Sociaal Plein Tiel nu ook officieel open

Er gebeuren veel mooie dingen in Tiel. Heel bijzonder is daarbij de verbouw van de Gereformeerde Kerk aan de Dr. Schaepmanstraat. Zonder gemeenschapsgeld is deze voormalige kerk omgebouwd tot een soort bedrijfsverzamelgebouw voor particulier maatschappelijke initiatieven. Initiatieven die stuk voor stuk een belangrijke aanvulling en verrijking bieden op het aanbod van de officiële professionele zorgorganisaties. Vanaf januari is het Sociaal Plein, zoals het gebouw genoemd wordt in gebruik maar vrijdag 1 oktober werd het officieel geopend. Zaterdag 2 oktober waren eerst omwonenden en later alle belangstellenden welkom om een kijkje te komen nemen. Menigeen zal daarbij verrast zijn over de manier waarop de vroegere kerk na een grondige inwendige verbouwing en nieuwe inrichting een tweede leven gekregen heeft in het belang van groepen uit de lokale samenleving die door ziekte, beperkingen of wendingen in hun leven hulp en advies goed kunnen gebruiken.

Fotoserie onder de tekst.

Wat vooraf ging

Al meer dan tien jaar geleden circuleerde binnen het bestuur van de Stichting van den heer Hoogendijk van Donselaar het idee om een gebouw aan te kopen en te bestemmen voor de huisvesting van diverse maatschappelijke vrijwilligersorganisaties. Dat plan verdween lang in de ijskast maar kwam enkele jaren geleden weer naar boven en werd actueel toen de Gereformeerde Kerk te koop kwam. Tielenaar Peter Dikker zocht naar mogelijkheden om de kerk te behouden en een soortgelijke bestemming te geven. Het bestuur van de stichting en Peter vonden elkaar en besloten dat de stichting de kerk zou kopen. Dikker zou op zijn beurt zijn enthousiasme, daadkracht, bouwkundige en organisatorische kennis en ervaring inzetten om de kerk na aankoop om te bouwen tot wat nu het Sociaal Plein heet. Er waren meer belangstellenden om de kerk te kopen maar de eigenaar, de Protestantse Gemeente Tiel, gaf de voorkeur aan een verkoop aan de stichting omdat zo de maatschappelijke functie van de kerk behouden bleef. Om de verbouwkosten laag te houden staken vrijwilligers onder leiding van Peter Dikker vele honderden uren in de verbouwing, waarbij natuurlijk voor een aantal werkzaamheden ook de inzet van een aannemer noodzakelijk was. Peter kende die wereld en wist voor het goede doel die kosten laag te houden. Het resultaat is boven verwachting.

Het gebouw en de gebruikers

Uitwendig is er aan de kerk nauwelijks iets veranderd maar van binnen des te meer. Door het aanbrengen van een extra vloer is de bruikbare oppervlakte van de kerk verdubbeld. Het hele gebouw is geïsoleerd, opgeknapt en voorzien van een warmte terugwininstallatie. Daardoor is het gebouw energie zuinig . Een lift zorgt er voor dat de bovenverdieping voor iedereen bereikbaar is. Het Toon Hermans Huis, een service en ontmoetingscentrum voor iedereen die geraakt is door kanker, is de huurder en gebruiker van de vroegere kerkzaal en de bovenverdieping. In de bestaande aangrenzende gemeenschapsruimten vinden het Inloophuis, Humanitas, het RIBW met dagactiviteitencentrum De Dolfijn voor mensen met een psychische problematiek een plaats. Het pand heeft verder naast de gemeenschappelijke ruimten een professionele keuken waar onder meer het inloophuis en een kookclub gebruik van kan maken. Alle organisaties betalen een bescheiden huur voor het gebruik van hun ruimten en de gemeenschappelijke voorzieningen. Daarbij heeft eenieder het recht om de eigen ruimte te verhuren aan derden. Vooral de ruimte die ontstond door het toevoegen van een extra verdieping in het kerkdeel is uitermate geschikt voor veel doelen zoals oefenruimte voor zangkoren, vergaderingen tot 45 personen, presentaties en nog veel meer. Al vijftien verenigingen, groepen, bedrijven en andere organisaties maken gebruik van het gebouw. Daarmee ondersteunen ze de vaste huurders, die extra inkomsten goed kunnen gebruiken.

Tevreden gezichten

Bij de opening zagen we alleen maar tevreden gezichten. De vaste huurders hebben een prachtige betaalbare huisvesting met veelal een complete nieuwe inrichting. Zij zijn voor de toekomst verlost van een onzekere huisvesting en beter af dan daarvoor het geval was. Het bestuur van de stichting Sociaal Plein Tiel ontzorgt hen bovendien met praktische ondersteuning en het onderhoud van het gebouw. Het gemeentebestuur aanwezig in de personen van Burgemeester Beenakker, die mede de officiële openingshandeling verrichtte en wethouder Kreuk glunderde ook. Dank zij de initiatiefnemers is Tiel naast mooie voorzieningen op het gebied van sport en cultuur nu op sociaal-maatschappelijk gebied verrijkt met een bijzonder centraal gelegen pand dat gebruikt wordt door organisaties die een belangrijke rol vervullen in de Tielse samenleving en waarvoor de gemeente niet in de geldbuidel hoefde te tasten. Bovendien is een aansprekend gebouw, waar veel kerkgangers dierbare herinneringen aan bewaren, voor de gemeente in de oorspronkelijke staat behouden gebleven.

Nog een tweede Sociaal Plein?

Het bestuur dat naast voorzitter Peter Dikker bestaat uit secretaris Anton Wesselink, penningmeester Corjan van de Wal en Roel Laduq, studeert samen met opnieuw het bestuur van de Stichting van den heer Hoogendijk van Donselaar op een tweede Sociaal Plein. Wat is het geval? Peter Dikker daarover: “De plannen voor het veilingterrein bij het station zorgen er voor dat 2-Switch, het vroegere Secunda en Klesteo, het project dat absolute minima gratis van goede gebruikte kleding voorziet op zoek moeten naar andere huisvesting. Daarnaast beschikt de voedselbank over een tijdelijke huisvesting. Wij zouden die voor mensen met een kleine beurs belangrijk organisaties graag willen ontzorgen door voor hen gezamenlijke een nieuwe centrale en passende huisvesting te creëren. Gezamenlijke huisvesting op een plaats is ook praktisch voor een deel van de gebruikers van deze voorzieningen. Wij hebben daarvoor al een pand in gedachten. Aankoop en verdere uitwerking wachten op de toestemming van de gemeente om het pand dat we op het oog hebben voor deze nieuwe bestemming te gebruiken. We willen voorkomen dat we na aankoop in mogelijk langdurige procedures terecht komen.”

Fotoalbum. Klik op een foto voor een vergroting

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights