelname van D66 wethouderskandidaat was, denkt dat een drogreden is. “D66 is in balans, gevoeligheden over de inhoudelijke wijze waarop wij oppositie gevoerd hebben, heeft naar mijn indruk een belangrijker rol gespeeld.”

De nieuwe coalitie krijgt vijf wethouders. Bekend is dat Frank Groen en Carla Kreuk, beide PvdB, zullen doorgaan als wethouder. Voor de PvdA is Dave Verbeek kandidaat en voor de VVD Remco Dijkstra uit Buren. GroenLinks had in de oud-wethouder van Houten, Hilde de Groot, een geschikte kandidaat gevonden. De Groot had meer ijzers in het vuur en heeft de voorkeur gegeven aan een wethouderspost bij een andere gemeente.

Partijen moeten het nu nog eens worden over een coalitieakkoord. Informateur Ed Goossens, ondertussen benoemd als wethouder bij de gemeente West Betuwe voor de partij Dorpsbelangen, zal hierbij als formateur een belangrijke rol vervullen.

Bommelweg later klaar

De reconstructie van de Bommelweg in Wadenoijen ligt niet meer op schema. Kou en regen zorgden er voor dat de aannemer op het geplande moment geen nieuw asfalt kon aanbrengen. Omdat iedereen in de bouwwereld veel werk heeft en tegenvallers in de planning moeilijk op te vangen zijn, heeft de aannemer het werk enkele weken stil moeten leggen en zal het verkeer met een vertraging van 2 maanden pas vanaf juni gebruik kunnen maken van de verbeterde en verbrede weg.

Nieuws van 4-Stromenland

corsowagen Drumpt 2019
Corsowagen Tiel 2019

Tijdens het laatste corso hebben studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen onderzocht hoe het zat met de waardering van bezoekers van het corso. Het resultaat mag er met een rapportcijfer acht zijn. De studenten geven ook aanbevelingen. Het resultaat hiervan is onder meer een hechtere samenwerking tussen de organisatoren van de grote evenementen Appelpop, Dijkenloop, RodeKruis wandeltocht en het fruitcorso. Ook het plan voor een Betuwse Oogstweek, die dit jaar voor het eerst plaatsvindt is mede een gevolg van het onderzoek. ”De Betuwse Oogstweek moet de Sneekweek van de Betuwe worden”, stelde Woordvoerder Martijn van Eck van het corso tijdens een presentatie over de resultaten van de enquête de sponsors van het corso.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights