Coalitie gaat ondanks breuk binnen VVD door en ‘Anders Wonen’ mag op Lingeweg

Op 15 december kwam de gemeenteraad voor het laatste bijeen in 2021. In deze bijdrage beperken we ons tot twee onderwerpen die de hoofdschoten van deze vergadering vormden. De zes containerachtige wonen kunnen gebouwd en de bomen voor het voedselbos kunnen ook de grond in, zodra het geld daarvoor beschikbaar is. Er was ook een inspreker over een opmerkelijk onderwerp. “De behoefte aan een plek waar studenten in alle rust kunnen studeren”. Op dit onderwerp komen we in een aparte bijdrage terug.

Coalitie gaat ongewijzigd verder

Eerder meldden wij al , dat wat betreft de drie raadsleden die uit de VVD-fractie zijn getreden en ver gaan als Lokaal Liberaal Tiel de coalitie geen schade hoefde te ondervinden van de scheuring. Namens de PvdB verklaarde fractieleider en Coalitievoorman Wim de Boer dat na uitgebreid overleg formeel besloten is dat Lokaal liberaal als vierde partij toetreedt tot de coalitie. De Boer deelde ook mede dat Marcel Melissen die mee over is gegaan naar de Lokaal liberale partij in functie blijft als wethouder. De continuïteit van de coalitie is met dit alles gewaarborgd. Ans Duquesnoy bevestigde de verklaring van De Boer. Duquesnoij: “ De samenwerking met overige coalitiepartijen (PvdA en PvdB) is steeds goed geweest. Het conflict binnen de VVD heeft niets te maken met de politieke situatie. Grote persoonlijke verschillen binnen de VVD leidden tot een onwerkbare en onhoudbare situatie in onze fractie. Dat werd nog verergerd doordat het bestuur van de VVD zich niet hield aan de door de leden gemaakte volgorde van de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Het is echter zeker niet zo dat wij rollend over straat gaan met onze ex-VVD collega’s. Ik verwacht binnen de coalitie dan ook geen enkel probleem. Sterker nog; ik ben daar zeker van”.

Ruime meerderheid raad maakt komst ontwikkeling ’Anders wonen’ en voedselbos mogelijk.

Al snel was duidelijk dat ondanks de zorgen en de vele onduidelijkheden rond het beheer van het park, een meerderheid vóór zou gaan stemmen. Enkele woordvoerders beargumenteerden hun ja-stem met de constatering dat het nu ging om een wijziging van het bestemmingsplan. De feitelijke selectie, begeleiding en het beheer van het park zou later aan de orde komen. Anderen spraken over een zorgvuldig proces waarbij de nu gekozen plek als minst slechte naar voren gekomen was. Zij wezen ook op de zorgplicht van de gemeente op het gebied van wonen voor de doelgroep. De meningen over de kwaliteit en de tijdigheid van de communicatie met omwonenden waren verdeeld.

Het voorstel werd met 22 tegen vijf stemmen aangenomen. Tegen stemden CDA, ChristenUnie en de VVD. Bart van Gorp (VVD) herhaalde dat zijn partij de plek niet geschikt vond. De werkgroep van betrokken inwoners die uiteindelijk bij de huidige plek terecht kwam, had te eenzijdig naar de doelgroep en de criteria gekeken. “Zo’n woonvorm zet je niet bij een entree van de stad. Met dat stuk grond kun je meer doen. We moeten de zoektocht naar een geschikte plek over doen. Er zijn betere plekken te vinden”, betoogde hij. CDA en ChristenUnie waren tegen vanuit het belang van omwonenden en vooral de doelgroep zelf. “Zes mensen, die in een gewone buurt niet kunnen wonen door gedrag als gevolg van psychische en verslavingsproblemen zonder permanent toezicht bij elkaar zetten op een klein parkje is naïef, vragen om moeilijkheden en weinig sociaal”, was hun betoog. Martin Koning (CU) wilde het gebrek aan permanent toezicht oplossen met cameratoezicht. Vooral omdat hij vreesde dat het parkje zware criminelen naar het park zou lokken. Yvonne Son-Stolk vond de permanente aanwezigheid van een beheerder noodzakelijk voor de slagingskans van het project. Daar moest het college geld voor willen uittrekken.

De vraag of het parkje alleen bestemd was voor Tielenaren of ook inwoners van omliggende gemeenten kwam niet aan de orde. Ook de vraag naar een raming van de kosten van het project bleef onbeantwoord. Wethouder Melissen noemde alleen dat het bouwrijp maken van de grond 120.000 euro zal gaan kosten.

Herkomst geld voor voedselbos nog onzeker

Alle partijen steunden het plan om een voedselbos aan te leggen. Onduidelijk is nog wel hoe dat betaald zal gaan worden. De honorering van de aanvraag bij de provincie moet komen uit een potje waar vele tientallen aanvragen voor zijn en waarbij er slechts een klein aantal gehonoreerd kunnen worden. In februari 2022 wordt de verdeling bekend gemaakt.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights