Nieuws uit Tiel en de regio, editie 3 maart 2022

Veel stormschade in Tiel

De stormen in februari hebben in Tiel en de regio heel wat veroorzaakt. Er was veel schade aan woningen, bedrijven en menige boom sneuvelde. Veel mensen belden alarmnummer 112. De hulpdiensten, waarvan ditmaal de brandweer de belangrijkste was werkte onder hoogspanning, maar kon niet voorkomen dat niet iedereen direct geholpen kon worden. Om de hulpverlening nog soepeler te laten verlopen bij extreme weersomstandigheden gaat de gemeente samen met de hulpdiensten speciale regels opstellen voor deze weersomstandigheden. Om 112 te ontlasten komt er ook een speciaal telefoonnummer voor verzoeken om assistentie bij schade en opruimen van wegversperringen. Overigens was er veel waardering voor de hulpdiensten die op volle sterkte wegen snel bereikbaar maakten en inwoners te hulp schoten.

De storm veroorzaakte ook kortsluiting in een van de sirenes op het Niacet terrein aan de Papesteeg. Die ging langdurig af en veroorzaakte onrust bij omwonenden. Ook bij de reparatie ging het even mis en begon de sirene weer te loeien. Niacet biedt omwonenden excuses aan voor dit vervelende voorval.

Boom krijgt tweede leven

Een van de gesneuvelde bomen was een 186 jaar oude beeldbepalende treurbeuk met een stamomvang van 1,89 meter in de stadhuistuin. Het hout van deze boom krijgt waarschijnlijk een tweede leven. Houtkunstenaar Jos Bregman, de maker van onder meer het JDCP monument in de stadhuistuin heeft er belangstelling voor getoond en kan het hout krijgen. Jos werkte lang in Tiel maar heeft nu zijn werkplaats in Almere.

Duurzaamheid eisen aan bedrijven

Op vele fronten wordt geprobeerd het energiegebruik terug te dringen en alle mogelijkheden om energie duurzaam op te wekken te benutten. Dat gaat ook op bedrijventerreinen gebeuren. Onder meer is in overleg tussen provincie en de Regio Rivierenland besloten dat bij uitbreiding van bestaande of komst van nieuwe bedrijventerreinen voortaan de dakconstructie van nieuwe bedrijven zo gebouwd moet worden, dat daar zonnepanelen op gelegd kunnen worden. Waar mogelijk moet restwarmte benut worden. Ook worden er bij nieuwe bedrijfsterreinen eisen gesteld aan het parkmanagement.

De regio gaat ook beter samenwerken op het gebied van acquisitie van nieuwe bedrijven. Doel is daarbij onder meer om gezamenlijk sturing te geven aan de terreinkeuze van het bedrijf. Daarbij speelt onder meer welke plek het meest geschikt is gezien vanuit een verdeling van bedrijfsactiviteiten over de regio en welk terrein het meest passend is gelet op de aard van de werkzaamheden van het bedrijf.

Over Rood helpt ondernemers

Wethouder Carla Kreuk met Theo Lauwers van Over Rood in gesprek over de nieuwe overeenkomst

Inwoners kunnen al op verschillende manieren ondersteund worden wanneer zij financiële problemen hebben of daarin verzeild dreigen te raken. Maar ook voor ondernemers met dit soort problemen is er hulp. Die levert Over Rood. Dat is een organisatie waarbij ondernemers als trajectbegeleiders collega’s die onvoldoende verdienen, betalingsachterstanden of schulden hebben. Ondernemers die administratieve achterstanden hebben, hun belastingzaken niet op orde hebben of hun bedrijf om financiële redenen willen beëindigen kunnen aankloppen voor advies en begeleiding. Meer info is verkrijgbaar via schuldhulpverlening@tiel.nl of t 0344-637220. Ondernemers die collega’s in moeilijkheden willen helpen zijn erg welkom. Meer info daarover vindt u op www.overrood.nl/over-rood-rivierenland

Inloophuis heeft veel betekenis

Peter Minnema, voormalig predikant van de kerk waarin nu het sociaal Plein gevestigd is, voerde gesprekken met 15 vaste bezoekers en enkele vrijwilligers van het inloophuis om te achterhalen wat het inloophuis voor hen betekent. Dat bleek heel veel. Voor veel mensen is het een echte thuisplek. Bezoekers zijn minder eenzaam, hebben vriendschappen kunnen sluiten en ervaren het inloophuis als een voor hen nieuwe familie.

Extra sociale huurwoningen in Geldermalsen

Jarenlang werd er in de dorpen om ons heen vooral gebouwd voor mensen met een ruime beurs. Dat had gevolgen voor Tiel waar veel streekbewoners hun toevlucht zochten wanneer zij een sociale huurwoning nodig hadden. Dat tij lijkt nu te keren. Omliggende gemeenten houden met hun woningbouwplannen steeds meer rekening met de behoeften van de eigen inwoners in de dorpen. Mooi voorbeeld is West Betuwe waar in Meteren in de uitbreidingswijk De Plantage 106 sociale huurwoningen gebouwd gaan worden nadat er eerder 80 gepland waren. West Betuwe gaat ook in de overige dorpen en stadjes die de gemeente telt meer ‘sociaal bouwen’.

Voor u gelezen en kort nieuws

  • In de gemeente Altena geeft de raad voorrang aan een laadpalennet voor fietsen boven dat van auto’s. De vroegere kabinetschef en directeur stadspromotie en nu CDA-wethouder in de gemeente Altena, Roland van Vugt, deed deze week de aftrap voor een fietslaadpalennet in de gehele gemeente Altena. Een plan voor laadpalen voor auto’s komt daar nu aan de beurt. Misschien een aandachtspuntje voor de nieuwe gemeenteraad van Tiel?

  • Op 5 en 12 maart wordt op de Markt in Tiel een verkiezingsmarkt gehouden ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart, U kunt daar kennisnemen van de standpunten van de deelnemende partijen. natuurlijk kun u de vertegenwoordigers van de verschillende partijen ook bevragen. De verkiezingsmarkt is open van 11.00 tot 16.00 uur.

  • De gemeenteraad heeft zoals verwacht ingestemd met de plannen en de financiering van de ontwikkeling van het veilingterrein, de rotonde op de kruising Papesteeg, Teisterbantlaan en een nieuw woonwijkje aan de Teisterbantlaan. In totaal gaat het om 8,3 miljoen euro die de gemeente bijdraagt. Rijk en provincie leggen 5,7 miljoen op tafel. In totaal gaat het om ruim 400 woningen. De gemeente verwacht in 2023 met het veilingterrein en de bouw van een nieuw praktijkcollege te kunnen starten.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights