Henk Driessen sr, een aardige en maatschappelijk betrokken kerel

Op 26 juli overleed Henk Driessen sr. Henk is een van die mensen die door hun maatschappelijke betrokkenheid en inzet veel betekend hebben voor de Tielse samenleving.

Henk was een Overkanter. Hij werd geboren in Dreumel. Zijn vader had een klein boerenbedrijfje. Henk hield niet van vuile handen en had geen belangstelling voor het buitenwerk. Hij ging naar de Mulo in Tiel, waar hij vervolgens ook werk vond op de administratie van Daalderop. Inzet en zelfstudie brachten hem hogerop en hij eindigde zijn carrière bij dit bedrijf als hoofd van de financiële administratie. We gedenken hem echter vooral door zijn vele vrijwilligerswerk.

April 1991 1ste steen nieuwbouw Passewaaij

Henk was een van de pioniers van de R.K woningstichting St. Joseph. Zijn functie was daar secretaris maar hij hield ook de financiën in de gaten. Het was toen bijna een halve baan, maar niettemin puur vrijwilligerswerk. Na de fusie met Patrimonium, de Protestants-Christelijke woningbouwvereniging in 1980 werd hij voorzitter van de raad van toezicht van het fusieresultaat SCW, de Stichting Christelijke Woningcorporatie. Bij de opening van het nieuwe kantoor van de SCW aan de Spoorstraat in 1989 zei Henk Driessen: “Dit kantoor mag er nu nog enigszins verlaten bijliggen. Maar let op mijn woorden: na het realiseren van de spoortunnel , het opknappen van de Spoorstraat en het verdubbelen van de Betuwe-spoorlijn zal hier in de directe omgeving het Manhattan van Tiel verrijzen en dit kantoor is daarvan het begin”. Woorden met een profetische strekking, die nu ruim dertig jaar later nog steeds niet bewaarheid geworden zijn.

juli 1989 Opening SCW kantoor

Henk bleef ook na zijn terugtreden de ontwikkelingen binnen SCW nauwgezet volgen. Ieder jaar kwam de toenmalige directeur / bestuurder Herman Suijdendorp bij hem langs om de jaarstukken te brengen en Henk bij te praten over de laatste ontwikkelingen.

1995 Bestuursleden SCW
Maart 1992
Sleutel overdracht van het pand Kerkstraat 23 van Stichting Stadsherstel Tiel

Henk vond het behoud van de Tielse monumenten belangrijk. Als secretaris van de Stichting Stadsherstel was hij hier nauw bij betrokken.

Vermeldenswaard was zijn functie als regelaar van zitplaatsverpachting van de Sint Dominicusparochie. Iedere 10 jaar werden alle parochianen in de gelegenheid gesteld om een of meer zitplaatsen van de kerk te pachten. De jaarlijkse bijdrage was een vastgesteld bedrag dat voor een zitplaats achter in de kerk bescheiden was maar hoger werd naarmate je verder naar voren wilde zitten. De verpachting gebeurde in “De Jozef’, het latere Grachtenhuis, aan de Hoveniersweg en was een spannend en langdurig spektakel. Vooral voor de beste plaatsen voorin was veel belangstelling en de wat minder gesitueerden volgden rijkhalzend het biedverloop van notabelen die dezelfde plaats(en) wilden pachten. Wie het meeste extra bood kreeg de begeerde plaats.  De portemonnee van de kerk, die toen nog geen kerkbijdrage kende, voer er wel bij.

Andere maatschappelijke functies waren: lid van het bestuur van de lokale Centrale Antenne Inrichting en hoofdgeërfde van het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden.

Henk stond algemeen bekend als een toegankelijke, aardige en hartelijke vent. Hij had tot op hoge leeftijd een brede belangstelling. In zijn jonge jaren was hij een verdienstelijk voetballer bij het Dreumelse Aquilla. Vooral zijn balvaardigheid werd daar geroemd. Zijn drie zoons moesten het door de week vooral hebben van de aandacht van hun moeder. Maar in het weekeinde maakte vader Henk dat helemaal goed en kon je hem regelmatig – dat kon toen nog op straat – een balletje zien trappen met zijn zoons. Ook zijn maatschappelijke betrokkenheid bracht hij over op zijn zoons. Alle drie zijn zij evenals hij later maatschappelijk actief geworden.

Voor zijn maatschappelijke verdiensten ontving Henk tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 29 april 1997 uit handen van burgenmeester Ed van Tellingen een Koninklijke Onderscheiding en werd hij benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau.

De laatste jaren woonde Henk met zijn echtgenote Agnes van der Kammen in een appartement van verzorgings- en verpleeghuis Walstede. Henk Driessen is 92 jaar geworden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights