Nieuws uit Tiel en de regio, editie 5 mei 2021

Bevrijdingsvuur ontstoken

Burgemeester Hans Beenakker steekt samen met Flipje het bevrijdingsvuur aan op de Waalstraat nabij het Paardenwater. Het ontsteken van de vlam maakt deel uit van het door corona beperkte programma georganiseerd door Tour de Waal. Er is een Beleefroute uitgezet welke op de fiets gereden kan worden.

Marcel Melissen niet meer verkiesbaar

Wethouder Melissen (VVD) heeft bekend gemaakt dat hij zich in 2022 niet verkiesbaar stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Na 20 jaar waarin hij drie perioden raadslid was en twee raadsperiodes de functie van wethouder vervulde, vindt hij het tijd dat een jongere zijn plaats op de VVD-lijst gaat innemen. Met enige trots stelt hij vast dat hij bij vier verkiezingen vier maal veel voorkeursstemmen kreeg.

2020 Start bouwproject Kop van Waal

In 2014 was hij op basis van het aantal voorkeursstemmen zelfs de meest populaire politicus van de gemeente. Of hij opnieuw een periode wethouder wil worden laat hij nog even in het midden. Dat zal onder meer afhangen van de verkiezingsuitslag, de samenstelling van de coalitie en het coalitieprogramma.

Daarnaast is voor hem, zo schrijft hij, van belang welke portefeuilles hij als wethouder toegewezen zou krijgen. Voor zover wij zo snel kunnen nagaan was Melissen de politicus met de meeste ervaringsjaren in de Tielse politiek. Ook als wethouder heeft hij de meeste ervaringsjaren.

Veel meer slachtoffers toeslagenaffaire in Tiel

Enkele malen eerder heeft de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Doel was dat het college de slachtoffers naar vermogen zou helpen. Aanvankelijk liet het college weten dat er in Tiel slechts een slachtoffer bekend was. Dat aantal blijkt ondertussen flink hoger. Voor een aantal fracties is dat aanleiding om het college nogmaals aandacht te vragen voor de gedupeerden en de raad te informeren over de genomen en nog te nemen stappen. Het college heeft een snel antwoord toegezegd.

Stichting Burgerweeshuis wellicht hoofdsponsor van Techniekwedstrijd

Ondanks de corona beperkingen heeft het Burger weeshuis de afgelopen maanden verschillende projecten kunnen ondersteunen. De Voedselbank en Klesteo (kleding- en speelgoedbank) kregen een bijdrage. De voetbalverenigingen kregen geld om kinderen waarvan de ouders het geld voor de contributie niet kunnen missen toch te laten sporten en voor clubhuis Tiel en Sportfriends trok het bestuur de portemonnee om in 2021 op verschillende dagen activiteiten voor de (jongste) jeugd te kunnen realiseren.

2019
Bouwen door leerlingen van de Pr. Clausschool voor de techniekwedstrijd.

Ook de Stichting Techniekwedstrijden Rivierenland kan een bijdrage tegemoet zien. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om hoofdsponsor van deze jaarlijkse wedstrijd te worden.

Provincie trekt zich terug uit overeenkomst voor personenvervoer

De provincie is van plan om eind dit jaar geen nieuwe overeenkomst te sluiten met de regio’s in Gelderland. De provincie zorgt zelf voor een vangnet in gebieden waar het openbaar vervoer onvoldoende is. Het zogenaamde doelgroepenvervoer voor bijvoorbeeld scholieren en mensen met een beperking blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente. De regio Rivierenland is niet blij met de wijzigingen. Het provinciale plan leidt tot een verdere verschraling van het aanbod. Het maakt het doelgroepenvervoer voor de gemeente duurder. Het gesubsidieerd taxivervoer dat door de provincie geregeld wordt beperkt zich voortaan tot vervoer van huis naar de dichtstbijzijnde bushalte of treinstation. Voor de gebruikers betekent het weer een andere uitvoeringsorganisatie met een nieuwe app en telefoonnummer en omslachtiger reizen.

Initiatief voor islamitische begraafplaats in Tiel

Het college is er van overtuigd geraakt dat een islamitische begraafplaats in Tiel toch wenselijk is. Een sterk groeiend deel van de zesduizend moslims, die Tiel telt, wil in de eigen gemeente begraven worden. Maar dan wel volgens de eisen, zoals een gegarandeerde eeuwigdurende grafrust, die de religie en de gebruikelijke rituelen vereisen. Het gaat op dit moment om ongeveer 48 begrafenissen per jaar. In een brief vragen de drie moskee-organisaties met klem om een dergelijke begraafplaats in Tiel mogelijk te maken. De moskeebesturen wijzen op de verdrietige situatie die ontstaan is doordat overledenen door de pandemie niet meer in hun land van herkomst begraven kunnen worden en dat er een ruim tekort is op het kleine aantal islamitische begraafplaatsen elders in Nederland. Het college staat welwillend tegenover het verzoek en wil in Tiel of in de regio op zoek gaan naar een geschikte locatie.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights