Terugblik: Bert de Rooij; Weinig sporten in 2021 maar in 2022 gaat Tiel meer bewegen

2021 was voor sportief Tiel geen best jaar. Sportclubs hadden veel last van corona en mochten een flink deel van het jaar niet of slechts beperkt van hun accommodaties gebruik maken. Slecht voor de clubkas, het ledenaantal en heel vervelend voor de leden. Binnenkamers is er echter voor zover mogelijk hard gewerkt om meer Tielenaren in beweging te krijgen. We wilden er meer van weten en zochten daarvoor contact met Bert de Rooij, de voorzitter van de Tielse Sportfederatie.

Bert vertelt: “In februari 2020 sloten we in Tiel het Tielse Sportakkoord. Dat is een lokaal vervolg van het eerder gesloten Nationaal Sportakkoord. Met dit nationale akkoord willen de rijksoverheid samen met de provincies, gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten. Die kracht heeft veel kanten. De belangrijkste is wel dat iedereen met plezier mee kan doen met sport en bewegen, zich welkom en geaccepteerd voelt en eigen sportkeuzes kan maken. Dat alles met het doel van zelfontplooiing en gezonder en prettiger leven. ”

Tielenaren sporten en bewegen te weinig

“FTS heeft samen met Sportfriends en de Gemeente Tiel de regie om doelen van het nationaal sportakkoord voor Tiel vorm en inhoud te geven. “Meer bewegen is in Tiel en de regio hard nodig. Uit onderzoek blijkt dat de inwoners in dit gebied minder gezond zijn dan in de rest van Nederland. Te weinig sporten speelt daarbij een belangrijke rol. In heel Nederland kan er wanneer het op meer bewegen en sporten aankomt nog wel een tandje bij maar in Tiel en omgeving zijn dat er wel twee. Ondanks het ruime aanbod aan allerlei sportaccommodaties sporten de inwoners van Tiel te weinig. Het aantal Tielenaren dat lid is van een sportvereniging is in Tiel 10 % lager ligt dan het gemiddelde van Nederland. Ook wanneer het om wandelen, hardlopen of sportief fietsen gaat scoren we aanzienlijk lager. En dan te weten dat in Tiel iedereen gemiddeld nog geen kilometer van een sportaccommodaties afwoont.”

Wat gaat men daaraan doen?

Het nationale sportakkoord bestaat niet alleen uit mooie woorden er is ook een pot met geld voor de deelnemende gemeenten om daarmee projecten voor verschillende doelgroepen mogelijk te maken en trainers en clubs beter toe te rusten om niet leden te activeren. De Rooij: “Op dit moment zijn er door sportverenigingen en bedrijven al verschillende projecten ingediend om ouderen, jongeren, mensen met een beperking, medewerkers van bedrijven en nieuwe Nederlanders en statushouders meer te laten bewegen of kennis te laten maken met een of meer sporten.“

Walking Rugby Tiel’

Een van die projecten is bijvoorbeeld het project Walking Rugby Tiel van rugbyvereniging De Scrumboks. Voorzitter van De Scrumboks en kartrekker van het project, Alex Meeter schrijft daarover op tielbeweegt.nl: “Walking Rugby is wandelend rugbyen en daarbij veel plezier hebben onder elkaar. Het is een ideale activiteit voor mannen en vrouwen die zonder kans op blessures wekelijks een balletje willen overgooien om het sociale aspect van sporten opnieuw willen beleven.” Meeter is erg blij met het initiatief. “Vorig jaar zijn we voorzichtig begonnen en moesten we helaas alweer snel stoppen. Duidelijk is dat er behoefte aan is bij oud-leden, ouders van spelende leden en andere Tielenaren. Ik hoop dat we dit jaar ondanks corona in staat zijn dit project uit te bouwen “

Twaalf projecten

De Rooij: “Walking Rugby is een van de twaalf kleinschalige projecten die dit jaar uitgevoerd gaan worden. Op de site van Tielbeweegt.nl vind je ze allemaal vermeld. Los daarvan proberen we ook de drempel om meer te gaan bewegen en sporten te verlagen. We denken aan persoonlijke benadering, voorlichting voor scholieren en andere groepen, kennismakingsprogramma’s met verschillende sporten, een sportpas maar ook bijvoorbeeld het aanbieden van vervoer en nog veel meer. Ook (huis)artsen en fysiotherapeuten zijn enthousiast. Je moet niet verbaast opkijken wanneer je arts in plaats van een pilletje voor te schrijven je naar een sportvereniging verwijst. Om vanuit de gezondheidszorg bij te dragen is er bij het Eerste lijn Centrum een speciale sportadviseur actief, die kan helpen bij het kiezen van een geschikte sport. Mensen moeten ervaren dat sporten niet alleen goed is voor lichaam en geest maar ook heel plezierig om te doen.

Nieuwe projecten zijn nog steeds welkom. Ik nodig alle betrokken en organisaties graag nog een keer uit om na te gaan hoe zij bij kunnen dragen aan een gezonder Tiel door mensen meer te laten bewegen. Er is nog subsidie voor passende projecten beschikbaar. Kijk op de website van Sportintiel.nl.”

Verenigingen hadden veel last van Corona

Als voorzitter van de Tielse Sportfederatie en voorzitter van Korfbalclub Tiel ’72 weet de Rooij als geen ander wat corona betekende voor de sportclubs en de actieve sporters. Heel vaak hoorde ik hoe vervelend leden het niet kunnen sporten vinden. Voor de verenigingen betekende het ondanks subsidies van het rijk via de gemeente veel verlies aan inkomsten en veel extra werk voor de vrijwilligers om binnen de regels toch nog zoveel mogelijk te doen. Pijnlijk is ook het verlies van leden. De korfbalvereniging kreeg ieder jaar een behoorlijke aanwas door het organiseren van een zogenaamde kangoeroedag voor de jongste leerlingen van het basisonderwijs op het sportpark Rauwenhof. Die aanwas moeten we nu missen. Er is bijna geen vereniging die er dit jaar voldoende nieuwe leden bij gekregen heeft om op peil te blijven. We hopen echt dat we het nare coronaboek snel kunnen afsluiten. Voor korfbalclub Tiel ’72 is 2022 overigens een bijzonder jaar. We vieren dan ons 50-jarig jubileum ”

Korfbalvereniging Tiel ’72 bestaat op 19 januari 50 jaar

Alex van Valburg is woordvoerder van de grote groep leden mensen die met de voorbereiding van het jubileumfeest bezig is en vertelt over de plannen. Alex: “In die vijftig jaar heeft Tiel ’72 een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Naast het sportief bezig zijn bestaat er ook een hechte band binnen de vereniging en in het bijzonder tussen clubgenoten. In een flink aantal gevallen is die band wel heel hecht. Er zijn in de loop der jaren heel wat relaties en huwelijken op het korfbalveld ontstaan. Er lopen in Tiel en omgeving heel wat korfbalkindjes rond. We hebben ervoor gekozen om het jubileum in augustus te vieren. Dat moet je met ons type vereniging in de zomer doen. We richten ons op een complete feestweek. Iedere dag is er dan een programma dat steeds door een kleine werkgroep in wordt voorbereid. Natuurlijk vieren we echt feest, maar ook het sportieve element krijgt volop aandacht. Meer kan ik er nog niet over zeggen. Ik hoop wel dat we in augustus niet meer gehinderd worden door corona.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights