Nieuws uit Tiel en de regio; editie 26 mei 2021

Jeugdoverlast terug van weg geweest

De weg van een lockdown naar normaal en afschaffen van de avondklok levert niet alleen voordelen op. Maar liefst vier politieke partijen ontvingen een flink aantal meldingen van jeugdoverlast in het winkelcentrum en verschillende wijken. Het lijkt wel dat sommige jeugdgroepen bezig zijn met een inhaalrace. De meldingen gaan onder meer over veel te hard en gevaarlijk rijden met brommers, scooters en auto’s, vernielen van ruiten, pogingen om mensen op straat hun mobiele telefoon af te pakken, hinderlijk rondhangen, laat op de avond vuurwerk afsteken en het plegen van inbraken. Wim Wildschut (VVD) pleitte voor veel meer aandacht van de veiligheidsdiensten voor het bestrijden van jeugdoverlast dan nu afgesproken is. CDA, D66 en PvdB willen snel een debat en maatregelen tegen de overlast die prettig winkelen en fijn wonen verstoren. Partijen verwachten snel actie van burgemeester Beenakker dat handhavers snel zichtbaar worden op de verschillende hotspots zoals de wijk Passewaaij en het centrale winkelcentrum. Een nieuwe categorie overlastgevers blijken pakketbezorgers. Een aantal van hen rijden roekeloos hard en trekken zich weinig aan van winkelend publiek en terrasgenieters.

Winkels op zondag later open

Supermarkten gaan op zondag weer pas vanaf 12.00 uur open. Veel klanten vinden dat jammer. Ook de supermarkten hadden liever de door corona veel vroegere openstelling gehandhaafd. De gemeente wordt door sommigen als de boosdoener gezien. Maar dat is onjuist. Het is een gevolg van het stopzetten van een tijdelijke uitzondering op landelijke regels. De ruimere openstelling was bedoeld om de drukte op andere momenten in de week te verminderen door spreiding van koopmomenten. Winkeliers die producten die de supermarkten ook in hun assortiment aanbieden, blijken minder moeite te hebben met het intrekken van de verruiming van de openingstijden op zondag.

Veel vragen over regionale energietransitie.

De bespreking van de regionale energietransitie (RES), oftewel de overgang van olie, gas en kolen naar milieuvriendelijker manieren om elektriciteit energie te produceren, riep tijdens de bespreking in de Commissie Ruimte van 20 mei veel vragen op. De rijksoverheid heeft bepaald dat in 2050 Nederland van het gas af moet zijn en dat in 2030 bovendien de CO2 uitstoot met 50 % teruggebracht moet zijn ten opzichte van het niveau van 1990. Voorlopig zijn windturbines, zon op het dak en zonnevelden de belangrijkste mogelijkheden om alternatieve energie op te wekken. In de nabije toekomst wordt er op gerekend dat warmtewinning uit leiding-, afval- en oppervlakte water ook belangrijk gaan bijdragen. Een nieuwe mogelijkheid lijkt het winnen van energie uit opstijgende warme lucht. Ook de isolatie van woningen en kantoren moet een bijdrage opleveren. Verschillende partijen hadden hun twijfels over het nu gepresenteerde plan. Vragen waren: Is het nu opgestelde plan niet veel te optimistisch gezien de weerstand van de bevolking tegen windmolens en zonnevelden op zichtlocaties? Doen we wel genoeg aan het voorlichting en kan straks het energienet de omschakeling van gas naar elektriciteit wel aan? Gaan straks commerciële partijen niet bepalen wat er in ons gebied gebeurt? En misschien wel de belangrijkste vraag: Wie gaat dat allemaal betalen. De gemeenten kijken daarbij naar provincie en rijk. Wie het ook gaat betalen, vast staat dat we de komende jaren flink meer voor onze energie zullen moeten gaan betalen. meer weten? Lees dan op de website: https://www.resrivierenland.nl

Dijkversterking geeft Tiel nieuw gezicht

De Tielenaar besteedde al enkele malen aandacht aan de versterking van het dijkvak Amsterdam-Rijnkanaal –Inundatiekanaal. in 2022 wordt hiermee begonnen. Zie hiervoor: https://detielenaar.nl/nieuws/2021/03/hoe-staat-het-met-de-dijkversterking-in-tiel/ . Nieuw is dat de oude stadsmuur van Tiel niet aangepast hoeft te worden. Die is hoog genoeg. Om voor voldoende tegendruk te zorgen zal wel de aangrenzende stadswal verhoogd moeten worden. Om de historische stadsmuur recht te doen en tegelijk een goede verbinding te maken met het vernieuwde havengebied staat ook in het projectplan dat de stadsmuur verlengd zal worden. De tweede foto geeft een beeld hoe de verbinding tussen de vernieuwde kade met de Echteldsedijk er uit gaat zien. Meer informatie over de dijkversterking die Tiel niet alleen waterveiliger maar ook een stukje mooier zal maken vindt u op www.wsrl.nl/StadTiel. 

 

Vijfde jaargang ‘Uit in Tiel’ ligt voor u klaar

Het gratis magazine ‘Uit in Tiel’ is voor het vijfde jaar op rij weer beschikbaar. Het blad is een initiatief van emjee uitgevers uit Varik en wordt in nauwe samenwerking met Ondernemersvereniging Hart van Tiel gemaakt.

Voorzitter Hart van Tiel, Margriet van Heesch samen met Marie-Jan Ousen, emjee uitgevers.

Het blad geeft veel informatie over Tiel en de nabije regio en is bestemd voor de (recreatieve) bezoekers van de gemeente maar is ook interessant voor de inwoners van Tiel en de regio. Het magazine is gratis verkrijgbaar bij Zinder en vrijwel alle winkeliers in het centrum.

Het is ook digitaal beschikbaar:  https://issuu.com/emjee/docs/21075_-_emjee_uitg_-_uit_in_tiel_2021_-_compleet_-

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights