Bouw op Veilingterrein en Beroepscollege van Lingecollege weer stapje verder

Het is hoogtijd om de stationsomgeving aan te pakken. Wanneer je via het spoor Tiel binnenkomt is de eerste aanblik rommelig en weinig verheffend. Dat daar verandering nodig is, leidt geen twijfel. Plannen daarvoor zijn er al jaren. Het huidige college gaat nu over tot uitvoering. Er zijn ondertussen al flink wat stappen gezet. Die hebben betrekking op het vroegere veilingterrein en het huidige terrein van het beroepscollege van het Lingecollege.

Tiel heeft flink wat grond gekocht.

Tiel is begin dit jaar stilletjes eigenaar geworden van een groot deel van het gebied. De grond van het beroepscollege aan de Teisterbantlaan was al in handen van de gemeente. Door aankopen begin dit jaar is Tiel eigenaar geworden van de gebouwen en terreinen van de Vrije Markt, de Ali Baba Bazaar, 2Switch en Het plein. De gemeente bezit daarmee het grootste deel van de grond waar nu plannen voor gemaakt worden. Andere grondeigenaren zijn: Woningcorporatie Thius en BPD/Bouwfonds gebiedsontwikkeling. De gemeente is nog in gesprek met de eigenaren van de woningen in de Papesteeg ter hoogte van het begin van de Teisterbantlaan. Die woningen zullen moeten verdwijnen. Om een goede verkeersafwikkeling mogelijk te maken.

Waar staan we nu?

Dinsdag 20 juli heeft het college de gebiedsvisie voor de terreinen goedgekeurd. Die visie is beschreven in een boekje met heel veel foto’s van hoe het nu is en afbeeldingen van hoe het zou kunnen worden. De visie is bedoeld om de hoofdlijnen vast te leggen en daarvoor draagvlak in de samenleving te krijgen en ook toestemming van de gemeenteraad om verder te gaan met de plannen. De visie is ook de basis om het bestemmingsplan van het gebied aan te passen. U vindt het boekje op www.Tiel.nl/veilingterrein. Alleen al voor de fraaie beelden is het een aanrader om het boekje te bekijken.

Met de grondeigenaren heeft de gemeente ondertussen ook deze maand een akkoord op hoofdlijnen ondertekend om de gebiedsvisie verder uit te werken. Natuurlijk was en is het Lingecollege ook nauw betrokken. Eerder was er al overleg- en informatieavonden met omwonenden. Voor zover mogelijk zullen de suggesties die tijdens die bijeenkomsten zijn gedaan meegenomen worden in de verdere uitwerking van het plan.

Hoe gaat het verder?

Zonder subsidie kunnen de mooie plannen zoals ze er nu liggen niet uitgevoerd worden. De gemeente heeft goed hoop dat zowel de Provincie als de Rijksoverheid hun portemonnee zullen trekken. De provincie heeft fondsen om woningbouw binnen bebouwd gebied te stimuleren en de rijksoverheid is er alles aan gelegen om het huidige woningtekort te verminderen. Voor de jaarwisseling moet helder zijn of en hoeveel de bijdragen van andere overheden zullen zijn. Als dat goed uitpakt, wordt het plan op hoofdlijnen in 2022 nader uitgewerkt en zou er eind 2023 of begin 2024 met de bouw gestart kunnen worden.

Enkele jaren later zal Tiel er dan twee buurten bij krijgen, met een aantrekkelijke variatie in bouw, een speelse aanleg , veel groen en natuurlijk gebouwd volgens de jongste eisen op het gebied van duurzaamheid en energiegebruik. Daarnaast liggen de woningen gunstig ten opzichte van het centrum, station, het ziekenhuis en de westelijke uitvalsweg.

Gevolgen en verdere plannen

De ontwikkeling van het Veilingterrein heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijven die daar nu gevestigd zijn. 2Switch verliest zijn plek midden in het centrum en ook de Vrije markt en Alibaba zullen, als zij verder willen, buiten het centrum een plek moeten vinden. Dat kan de klandizie beïnvloeden. Maar ook een flink aantal Tielenaren zal hun regelmatige bezoek aan deze centraal in het centrum gelegen koopplekken missen. Aandachtspunt voor een nieuwe plek is daarbij de benodigde parkeergelegenheid. Die is er op de huidige plaats in overvloed.

In de gebiedsruimte komen voldoende parkeerplekken voor bewoners. Aan de Spoorstraat zullen volgens de huidige globale plannen wel wat parkeerplaatsen verdwijnen. De ontwerpers gaan er van uit dat we straks vaker met de fiets en te voet naar het station komen.

Bij de plannen wordt serieus rekening gehouden met de aanleg van een spoortunnel voor fietsers en voetgangers. Daarover zijn al contacten gelegd met Prorail. Maar de aanleg zal nog wel even op zich laten wachten.

De plannen voor het veilingterrein en de grond waar nu het beroepscollege van het Lingecollege is gevestigd zijn een onderdeel van een nog wat vaag veel groter plan. Dat omvat de hele spoorzone vanaf de Grotebrugse Grintweg tot het spoorviaduct onder de Nieuwe Tielseweg. De gemeente ziet mogelijkheden om daar in totaal nog honderden woningen extra te bouwen. De eerstkomende jaren zal de aandacht echter vooral uitgaan naar de bouw van de in totaal ruim vierhonderd woningen op het Veilingterrein en het huidige terrein van het beroepscollege aan de Teisterbantlaan en een de bouw van een nieuw schoolgebouw.

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2021/05/ontwikkeling-stationsgebied-flinke-stap-dichterbij

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights