Nieuws uit Tiel, editie 20 december 2021

Politiek komt in verkiezingsmodus

De komende gemeenteraadsverkiezingen in maart staan volop de agenda van de Tielse politiek. Je merkt het in de gemeenteraad. Partijen spreken meer voor de bühne dan buiten verkiezingstijd.

2018

D66, GroenLinks, de PvdA en ProTiel hebben hun lijsten al klaar. Andere partijen leggen de laatste hand aan hun verkiezingsprogramma en houden wat betreft de samenstelling van de lijst hun kaarten nog even tegen de borst. Op de programma’s komen we later terug. Nu alvast een blik op de lijsten die bekend zijn. Grote verrassing bij D66 is de terugkeer in de gemeentepolitiek van oud-wethouder Laurens Verspuij. Hij staat als nummer twee op een verkiesbare plaats en is dus echt van plan terug te keren naar de Tielse Tweede Kamer. Bij GroenLinks valt op dat Maureen Klijn en Ünal Sözen van plaats wisselen. Klijn voert de lijst aan en is daarmee ook de beoogde fractievoorzitter. Bij de PvdA verandert er in de top weinig. Evenals bij de vorige verkiezingen in 2018 is Kamiel Gulikers lijsttrekker en staat Dave Verbeek tweede. Het huidige raadslid Layla Mulay klimt een plaats ten opzicht van 2018 en staat nu derde. Mulay werd in 2018 met voorkeursstemmen in de huidige fractie die twee personen telt gekozen. Bij de huidige eenmansfractie ProTiel blijft Peter Elferink voorzitter, Marco van Tongeren staat tweede. Opvallende naam op de lijst op plaats vier is Teus Verduin. Verduin werd in 2018 gekozen tot raadslid, legde na enkele maanden het bijltje er bij neer en kwam in september 2021 terug onder de naam Lijst-Verduin.

Geringe verhoging gemeentelijke belastingen en heffingen in 2022

De onroerend goed belasting stijgt volgend jaar voor woningen 0,1185 % van de WOZ-waarde. Omdat die gestegen is betaalt u in feite 1,6 % meer. Dat is minder dan de stijging van het algehele inflatiecijfer. De rioolheffing wordt ten opzichte van vorig jaar verlaagd met 0,9 %. Dat komt feitelijk wanneer we het inflatiecijfer waarmee de overheid mee rekent op een verlaging van 2,5 %. De parkeertarieven gaan wel omhoog, maar ook hier stijgen de tarieven beperkt.

Bij Het Waterschap Rivierenland gaan de tarieven met rond de 5 % omhoog. Het waterschap is wanneer we naar de stijgingen elders in het land kijken een middenmotor.

Ook Avri ontkomt niet aan een tariefverhoging. Het vaste jaar stijgt tarief met 14 euro naar 311 euro. De kosten van het restafval in de verzamelcontainers stijgen niet. In Tiel worden de afvalrekening daarnaast nog extra verhoogd met 4,72 euro. Dat bedrag is het gevolg van de kosten die de gemeente maakt als gevolg van het besluit van de gemeenteraad om luiers en incontinentiemateriaal gratis in te zamelen.

Alle genoemde belastingen en heffingen worden geïnd door BSR, Belastingheffing Rivierenland.

Woningbouwplannen van te vormen kabinet kan gevolgen hebben voor beleid van Tiel

Iedereen moet een woning kunnen krijgen in Nederland, of je nou huurt of koopt. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord. Het nog te vormen kabinet zal daarom de woningproductie moeten opvoeren naar 100.000 woningen per jaar. Het vroegere ministerie voor Volhuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt daarvoor weer in het leven geroepen. Minstens tweederde daarvan zullen betaalbare huur- en koopwoningen moeten zijn. Wellicht dwingt dit de gemeente Tiel tot het aanpassen van de woonvisie. Daarin staat dat Tiel Streeft naar 25 % huurwoningen in de sociale klasse en dat er verder vooral gebouwd moet worden voor de beter gesitueerden om het winkelcentrum en de culturele voorzieningen op peil te kunnen houden.

 

 

Herinneringsboom Tiel op de Groenmarkt

Sandra van Leur, innitiatiefneemster Herinneringsboom Tiel, Kerstboom Tiel vol lichtjes, hangt samen met burgemeester Hans Beenakker en een aantal vrijwilligers herinneringen en wensen in de kerstboom op de Groenmarkt. Door de corona maatregelen is er ook dit jaar geen begeleiding van vrijwilligers. De boom blijft tot 28 december staan.

 

Fotoalbum. Klik op een foto voor een vergroting

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights