Nieuws uit Tiel en de regio, editie 21 maart 2022

In deze bijdrage:

– Tweede speelhal voor De Teerling op losse schroeven

– Gemeenteraadsverkiezingen hebben gevolgen voor bestuur regionale samenwerkingsverbanden

– Regio heeft geen contracten met Russische gasleveranciers.

– Opvang Oekraïense vluchtelingen

– Prinses Marijkesluis bij Ravenswaaij wordt gerenoveerd

 

Tweede speelhal voor De Teerling op losse schroeven

Via een raadsbreed gesteunde motie van de gemeenteraad kreeg het college opdracht om 30.000 euro vrij te maken voor een tweede speelhal voor Jeu de Boules vereniging De Teerling. Samen met een al toegekende rijkssubsidie en een verdubbeling van de gemeentelijke bijdrage door de provincie zou de aannemer nog dit voorjaar met de bouw van de dringend nodige hal kunnen beginnen. Volgens het college komt er van de provincie geen subsidie en daarom kan de gemeente de motie niet uitvoeren en vervalt de gemeentelijke subsidie. Tielenaar Mark Smit lid van provinciale staten voor de VVD en vice-voorzitter Gerhard Bos (CDA) vinden dat het college in hun notitie voor de raad geen juiste weergave van de feiten geeft. De koppeling tussen beide subsidies is niet door de raad gelegd maar door de verantwoordelijke wethouder,schrijven zij in een reactie.

Voorzitter Roelofs van De Teerling vindt de weigering van de provincie om subsidie te verlenen erg spijtig maar geeft de moed nog niet op. Hij hoopt dat de provincie terug komt op het eerder ingenomen voorlopige standpunt en de gemeente de toegekende subsidie blijft reserveren voor zijn vereniging. Dat is belangrijk omdat een al eerder toegekende rijkssubsidie vervalt wanneer de speelhal niet voor oktober 2022 gerealiseerd is.

Gemeenteraadsverkiezingen hebben gevolgen voor bestuur regionale samenwerkingsverbanden

Na de verkiezingen voor de gemeenteraad neemt de grootste partij in iedere gemeente het initiatief om tot de vorming van een coalitie te komen. Een coalitie heeft doorgaans een meerderheid in de raad. De coalitie zoekt vervolgens, hoewel dit niet hoeft, collegeleden uit eigen kring. Het is een ongeschreven regel dat de portefeuilles van de wethouders bepalen in welke gemeenschappelijke regelingen zij een bestuursfunctie gaan vervullen voor het algemeen bestuur. Uit en door de leden van het Algemeen Bestuur wordt dan een Dagelijks Bestuur gekozen. Dat DB heeft veel zeggenschap. De verkiezing van DB-leden zal ditmaal door gerommel bij Avri en de behoefte om meer greep op de gemeenschappelijke regelingen te krijgen bij de gemeenteraden ongetwijfeld extra aandacht krijgen. Momenteel is wethouder Brink DB-lid bij Werkzaak en voorzitter van Industrieschap Medel, wethouder Kreuk DB-lid van de GGD, wethouder Melissen DB lid van Medel en Burgemeester Beenakker is voorzitter van het belangrijke regiobestuur. Voor de keuze van de voorzitter voor de komende vier jaar wordt op dit moment een profielschets gemaakt.

Regio heeft geen contracten met Russische gasleveranciers.

Bij de regio gemeenten heeft niemand een gasleveringsverdrag met een Russische energieleverancier.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Oude vleugel Ziekenhuis Rivierenland

Op dit moment hebben de regio gemeenten de taak om 300 plaatsen voor vluchtelingen uit Oekraine te vinden. Het ziet er naar uit dat het daar niet bij zal blijven. De vluchtelingenstroom blijft maar doorgaan en de buurlanden van Oekraïne kunnen onmogelijk al die mensen opvangen. Het regiobestuur zoekt naar de rol die zij moet nemen in het vinden van de nodige plekken. Veel tijd is er niet. Er is dringend behoefte aan slagvaardig optreden. Gemeenten zijn ondertussen zelf volop op zoek naar opvangplekken. De gemeente Tiel heeft de eerste plekken gevonden in Ziekenhuis Rivierenland en vraagt bedrijven en particulieren geschikte locaties aan te bieden. Ook vrijwilligers die de vluchtelingen wegwijs willen maken in hun nieuwe (tijdelijke) woonplaats en helpen met praktische problemen zijn nodig. De gemeente Zaltbommel richt een sporthal in voor de opvang en West Betuwe gaat drie leegstaande gemeentepanden met spoed geschikt maken voor de opvang van ongeveer 50 vluchtelingen.

Prinses Marijkesluis bij Ravenswaaij wordt gerenoveerd

Rijkswaterstaat is begonnen met de aanbesteding van de renovatie van de Prinses Marijke sluis in Ravenswaaij. De omvangrijke renovatie zal in 2023 beginnen en pas medio 2025 klaar zijn. Schepen kunnen de sluis doorgaans ongehinderd doorvaren. Slechts enkele keren per jaar wordt hij in werking gesteld. Dat is bij hoog water nodig om 330.000 inwoners van de Betuwe droge voeten te laten houden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights