Burgerinitiatief Awards Tiel 2021

Vrijdag 11 maart werden voor de vierde keer de Burgerinitiatief Awards uitgereikt. Deze prijs is in 2018 in het leven geroepen door Mozaïek Welzijn. Het is een waardering voor inwoners die zich inzetten voor andere bewoners uit de gemeente.

Er zijn drie categoriën, namelijk ouderen, jongeren en verstandelijk gehandicapten en algemeen. De awards zijn een samenwerking tussen de gemeente Tiel, Mozaïek. de stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis en de stichting Burgerweeshuis Tiel. Van beide fondsen waren vertegenwoordigers aanwezig voor het overhandigen van de award aan hun doelgroep. Aan wethouder Carla Kreuk de eer om de algemene award te overhandigen. Zij is tevens jurylid samen met gemeenteraadslid mevrouw Ans Duquesnoy,   (Fotoalbum onder de tekst.)

Wijkcentrum Westroijen

Er waren dit jaar maar liefst 22 nominaties voor participatie- en burgerinitiatieven. De jury selecteerde drie namen uit iedere categorie. “Dat was ontzettend moeilijk kiezen”, benadrukte de wethouder. “Er zijn zoveel mooie initiatieven in wijken en in de gemeente die veel betekenen voor inwoners van de gemeente Tiel. De genomineerden zijn altijd mensen die iets doen voor een ander.” De winnende initiatieven ontvingen een geldbedrag van maar liefst 1000 euro. In de categorie algemeen was Wijkcomité Westroijen de gelukkige. Het comité bestaat uit zes bewoners uit de Hennepe, Kloosterbuurt en Schepenbuurt. Zij zorgen onder andere voor verschillende buurtpreventiegroepen, speeltuinbeheergroepen, AED’s op diverse punten, een tent ten behoeve van wijkaangelegenheden en een jaarlijks wijkfeest in de Schepenbuurt. Verder proberen zij ook mensen in contact te brengen met de politiek en dan op een zo laagdrempelig mogelijke manier. Het wijkcomité wil een brug slaan tussen bewoners en de gemeente, zij brengen mensen bij elkaar. Het geldbedrag gaan zij gebruiken voor nader buurtonderzoek naar diverse maatschappelijke problemen. Zij zijn dit onderzoek al gestart in samenwerking met de Hoge School Arnhem Nijmegen.

60+Soos Passewaaij
Namens het Oud Burger mannen- en Vrouwenhuis reikte mevrouw Joke Sewalt de award uit aan de 60+ Soos Passewaaij. Zij benadrukte dat haar stichting één van de oudste clubs is van Tiel, zij bestaan zelf al meer dan 600 jaar! Zij stelde trots te zijn op het werk van de Soos in Passewaaij en zij doen dit inmiddels al 10 jaar. Zij hebben een gevarieerd activiteitenprogramma voor 60plussers uit de wijk, gericht op meer onderling contact, creativiteit of beweging. Met bijvoorbeeld stoelyogalessen, zentangle tekenen en bridge. Zo’n 100 tot 120 mensen uit de wijk nemen deel en de organisatie is in handen van ongeveer 20 vrijwilligers. “Passewaaij is toch een hele andere wijk dan de andere”, aldus mevrouw Sewalt. “Ga vooral verder met samen eten, fietstochten en koersbal.” Mevrouw Annet Renniers van de Soos vertelde dat de geldprijs gebruikt gaat worden voor het vieren van hun 10-jarig bestaan.

Ontmoetingscentrum ’s-Heerenloo in het Clubhuis
Als laatste was het de beurt aan Will van Rhee om de award voor het initiatief voor jongeren en mensen met een verstandelijke handicap uit te reiken. Ook wel de Burgerweeshuis Award genoemd omdat zij deze prijs ter beschikking stellen. Van Rhee, secretaris van de stichting, stond ook even stil bij de situatie in de Oekraïne. “Je kan er nu niet omheen, fijn dat er wel mensen zijn die iets voor een ander doen, en vandaag zien wij dat dichter bij huis.” De samenleving is volgens hem de laatste 20 jaar aan het verharden. “Egoïsme, demonstraties, geweld en bedreigingen. Ik heb vorig jaar actief mogen meewerken aan een boek over vrijwilligers in Tiel en ik heb op die manier veel geleerd over al die vrijwilligers in Tiel, al die mensen die wat doen voor een ander, die zich belangeloos inzetten. Als je de wereld wilt veranderen dan kan je dat het beste daar doen waar je invloed hebt. Zoals mijn vader altijd zei: verbeter de wereld en begin bij jezelf!”, aldus Van Rhee. De award werd gewonnen door een samenwerkingsverband tussen Ontmoetingscentrum ’s-Heerenloo en Clubhuis Tiel. Op zich heel bijzonder.

Laagdrempelige activiteiten
Het ontmoetingscentrum ín het clubhuis is er voor de ondersteuning van mensen met een beperking (geestelijk, verstandelijk of lichamelijk). Zij doen dit door laagdrempelige activiteiten aan te bieden die voor iedereen toegankelijk zijn. Het doel van het ontmoetingscentrum is om bewoners van Tiel die weinig tot geen sociale contacten hebben met elkaar in aanraking te laten komen. De voorziening wil mensen graag kennis op laten doen op het vlak van sociale, persoonlijke en creatieve ontwikkelingen. Twee keer per week houden zij een avond met een divers programma: koken, creatieve avonden, spelletjes avonden, zangkoor, bingo enzovoorts. Het ontmoetingscentrum werkt nauw samen met Stichting Clubhuis Tiel, waarmee de kindermiddagen worden georganiseerd voor alle kinderen uit Tiel en daarbuiten. Vorig jaar zijn ze door ruim 900 volwassenen en ruim 100 kinderen bezocht. De activiteiten worden georganiseerd door acht vrijwilligers en beroepskrachten van ’s-Heerenloo. “Jullie hebben het echt verdiend”, aldus Van Rhee. Een vertegenwoordiger van het ontmoetingscentrum vertelde trots te zijn dat zij uitgekozen zijn. Zij gaan ervoor zorgen dat het ontvangen geldbdrag volledig terecht komt bij de mensen die het ontmoetingscentrum bezoeken.

​Sociaal Plein
Wethouder Kreuk vertelde nog dat alle andere genomineerde initiatieven inmiddels een brief gekregen hebben én een bos bloemen. “Ook zij worden natuurlijk enorm gewaardeerd. Bovendien maakt de gemeente dit jaar €. 100.000,– vrij als subsidieregeling voor allerlei verenigingen die mensen verbinden. Dit als een stimulance om het goede werk weer op te pakken nadat alles door corona stil gelegen heeft.” De feestelijke uitreiking vond plaats in de ruime bovenzaal van het Sociaal Plein Tiel, in de voormalige gereformeerde kerk aan de Schaepmansstraat. Aanwezig was ook de heer Antoon Wesselink, secretaris van de stichting Sociaal Plein Tiel. Dit verzamelgebouw voor organisaties zonder commerciële grondslag en vrijwilligersorganisaties mag ondertussen een succes genoemd worden. “Inmiddels maken zo’n 15 tot 16 organisaties gebruik van het Sociaal Plein, niet alleen de vaste ‘bewoners’, het plein is er voor iedereen.” Het gebouw kon onder andere tot stand komen met de steun van de stichting Van den heer Hoogendijk van Domselaar. Wesselink vertelde dat de stichting inmiddels het pand van de voormalige Dominée van het Hof Mavo in Tiel Oost aangekocht heeft. “Hier gaan wij een tweede Sociaal Plein realiseren, een groot sociaal plein, een vaste stek voor kleding- en speelgoedbank KLESTEO, de voedselbank en schuldhulpmaatjes, maar ook hier geldt weer dat ook andere instellingen er gebruik van kunnen gaan maken.”

Fotoalbum. Klik op de foto voor een vergroting.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights