Nieuws uit Tiel, editie 26 februari 2022

Raad laat eigen functioneren onderzoeken

Het artikel in de NRC van onderzoeksjournalist Bram Endedijk over een mogelijke belangenverstrengeling bij de aankoop van een stuk grond van de familie Duijts op industrieterrein Latenstein maakte in de vergadering van de gemeenteraad van 23 februari veel los. Fractieleider Ton Zuidema van D66 stelde dat een integriteitsonderzoek wat D66 betreft nog niet aan de orde was. “Maar hij wilde wel precies weten welke stappen er in dit koop- en verkoopproces gezet zijn. Een artikel in een landelijk dagblad was niet niets. In Tiel heerste er een zweem van achterdocht ten aanzien van het bestuur. Daarom is het belangrijk dat alle feiten boven tafel komen en er een einde komt aan deze vervelende situatie.” Er volgde een langdurige heftige en vinnige discussie waarbij de drie raadsleden die de journalist van het NRC te woord hadden gestaan, Zuidema, Son-Stolk en Koning, door meerdere partijen als zondebok bestempeld werden. Het ontlokte Albert Heller, een senior journalist van de Gelderlander twee tweets: “Raadslieden worden gebeld door de media. Moeten ze dan niets zeggen? “ en “Zo kwalijk dat alles dat kritiek is blijkbaar niet in de media gezegd mag worden, want o wee , wat als # tiel er slecht op staat.” Na een schorsing werd besloten dat een eerder verstrekt feitenoverzicht aangevuld zal worden met de jongste informatie. Voorts werd een voorstel van Kamiel Gulikers (PvdA) aangenomen om een extern bureau een onderzoek te laten instellen naar het functioneren van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De raad krijgt ook de antwoorden op vragen die het college stuurde op vragen van het NRC en andere media die inmiddels ook vragen gesteld hebben.

Arbeidsmigranten worden internationale medewerkers

De benaming polenhotels stond in de Tielse politiek al eerder op de zwarte lijst. Nu komt daar ook de aanduiding arbeidsmigranten bij. Internationale medewerkers wordt de nieuwe benaming van arbeidsmigranten. Achtergrond is het feit dat deze mensen langdurig erg nodig zijn om noodzakelijk werk te verrichten. Uit de nieuwe benaming spreekt ook de groeiende waardering voor praktisch werk.

Komst hotel voor internationale medewerkers op Latenstein nog lang niet zeker

Het debacle met de vestiging van een hotel voor internationale medewerkers op het Kwadrant terrein bracht de gemeenteraad er toe om nog eens naar de eisen en voorwaarden voor de bouw van dit soort hotels te kijken. Deze week discussieerde de gemeenteraad hierover. Daarbij hadden de meeste partijen vooraf elf vragen beantwoord.

Ruwweg kun je constateren dat er weinig veranderd is. Een grote meerderheid van de raad blijft vasthouden aan het uitgangspunt dat nieuwe woonvormen voor internationale medewerkers moet resulteren in het beschikbaar komen van de naar verhouding goedkope woningen waar de internationale medewerkers nu wonen voor Tielenaren. De raad bevestigde dat huisvesting van deze mensen aan hedendaagse eisen moet voldoen en dat de grootte zodanig moet zijn dat een constant toezicht mogelijk is. Los daarvan is ook in de regio begrip ontstaan voor het feit dat Tiel veel meer internationale medewerkers huisvest dan er in Tiel werkzaam zijn. Binnen de regio groeit het besef dat dit niet redelijk is en andere gemeenten op dit punt meer verantwoordelijkheid moeten nemen. In de gemeente Tiel wonen naar schatting 3000 tot 4000 internationale medewerkers. Dat is bijna 10 % van alle inwoners.

Nieuw oorlogsmonument

2018

Er komt een nieuw oorlogsmonument ter gedachtenis aan de vijf Tielenaren die op 24 december 1944 werden gefusilleerd op het binnenterrein van de toenmalige gevangenis op het Bleekveld. Een eerder aangebracht herinneringsplaquette op de glazenpui van een toegang tot de parkeer garage sneuvelde toen deze pui vernield werd. Nu komt er een meer volwaardig monument, aan de noordrand van de Vlindertuin. Het fusilleren van de vier onschuldige notabelen en een eerder van deportatie vrijgestelde Joodse Tielenaar bracht destijds een enorme schok teweeg. De fusillade vond plaats nadat de ondergrondse een vrouw bevrijd had, die gearresteerd was vanwege het verbergen van een geallieerde piloot. De toenmalige trieste gebeurtenissen, die heel Tiel in rouw dompelden worden beschreven in het boekje Zwarte Kerst van Tjeerd Vrij.

Voedselbos wordt ook herinneringsbos

Op veel plaatsen bestaan plannen om een herinneringsbos aan te leggen aan de moeilijke periode die de coronapandemie veroorzaakte. Lokaal Liberaal Tiel nam het initiatief om ook in Tiel zo’n herinneringsplek te scheppen. Alle partijen steunden het plan om een herinneringsbos onderdeel te maken van het voedselbos. De gemeente gaat met de initiatiefnemers van het voedselbos overleggen over de manier waarop dit kan zonder het karakter van het voedselbos (te veel) aan te tasten. Ondertussen is bekend dat de provincie de aanleg van het voedselbos tussen de Lingeweg en de Schaarsdijkweg financieel gaat steunen. In het herinneringsbos kunnen mensen een boom laten planten ter herinnering aan een door covid overleden dierbare of de moeilijke tijd die hopelijk achter ons ligt. De eerste boom zal een stek zijn van de inmiddels gesneuvelde beroemde kastanje bij het Achterhuis waar Anne Frank vanuit haar kamer op uitkeek.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights