Ontwikkeling Stationsgebied flinke stap dichterbij

Achter de schermen is de gemeente flink opgeschoten met het maken van plannen voor het veilingterrein en de nieuwbouw voor het VMBO-college. Op 19 mei werden die plannen gepresenteerd aan de raadsleden, die er hun eerste oordeel over mochten geven. Omwonenden waren vooraf per brief geattendeerd op de digitale presentatie en konden meekijken. Raadsbreed was er veel waardering voor het nu nog ruwe plan en de nieuwe elementen die toegevoegd zijn. Die waardering gold ook voor de snelle en doortastende aanpak van het veelomvattende plan.

De huidige situatie

afbeelding: SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling, Amsterdam|Arnhem.

De Zuidkant van het station heeft een rijke historie. Het was op fruitgebied met de twee veilingen en een toonaangevend metaalbedrijf en een fruitverwerkend bedrijf (de sucadefabriek) een belangrijk onderdeel van de Tielse Nijverheid. Later zorgde Jomanda dat het gebied in de belangstelling kwam. Die aandacht bleef en nu is er al weer jaren de Vrijmarkt en misschien wel de drukste non-foodwinkel van Tiel, 2switch. Kort geleden is daar ook nog de Ali Baba Bazar gevestigd. Ondanks de huidige bedrijvigheid is het buiten de drukke momenten een gebied met een troosteloze en een wat doodse uitstraling. Het is zeker geen mooi entree wanneer je Tiel met trein of bus bezoekt. Dat gaat als het een beetje meezit binnen vijf jaar grondig veranderen.

De plannen

Het veilingterrein

Al eerder maakte de gemeente de plannen bekend om het ongeveer 10 hectare grote Veilingterrein te veranderen in een aantrekkelijke woonwijk met woningen in de duurdere prijsklasse en een nieuw gebouw voor het beroepsonderwijs van het Lingecollege. Die plannen zijn bij de nu gepresenteerde uitwerking gewijzigd. Op het Veilingterrein dat omsloten wordt door Papesteeg, Spoorstraat, Stationsweg en de Mr. Thorbeckestraat komt nu alleen een nieuwe woonwijk met tussen de 325 en 350 woningen. Daarvan vallen er zestig, die door woningcorporatie Thius ontwikkeld worden, in de categorie sociale huurwoningen. Die zijn bestemd voor jongeren, starters op de woningmarkt en senioren. De overige woningen zijn bestemd voor woningzoekenden in wat men het midden en hogere segment noemt. Het concrete plan moet nog uitgewerkt worden maar uitgangspunten zijn: behoud van enkele karakteristieke elementen van de vroegere veiling Tiel en Omstreken en of de Metawa, een mooie groene wijk met voldoende parkeergelegenheid op aparte pleintjes en een grotere centrale parkeerplaats waar ook station bezoekers gebruik van kunnen maken.

– Het stratenplan

afbeelding: SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling, Amsterdam|Arnhem.

De Spoorstraat (van station langs het spoor naar Papesteeg) krijgt een facelift. De straat wordt breder, met bomen omringd en schuift aan de Noordzijde een stukje richting het spoor. het moet de uitstraling van een brede boulevard krijgen, waar naast voetgangers en fietsers ook het busvervoer gebruik van maakt. De ingang voor auto’s naar de nieuwe wijk komt aan de Papesteeg. Op de plek waar nu het doorgaand verkeer van de Teisterbantlaan naar de Papesteeg afbuigt en omgekeerd komt een grote rotonde. Daarvoor moeten de zes oudere woningen aan de Papesteeg tegenover het kantoor van woningcorporatie Thius wijken en wordt de Spoorstraat iets verlegd zodat hij aansluit op deze rotonde.De gemeente is al met deze inwoners in gesprek. 

Bij de presentatie van het plan kwam ook de veelbesproken fietstunnel onder het Spoor ter sprake die de Teisterbantlaan moet verbinden met de Siependaallaan. Die tunnel maakt nog geen deel uit van de plannen maar zal er later wellicht toch komen. Het is bekend dat spoorbeheerder Prorail om veiligheidsredenen af wil van de vele fietsers en wandelaars die bij het station het spoor oversteken. Bij de inrichting van het huidige plangebied wordt met de eventuele komst van de tunnel  rekening gehouden. 

Nieuwbouw Lingecollege

Midden voorgrond: Toekomstige locatie Lingecollege op het voormalig terrein Hondensport vereniging

De nieuwbouw voor de VMBO-afdeling van het Lingecollege komt niet op het Veilingterrein maar op het hondentrainingsveld aan de Papesteeg aan de oostzijden van Niacet. Het moet een relatief hoog gebouw worden met een aansprekende architectuur. De omvang van de school wordt afgestemd op de verwachte toekomstige leerlingenstroom en de jongste onderwijsinzichten. Zowel de leiding van het Lingecollege als het gemeentebestuur vinden het nog steeds jammer dat het ROC afgezien heeft van het aanvankelijke plan om samen nieuw te bouwen op het veilingterrein. Dat zou het onderlinge gebruik van de technische faciliteiten en kennis makkelijker mogelijk gemaakt hebben en ook de doorstroming van het ene naar het andere schooltype hebben vergemakkelijkt. Wanneer de fietstunnel er komt, liggen de scholen overigens weer dicht bij elkaar.

– Bestemming grond van bestaande schoolgebouw aan de Teisterbantlaan

Met uitzondering van de twee gymzalen worden alle gebouwen gesloopt. Op het twee hectare grote terrein komen 60 grondgebonden woningen met een prijsklasse en kwaliteit die past bij mensen met een midden en hoger inkomen.

Kosten

De gemeente verwacht dat wanneer van de totale kosten alle inkomsten zijn afgetrokken er een tekort van 10 miljoen zal overblijven.  Dat kan de gemeente alleen niet dragen. Daarom rekent men op bijdragen van provincie en rijksoverheid. De provincie is enthousiast over het plan en speelt een coördinerende rol bij het verkrijgen van die subsidies. Ook met ‘Den Haag’ zijn er al contacten gelegd. Het college heeft goede hoop dat voor het einde van het jaar de toezeggingen binnen zijn. Het project past in het landelijke bouwbeleid beleid: erst inbreiden binnen de bebouwde kom voordat je landbouwgrond gebruikt e zo snel mogelijk het woningtekort helpen oplossen. Bovendien is het een belangrijk stedelijk vernieuwingsproject. 

Planning

Na de introductie van het plan op hoofdlijnen op 19 mei, kunnen omwonenden en andere belangstellenden dit nader bestuderen. Al snel begint de gemeente nu met bijeenkomsten waarin verdere informatie verstrekt wordt maar waar men ook graag punten van aandacht, kritiek en nieuwe ideeën hoort. Hierna wordt begonnen met de verdere uitwerking van het plan en hoopt men eind dit jaar duidelijkheid te hebben over de te ontvangen subsidie. Dan kan de gemeenteraad het sein om door te gaan met de uitwerking op detailniveau geven. In de loop van volgend jaar moet dat na weer een informatie en inspraakronde uitmonden in een definitief plan. Na goedkeuring door alle partijen wordt dit opnieuw voor een akkoordverklaring aan de  gemeenteraad voorgelegd In 2023 moet dan de bouw starten. Voor het hele project wordt gerekend op een bouwtijd van drie jaar.

Meer weten?

Op de website van de gemeente vindt u een uitgebreide beschrijving van het plan met tal van foto’s en schetsen. Let wel op. Het is een presentatie op hoofdlijnen die na uitwerking kan afwijken van het definitieve bouwplan.

https://www.tiel.nl/teisterbantlaan

https://www.tiel.nl/veilingterrein

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights