Nieuws uit Tiel, editie 21 juli 2021

 

 

Corona dwingt tot versobering van feestelijk openingsprogramma Vlindertuin

Vier september wordt de Vlindertuin feestelijk open. Een feestelijke bekroning van het werk van tal van vrijwilligers met een geweldig resultaat. Iedereen die je er over hoort is blij met deze aanwinst. Tiel is een attractie rijker. Corona dwingt de organisatie de opening wat kleinschaliger te maken. Daarom geen groene markt maar een speech, kleine rondleidingen en wat leuke workshops blijven wel op het programma staan. Initiatiefneemster en coördinator Gera van der Leun: “ De voorbereidingen voor een groter openingsfeest zijn wellicht niet voor niets geweest. We kunnen het draaiboek gebruiken voor activiteiten wanneer corona uitgeraasd is. We denken zelfs aan een jaarlijks vlinderfeest.

Zomerse recordhoogte van de Waal

Het hoge water belet liefhebbers van de Waal om tijdens het mooie weer van de komende dagen gebruik te maken van de zandstrandjes langs de Waal en de nieuwe promenade. Maandag 19 juli heeft het water zijn hoogste stand bereiken. Het gaat naar verwachting een week duren voordat de rivier weer terug is in zijn normale bedding. Voetveer Pomona is niet uit de vaart geweest en kon nog net aanleggen op het voetpad nabij de cafetaria.

In de Kleine Willemswaard kregen de Schotse Hooglanders een veilige en droge plek, op de kade bij de verkeerspost van Rijkswaterstaat. ARK deed een dringend beroep op iedereen om de grote grazers daar niet te bezoeken. De dieren hebben op hun kleine plek rust nodig. Door het hoge water krijgen verschillende planten het moeilijk en velen zullen het niet overleven. Er zijn ook voordelen voor de natuur. Het hoge water brengt nieuwe zaden naar de waard en enkele soorten riviervissen kunnen zich tegoed doen aan het rijkelijke voedsel in de uiterwaarden.

Jongereninloop van oude bioscoop naar oude bibliotheek

De tijdelijke jongereninloop in de vroegere bioscoop is per 1 juli 2021 gesloten. De eigenaar gaat het pand verbouwen. Maar daarmee stopt Mozaïek dit geslaagde initiatief niet. Met hulp van de gemeente Tiel is een nieuwe locatie gevonden. Vanaf 1 september krijgt de inloop voor jongeren een vervolg in de oude bibliotheek op de hoek Kloosterpoort – Koninginnestraat. Dit pand is eigendom van de gemeente. Sinds de opening eind vorig jaar werd de inloop druk bezocht door jongeren met uiteenlopende culturele achtergronden. De inloop was drie avonden in de week open, met een speciale avond voor de meiden. Op andere dagen konden jongeren er terecht om te studeren en was er gelegenheid voor een-op-een gesprekken met een jongerenwerker.

Aandacht voor overlast in Passewaaij en centrum aangescherpt

Corona heeft maandenlang veel tijd en aandacht gevraagd van de veiligheidsdiensten en bestuur. Daardoor kreeg leefbaarheid en veiligheid minder aandacht. Dat was te merken in de hele stad maar vooral in Passewaaij en de Binnenstad. De toegenomen meldingen van bewoners en vragen vanuit de gemeenteraad hebben er voor gezorgd dat er sinds kort veel meer aandacht is voor de overlast. Die overlast wordt vooral veroorzaakt door storend gedrag van jongeren en bezorgers van eetwaar, die met grote snelheden rijden op plekken waar je niet met scooters en brommers mag komen. Gedurende de maanden juni en juli zullen de veiligheidsdiensten daarom extra letten op het veroorzaken van overlast. Dit gebeurt door extra surveillances, Daarna zal bezien worden of en hoe intensieve aandacht nodig blijft. Alleen al in de maand juni kregen berijders van scooters en brommers op plekken waar je met die voertuigen niet mag rijden 42 keer een bekeuring. De gemeente gaat verder kijken naar de mogelijkheden om via technische maatregelen fietsers en brommers te dwingen af te stappen wanneer zij de voetgangersgebieden willen betreden.

Uitkomst onderzoek naar ongeregeldheden jaarwisseling 2020-2021 levert weinig op

In januari was de ontzetting van inwoners en raadsleden groot over de ongeregeldheden tijdens de laatste jaarwisseling. De gemeenteraad vroeg om een diepgaand onderzoek door het college. De opdracht luidde: Hoe en waarom zijn de ongeregeldheden ontstaan, kom met een plan om de aanstichters aan te spreken en aansprakelijk te stellen, informeer ons over de juridische mogelijkheden om herhaling te voorkomen en hoe kun je er voor zorgen dat de komende jaarwisseling weer een echt feest zal zijn.

De ongeregeldheden deden zich voor in Tiel- West in de omgeving van Kwadrant en Westlede, nabij de Molukse wijk in Tiel-West en in Tiel-Oost nabij het Waterplein en basisschool De Achtbaan.

Het rapport dat op 1 juli in de Commissie Bestuur werd besproken, geeft veel achtergrond informatie maar is weinig concreet over de daders en de schuldvraag. In alle gevallen is de politie nog steeds op zoek naar de aanstichters, waren er vooraf hooguit vage aanwijzingen en was er weinig te zeggen over wanneer en hoe en hoelaat de ellende in Tiel zou ontstaan. Tussen de vier plaatsen waar ongeregeldheden ontstonden waaronder brandstichting, ernstige vernielingen en aanvallen op hulpverleners met vuurwerk blijkt geen relatie. In alle gevallen is onduidelijk wie er aan meegedaan hebben. Naast jongeren uit de buurt waren er dikwijls ook mensen van daarbuiten bij betrokken.

Wel is er lering getrokken uit de incidenten op het gebied van een betere voorbereiding en afstemming met de eigen wijk toezichthouders en de veiligheidsdiensten. In Tiel-Oost gaat men proberen de eigen inwoners meer te betrekken bij het voorkomen van ellende, in heel Tiel moet het jongerenwerk verstevigd worden en mensen die alsnog veroordeeld zijn zullen bij volgende jaarwisselingen beter in de gaten gehouden worden. Bij de dag van respect in november zal het tegengaan van gebruik van geweld tegen hulpverleners bij de jaarwisseling extra aandacht krijgen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights