Nieuws uit Tiel, editie 18 mei 2021

Maandagmarkt nu ook formeel geschrapt.

Op maandag staat er nog maar een (groente)kraam op de markt. ‘Dan kun je niet meer van een markt spreken. Dus verdwijnt de maandagmarkt uit het instellingsbesluit warenmarkten. De groente- en fruithandelaar mag gewoon blijven maar promoveert of als je het anders ziet degradeert naar de status van standplaats houder en valt dus als de gemeenteraad instemt voortaan onder het standplaatsenbeleid. Eertijds was de maandagmarkt de belangrijkste markt in Tiel die gelijktijdig met een veemarkt gehouden werd. De maandag was de dag waarop massa’s huisvrouwen naar de markt kwamen en ook veel agrariërs trokken uit de wijde omgeving naar Tiel. Marktkooplieden, winkels en cafe’s deden uitstekende zaken. Bijna overal in Nederland waren de winkels op maandagmorgen dicht. In Tiel was dat vanwege de markt jarenlang de dinsdagmiddag.

Zorgen over ombouw school tot woningen

Omwonenden van de leegstaande basisschool de Bataaf aan het Hooibeestje in de wijk Passewaaij maken zich zorgen over de mogelijke verkoop van de school voor een woonbestemming. De school, die door het gereed komen van het Integrale kindcentrum Stater leegstaat, is destijds zo gebouwd dat hij daarvoor makkelijk omgebouwd kan worden. Nu dat zou kunnen gebeuren, willen een aantal omwonenden duidelijkheid over de categorie woningzoekenden die straks mogelijk hun nieuwe buren worden. Wethouder Melissen kon de omwonenden in zijn antwoord op vragen van het CDA nu slechts laten weten dat de verkoop niet op korte termijn plaats vindt. De gemeente wil de leegstaande lokalen voor als nog achter de hand houden voor scholen in de omgeving die (tijdelijk) lokalen tekort komen. Daarmee wil de wethouder voorkomen dat er een nieuwe en dure school elders in de wijk gebouwd moet worden.

Geen problemen met uitvoering dijkversterking dijkvak Tiel – Waardenburg.

De wijziging van bestemmingsplannen om de dijkversterking vanaf het inundatiekanaal tot de brug bij Waardenburg mogelijk te maken, levert geen politieke problemen op. Commissieleden gaven het Waterschap Rivierenland complimenten over de wijze waarop de informatie van de aanwonenden heeft plaatsgevonden en omgegaan is met de wensen en suggesties van de bewoners. Op het Tielse deel van het traject hoeft slechts één woning gesloopt te worden. Volgens de planning worden de werkzaamheden van 2022 tot 2026 uitgevoerd. De aannemer bepaalt straks in samenspraak met het waterschap in welke volgorde hij het traject van 19 kilometer aanpakt.

Geen kerncentrale in Tiel

Wel of geen tweede kerncentrale in Nederland? Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Maar als het aan het College ligt komt die in ieder geval niet in Tiel. Naar verwachting zal de raad die afwijzing wel bekrachtigen. Tiel heeft geen geschikte plek. In regioverband kan er wat het college betreft wel verder over gepraat worden.

Aanmelden voor adoptie boomspiegels opengesteld

De aanmelding voor het adopteren van boomspiegels door omwonenden is van start gegaan. Op de afgebeelde flyer vindt u meer informatie. De eerste aanmelders ontvangen van de gemeente een waardebon van 25 euro om planten voor ‘hun’ boomspiegel te kopen.

Eeuwige grafrust voor islamieten minder strikt

De drie Tielse moskeeën willen binnen de gemeente een eigen begraafplaats waar begrafenissen volgens de eigen riten kunnen plaatsvinden en eeuwige grafrust gegarandeerd is. De leden van de Commissie Ruimte spraken er over. Er is in Nederland een snel groeiend tekort aan islamitische begraafplaatsen. Daarom vreest de commissie een aanzuigende werking vanuit de rest van het land. Daardoor zou de beschikbare ruimte snel vol kunnen zijn. Verrassend was de uitspraak van inspreker Sadiki namens de drie moskee-organisaties. “Eeuwige grafrust hoeft niet te betekenen dat een graf nooit geruimd kan worden. Een nauwgezet opgraven van de overblijfselen en bewaren in een massagraf is in islamitische kringen in Nederland steeds meer bespreekbaar”.

Ook het besturen door drie stichtingen werd als een lastig punt gezien. Daarnaast was ook de rechtsongelijkheid op het gebied van het ruimen en grafrechten met de andere begraafplaatsen in Tiel een punt van zorg. Het college erkent de wenselijkheid van een eigen begraafplaats voor de groeiende groep islamieten en gaat de initiatiefnemers ondersteunen bij hun zoektocht naar een locatie in Tiel maar kijkt ook naar de regio waar meer ruimte is.

Oud-Tielenaren in Binnenste Buiten

Vorig jaar deed ik op de Tielenaar verslag van het bezoek dat ik samen met mijn vrouw bracht aan de bekende Tielse schoenhandelaar Henk Govers en zijn partner Hans de Vree. (Zie: https://detielenaar.nl/historie/2020/05/een-gedenkwaardige-reis-naar-zuid-limburg . Het duo woont daar samen met Matthijs Smits op de Carishof, een meer dan vijf eeuwen oude typisch Limburgse carréboerderij met een grote prachtig aangelegde tuin in Limmen. Die tuin, die ieder jaar vele honderden bezoekers trekt, stond centraal in het programma. Hebt u het item gemist? Via de terugzienknop of NPO-extra kunt u het item alsnog bekijken.

zie: https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/video/kijken-op-de-carishof

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights