Bernard Boerboom, Bridge bepaalde zijn leven

2011

Maak je over mij maar geen zorgen

Ik kom wel waar ik zijn moet

Ik heb een goed leven gehad

Met deze woorden begint de overlijdensadvertentie van Bernard Boerboom. Bernard overleed op 11 juli 2021. Hij werd 83 jaar. Bernard was in de bridge-wereld een bekende Tielenaar. Bridge was zijn passie. Naast zelf spelen wilde hij zoveel mogelijk mensen laten genieten van het koningsspel onder de kaartspelen.

Glasfabriek De Maas

Bernard leerde het kaartspel bij de Glasfabriek De Maas. De toenmalige bedrijfsleider Koudglas, Willemsen nam in 1966 het initiatief om zijn kaderleden bridgen te leren. Dat was naar zijn oordeel goed voor de samenwerking en het onderlinge begrip. De medewerkers zouden ook hun logisch denktalenten en het vermogen om snel de juiste beslissingen te nemen met het bridgen kunnen ontwikkelen. Willemsen kreeg 16 mensen bij elkaar . Allen volgden ’s avonds de door hem verzorgde cursus. Iedereen werd geboeid door het spel en bridgeclub De Maas was geboren. Na de eerste cursus zouden er nog vele volgen en al snel telde de club meer dan 100 leden.

Een van de latere cursisten was Bernard Boerboom met zijn vrouw Carla. Beiden werden enthousiast en verdiepten zich in alle facetten van het kaartspel. Al snel stond er in huize Boerboom een indrukwekkende bridgebibliotheek. Bij De Maas assisteerde Bernard Willemsen al snel bij het vele werk rond de tweewekelijkse bridgeavonden, de organisatie van feestelijke drives en wedstrijden tegen andere clubs. Uiteindelijk nam hij in de jaren tachtig de plaats van Willemsen geheel over en werd Bernhard het gezicht van de bridgeclub. Een echte vereniging is bridgeclub De Maas nooit geworden. Er was geen bestuur en geen ledenvergaderingen. Iedereen was tevreden over de sfeer, de ambiance in de ruime ontvangstruimte van de glasfabriek met zijn vele faciliteiten, de gratis koffie, de spotgoedkope overige consumpties en de uitstekende organisatie. Nooit geen gedoe met bestuurswisselingen en wie wat moet doen. Bernard regelde bijgestaan door een klein groepje mensen alles.

Bridgedocent

Bernard nam ook het lesgeven van Willemsen over. Hij verdiepte zich grondig in de lesmethoden en het cursusmateriaal van de Nederlandse Bridgebond en de spel- en arbitrageregels. Hij werd een van 450 erkende bridgedocenten van Nederland. Bernard gaf goed les en al snel werd hij ook gevraagd om bij andere clubs in de regio les te geven. Zelf organiseerde hij ook cursussen met een open inschrijving, waar veel belangstelling voor bestond. Vele honderden streekgenoten ontdekten via de cursussen van Bernhard een nieuwe vaak levenslange hobby.

Organiseren en begeleiden van bridgedrives

Samen met anderen verzorgde hij ook meerdere jaren de organisatie van de destijds bekende horecabridgedrive. De deelnemende paren speelden eenmaal per jaar op een zaterdag een wedstrijd waarbij iedere ronde van vier spellen in een andere horecalocatie in Tiel plaatsvond. Samen met Henk van Toorn organiseerde hij verschillende jaren de draaiorgelbridgedrive van de Lionsclub Tiel.

Bernard over bridge

In een artikel in De Zakengids uit 2011 waar Bernard in het zonnetje gezet werd, zegt hij onder meer: “Bridge is een spannend en boeiend spel dat nooit verveelt. Het dwingt je ook om logisch te denken, je traint je geheugen er mee en het is bovenal gezellig. Bridge betekent vooral voor veel ouderen veel meer dan een avondje kaarten. Met de partner,die vaak tijdens de cursus gevonden wordt, maar ook met andere leden van de club ontstaat een hechte band. Het is ontzettend leuk om te zien hoe vriendschappen zich ontwikkelen en mensen ook buiten de bridgeavonden bezig zijn met het spel. Veel senioren worden lid van meerdere clubs. Voor veel ouderen zou een leven zonder bridge een stuk eentoniger zijn.

Van bridgeclub de Maas naar Glashelder

In 2007 werd de bridgeclub De Maas opgeheven. Alle leden waren gepensioneerde medewerkers van de Glasfabriek of hadden geen enkele relatie met het bedrijf. Het uitbesteden van het beheer van de kantine noodzaakte om naar een andere locatie uit te zien. Dat werd dorpshuis De Avezathen in Kerk-Avezaath. Glashelder, dat werd de nieuwe naam, werd nu een echte vereniging met een bestuur en alles wat daar bij hoort. Bernard Boerboom werd een van de bestuursleden en natuurlijk bleef hij nog jaren de bridgetechnische leider. Daar kwam hij tot het besef dat veel bridgers hun spel maar ook de bridgecontacten gedurende de zomermaanden erg misten. Dat bracht hem op het idee om tijdens de vakantieperiode wekelijks een bridge-instuif te organiseren. Daar was steeds veel belangstelling voor.

De laatste jaren ging zijn gezondheid en geheugen achteruit. Een verhuizing naar verzorgingshuis Westlede werd noodzakelijk. Bernard is niet meer. Maar heel veel bridgers in Tiel en de regio zullen dankbare herinneringen aan hem behouden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights