Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Tiel vastgesteld en onderzoek naar lage opkomst

Tijdens de openbare zitting van het Hoofd- en Centraal Stembureau is maandag 21 maart de verkiezingsuitslag van de gemeente Tiel vastgesteld. In deze bijdrage vindt u de belangrijkste informatie die burgemeester Hans Beenakker, voorzitter van het centraal stembureau en John van Elst, lid van dit bureau, daarbij verstrekten.

Aantal stemmen per partij:

Naam partij

Aantal stemmen

Aantal zetels

Waarvan restzetels

Partij van de Burgers

3388

7

1

VVD

1632

3

1

D66

1819

4

1

PvdA

1732

3

geen

CDA

1046

2

1

GroenLinks

1438

3

1

ProTiel

615

1

geen

ChristenUnie

519

1

1

Krachtig Tiel

379

0

0

Lokaal Liberaal Tiel

878

2

1

Forum voor Democratie

714

1

geen

 

In totaal stemden 31 personen blanco. Van het recht om een ander te laten stemmen maakten 1888 personen gebruik.

Wie komen er in de raad (in volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen)

Partij van de Burgers

Carla Kreuk-Wildeman

Simone de Boer

Wim de Boer

Frank Groen jr

Tom van Oostrum

Rien van Eldijk

Frank Groen sr

D66

Hubertien Stultiens

Laurens Verspuij

Mehmet Yüce

Erik Henning

VVD

Wim van Baal

Amy van der Lee

Wim Wildschut

PvdA

Kamiel Gulikers

Layla Mulay-Bouyakhrichan

Abdel Saddiki

GroenLinks

Maureen Klijn

Mustapha Aoulad Hadj

Ünal Sözen

Lokaal Liberaal Tiel

Elisa Derksen

Erik Rhebergen

CDA

Yvonne Son-Stolk

Tjakko van Eijnatten

ProTiel

Peter Elferink

ChristenUnie

Martin Koning

Forum voor democratie

Ilze van Roozendaal

Wat opvalt

Negen van de 27 gekozen kandidaten zijn vrouw. In de vorige raad zagen we nog elf dames in de raad. De belangrijkste verschuiving zien we bij de Partij van de Burgers waar het aantal vrouwen daalde van vijf naar twee. Doordat er raadsleden tot wethouder benoemd kunnen worden, kan de vrouw/man verhouding nog wijzigen. De kans is aanwezig dat de raad dan nog meer een mannenbolwerk zal worden. Verder valt op dat bij de Partij van de Burgers er vier gekozen leden een familieband hebben met een andere fractiegenoot. In de andere fracties zijn er ook enkele familierelaties tussen kandidaten op de verschillende lijsten, maar dit resulteerde niet in gekozen familieleden. De kieswet maakt het mogelijk dat verwanten deel uitmaken van een vertegenwoordigend overheidsorgaan.

 

Voordat de kandidaten benoemd worden, moeten zij nog laten weten dat zij de benoeming aanvaarden. Op 29 maart wordt afscheid genomen van de oude raad. Op 30 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.

Onderzoek naar lage opkomst

In 1972 waren er voor het eerst gemeenteraadsverkiezingen zonder opkomstplicht. Toen daalde de opkomst direct van nagenoeg 100 naar ongeveer 68 %. Met een uitzondering van de verkiezingen van 1986 en 1994 is de opkomst sindsdien steeds verder gedaald tot een dieptepunt in 2022 waar slechts vier van de tien kiesgerechtigde inwoners naar de stembus gingen.

Tiel slaat daarmee in de regio, de provincie en landelijk geen goed figuur. Burgemeester Beenakker kondigde aan dat naast het landelijke onderzoek naar de dalende opkomst, de gemeente een eigen onderzoek laat doen naar de geringe opkomst. Dat onderzoek zal zich vooral richten op de wijken met stembureaus met een opvallend lage opkomstscore.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights