Gemeente Tiel verlost van financiële zorgen

Het is nog geen vetpot. Maar de tijd van schraalhans is keukenmeester lijkt bij de gemeente Tiel voorbij. Een ruime financiële compensatie voor de gevolgen van corona, een extra budgetverhoging voor de jeugdzorg en het vooruitzicht dat dit budget voorlopig flink hoger blijft, zorgen er voor dat Tiel financieel weer wat ruimer in zijn jasje zit. Dat betekent dat de bescheiden reserves weer wat aangevuld kunnen worden, een deel van de eerder afgesproken bezuinigen kan vervallen en er weer ruimte is voor investeringen in de stad en nog wat andere prettige zaken.

Wethouder Melissen is een tevreden man. Eindelijk komt er een einde aan een lange periode van bezuinigingen. “Dit jaar komt er 3,3 miljoen extra van de rijksoverheid naar Tiel voor de jeugdzorg. Ook in de daaropvolgende jaren zal het budget weliswaar wat minder minder maar toch flink hoger zijn dan de laatste jaren.

Bovendien houden we volgens een voorlopige schatting een mooi bedrag over aan de gelden die we van het rijk kregen voor extra uitgaven en gemis aan inkomsten voor Corona.

We hebben ook gekeken hoe we er voorstaan met de inkomsten en uitgaven voor dit jaar. Ook dat valt mee. Op dit moment houden we naar schatting al 146.000 euro over en ik verwacht dat als we geen tegenvallers krijgen, dit bedrag nog oploopt naar meer dan 500.000 euro.”

Einde aan de bezuinigen

Je kon de klok er bijna op gelijk zetten. Ieder jaar moest de gemeente beknibbelen op de uitgaven. Naast allerlei organisaties en verenigingen moest ook de gemeenteorganisatie zelf iedere cent omdraaien. In een periode dat er nieuwe taken bijkwamen begon dat flink te wringen. Daarom staat er op de begroting voor volgend jaar een post om de ambtelijke organisatie te versterken. Melissen: “Gelukkig konden we nog wel ruimte vinden om toch nog te investeren in de stad. Denk aan de Waalkade en het nieuwe zwembad. Nu kunnen we enkele bezuinigingen terugdraaien en is er geld om meer wensen uit te voeren.”

Geen extra OZB-verhoging

Na enkele jaren van forse stijging gaat volgend jaar de OZB niet meer omhoog dan de verwachte gemiddelde prijsstijging. Dat is 1,6 %.

Extra geld voor jeugdzorg mag anders besteed.

De rijksoverheid heeft de gemeenten niet verplicht om de 3,3 miljoen die we dit jaar extra voor de jeugdzorg krijgen daar ook aan te besteden. Melissen: “Ik vind dat logisch. Ik schat dat we alleen al deze raadsperiode meer dan zes miljoen uit eigen middelen aan de jeugdzorg moesten betalen. De Rijksoverheid betaald echt te weinig. De huidige extra uitkering is daar een compensatie voor en mogen we dus gerust voor andere zaken besteden.“

Nafase Corona

De raad krijgt ook een voorstel om tot eind volgend jaar nog een miljoen te besteden aan het verzachten van de gevolgen van Corona. Het college denkt daarbij met name aan het bevorderen van welzijn, vermaak en cultuur. Daarbij moet u denken aan ontmoeting in wijken en buurten en het subsidiëren van activiteiten voor alle inwoners. Het bevorderen van de gezondheid , tegengaan van sociale problematiek en het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening hoort daar ook bij. Ook voor de volgende jaren is er daarvoor in totaal twee miljoen beschikbaar. Voor 2022 staat er op het ideeënlijstje onder meer: een nieuw driedaags muziekevenement in de maand mei, een tentoonstelling met foto’s en verhalen over corona, extra geld voor Appelpop en het Fruitcorso voor gemaakte kosten van evenementen die niet door konden gaan, extra geld voor toerisme en het museum en vijf dagen extra gratis parkeren, extra geld voor kleinschalige evenementen zoals de intocht van Sinterklaas en een begin maken met de aanleg van het voedselbos.

Derde grote evenement

Tijdens het driedaagse muziekevenement dat ‘Vrienden van Tiel’ zal heten zullen vooral groepen uit de stad en de regio optreden. De gemeente trekt er dertigduizend euro voor uit en het zal in mei plaatsvinden. “Mooi voor inwoners en bezoekers en goed voor de horecaondernemers”, stelt de wethouder. “We hopen dat dit uitgroeit tot het derde grote evenement in Tiel.”

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights