Nieuws uit Tiel en de regio, editie 28 februari 2022

Opnieuw dreigt schade voor Tiels monumentenbezit.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in Tiel tal van monumenten onder de sloophamer gevallen en werden diverse aantrekkelijke gevels ‘gemoderniseerd’ of zo u wilt vernield. Dat dreigt nu opnieuw te gebeuren in de Weerstraat. Het pand Weerstraat 39 heeft een gemeentelijke monumentenstatus maar vormt een geheel met het links daarvan gelegen pand, dat trouwens ook historische elementen bezit. De eigenaar wil dit pand slopen en samen met het naastgelegen pand ombouwen tot zeven appartementen. De vereniging Waardevol Tiel heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De Weerstraat is in de tweede wereldoorlog wonder boven wonder het minst beschadigd geraakt en heeft door zijn oude panden met vaak historische waarde de uitstraling die Tiel zo graag wil behouden. Ook het te slopen pand kent gevelelementen die cultuur-historisch van belang zijn.

 

Cursus

De Tielse raadswerkgroep Politiek Actief organiseerde een cursus democratie van drie avonden. Die cursus wordt verzorgd door Prodemos, huis voor democratie en rechtstaat. De eerste bijeenkomst vond woensdag 19 februari plaats. De cursus, die uit drie bijeenkomsten bestaat, is bedoeld voor mensen die willen weten wat de gemeenteraad doet, hoe de gemeente Tiel werkt en hoe men daar zelf invloed op uit kan oefenen. De werkgroep probeert op deze manier ook inwoners enthousiast te maken voor de lokale politiek. De opening werd verzorgd door de burgemeester die tevreden was over de 19 inschrijvingen, waarvan overigens enkele inschrijvers vanwege corona van deelname afzagen. De cursisten bleken kritisch maar zeker geïnteresseerd. De eerste bijeenkomst was in de Tielse raadszaal. Daarbij waren ook een aantal raadsleden aanwezig.

Verbreden Rijnbrug ongewis, provincie Gelderland houdt hand op de knip

Wie tijdens de spits van Kesteren naar Rhenen wil of omgekeerd komt al jarenlang in de buurt van de Rijnbrug in een flinke file terecht. De brug is te smal en de aan- en afvoerwegen aan de kant van Rhenen kunnen de verkeersstromen niet aan. De afgelopen jaren zijn diverse oplossingen de revue gepasseerd om de knelpunten op te lossen, maar steeds was er een reden waarom er weinig veranderde. In 2018 leek een oplossing naderbij te komen. De gemeenten Kesteren en Rhenen en de provincies Utrecht en Gelderland staken de koppen bij elkaar. De provincie reserveerde alvast 40 miljoen. Nu blijkt dat Gelderland bijna het dubbele op tafel moet leggen. Dat gaat de provincie te ver. Mede omdat men verwacht dat de files met het plan dat er nu ligt niet definitief opgelost worden. De provincie kijkt wel naar verbeteringen op eigen grondgebied om de doorstroming een beetje te bevorderen. De veertig miljoen blijft gereserveerd en het wachten is nu op een bijdrage van de rijksoverheid. Dat kan lang gaan duren, want die wordt geconfronteerd met onvoorziene rekeningen en mogelijk veel minder belastingopbrengsten. Daar komen nu ook nog de financiële gevolgen van de bezetting van de Oekraïne bij. Het eind van het fileleed voor wie van en naar Rhenen en verder moet is nog niet in zicht.

Provincie Gelderland niet langer suikeroom van gemeenten?

Jaren geleden ontving de provincie Gelderland 4,4 miljard door de verkoop van Nuon. Op slag werd Gelderland een van de rijkste provincies van Nederland. De bedoeling was om van de opbrengst van dat geld ‘leuke dingen’ te doen binnen de provincie. Ook Tiel heeft daar flink van geprofiteerd. Tal van grotere projecten zoals de wielerbaan, Zinder en parkeergarage en de verbetering van de Waalkade waren er zonder de financiële steun van de provincie niet gekomen of soberder uitgevoerd. Ondertussen is van de vier miljard nog maar 2,7 miljard over en levert dat bedrag vrijwel niets op aan rente. De provincie staat voor enorme opgaven zoals het verbeteren van het elektriciteitsnet, de stikstofproblematiek en de energietransitie. Ook verwacht de provincie minder geld te krijgen van het rijk. Daarom kan er minder geld uitgegeven worden en moet er zelfs gekort worden op bestaande uitgaven. De gemeenten zullen daardoor vanaf 2023 mogelijk minder kunnen rekenen op hun suikeroom.

Bronzen award voor Niels Riegman

Zondag was er een klein feestje bij scouting Phoenix. Niels Riegman ontving uit handen van zijn begeleider Sebastiaan Overdijk de bronzen award voor zijn succesvolle deelname aan The Internationale Award For Young People. De award is een methode voor niet formeel leren voor jongeren van 14 toe 25 jaar, waarbij talentontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en zelfstandigheid centraal staat. Deelnemers moeten zelf een programma maken, dat aan strenge eisen moet voldoen. Elders in Nederland en de wijde wereld doen vaak hele schoolklassen mee aan deze bijzondere vorm van buitenschools leren en ontwikkelen. Niels is voor zover bekend de eerste en enige Tielenaar die deze award wist te veroveren. Zijn programma bestond uit drie maanden vrijwilligerswerk bij verpleeghuis Vrijthof, een hiketocht van drie dagen met een daaraan gekoppeld onderzoekje, het behalen van diverse speciale insignes en zes maanden krachttraining doen bij een sportschool.

Provincie heeft geen opmerkingen bij laatste meerjarenbegroting Tiel

Dankzij royale bijdragen in de kosten voor corona en een extra uitkering vanwege tekorten in het sociale domein eindigt de bijna afgelopen raadsperiode in financieel opzicht redelijk gunstig voor de gemeente Tiel en veel andere gemeenten. De provincie heeft anders dan de jaren daarvoor geen kritische kanttekeningen geplaatst bij de ingediende begroting. Al moet gezegd dat de gemeente nog steeds niet veel vet op de botten heeft.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights