Uitreiking Burgerinitiatief Awards Tiel zorgt voor blijde gezichten

Sinds 2018 worden in Tiel jaarlijks drie Burgerinitiatief Awards uitgereikt. Dat zijn door Mozaïek Welzijnsdiensten in het leven geroepen blijken van waardering voor aansprekende maatschappelijke initiatieven. De prijs bestaat voor ieder van de drie uitverkoren organisaties of individuele Tielenaren uit een geldbedrag van 1000 euro en een herinnering. Door corona verviel de gebruikelijke nominatieprocedure en maakte de jury, die bestaat uit Wethouder Carla Kreuk en raadslid Ans Duquesnoy zelf een keuze. Die keuze viel heel passend op organisaties die vanuit hun nieuwe home, het Sociaal Plein Tiel aan de dr. Schaepmanstraat, hun belangrijke maatschappelijke taken vervullen. De prijzen werden uitgereikt tijdens de officiële opening van het Sociaal Plein en maakte deze opening extra feestelijk.

De prijswinnaars

Algemene prijs voor Tielse maatjes en het inloophuis

De algemene prijs gesponsord door Mozaïek Welzijndiensten en de gemeente Tiel was voor het project Tielse Maatjes en het Inloophuis. Beide zijn initiatieven van het Diaconaal Centrum Tiel, die de projecten ook materieel en financieel ondersteunt. Binnen het Diaconaal Centrum Tiel werken de Protestantse Gemeente Tiel, De Rooms-katholieke Dominicusgemeenschap en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt samen ten behoeve van inwoners van Tiel die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en waarvoor soortgelijke voorzieningen vaak ontbreken.

Tielse Maatjes

Tielse Maatjes richt zich op het koppelen van mensen met psychosociale problemen aan vrijwilligers. De inzet van de maatjes richt zich op het één op één bevorderen van het zelfstandig functioneren en het doorbreken van sociaal isolement. Het deel laten nemen aan de samenleving en de persoon aan wie de maatjes gekoppeld zijn regelmatig enkele genoeglijke uurtjes bezorgen in hun moeilijke bestaan maakt daar ook onderdeel van uit.

Het inloophuis

Het inloophuis richt zich op mensen die eenzaam zijn, een zinvolle dagbesteding missen, een beperking hebben of ex-verslaafden. Voor hen wordt gekookt en zijn er diverse activiteiten afgestemd op de interesse en mogelijkheden van de bezoekers.

Zowel voor het inloophuis als het project Tielse maatjes is geen indicatie nodig.

Project Home-start van Humanitas

De award voor een project voor jongeren of mensen met een verstandelijke beperking wordt ieder jaar beschikbaar gesteld door de Stichting Burgerlijk Weeshuis. De jury kende de award en geldprijs ditmaal toe aan het project Home-start van Humanitas. De vrijwilligers van Home-start bieden laagdrempelige ondersteuning en praktische hulp wanneer gezinnen hulp goed kunnen gebruiken. Ouders kunnen daarbij zelf aangeven op welk gebied zij ondersteuning willen. Doel is het bereiken van een situatie waarin gezinnen weer op eigen kracht verder kunnen.

Het Toon Hermanshuis Tiel

Het Toon Hermanshuis is een ontmoetingscentrum voor iedereen die geraakt is door kanker. Dat kunnen (ex)patiënten zijn maar ook familieleden of andere naasten van kankerpatiënten. Het Toon Hermanshuis biedt een breed en wisselend scala aan activiteiten maar organiseert ook lezingen die verband houden met aspecten van de ziekte. Vijftig vrijwilligers bieden samen een breed en deels wisselend scala aan activiteiten maar fungeren ook als belangstellende en helpende gesprekspartner. Niets hoeft en er mag en kan veel.

De stichting Oud Burger mannen – en Vrouwenhuis Tiel stelde de geldprijs voor het Toon Hermanshuis beschikbaar. Een grote verrassing was dat de stichting naast de aan de award verbonden prijs een extra schenking deed van maar liefst vier duizend euro. Dat geld kan het THH goed gebruiken want de organisatie draait grotendeels op eenmalige giften en acties.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights