Nieuws uit Tiel, editie 22 april 2021

Tiel krijgt hypermodern bedrijf voor het recyclen van kustgras

Re-Match nederland, een koploper op het gebied van kunstgrasrecycling, gaat een nieuwe fabriek bouwen in Tiel. Het bedrijfsgebouw komt op industrieterrein Kellen aan de Panovenweg. Het terrein beslaat vier hectare en het bedrijfsgebouw zelf zal bijna 9.000 m2 groot worden. Het bedrijf zal werkgelegenheid bieden aan 35 medewerkers. Re-match is het eerste en enige bedrijf die alle componenten van het kunstgrassysteem kan recyclen. Op dit moment wordt alleen het zand van kunststofvelden hergebruikt en wordt het tapijt zelf vermalen tot korrels om de velden mee af te vullen. Re-Match heeft een systeem ontwikkeld waarbij van de kunststofmatten garens gemaakt worden, die weer gebruikt kunnen worden voor de vervaardiging van nieuw kunstgras. Dat gebeurt op een milieuvriendelijke manier zonder bijvoorbeeld stikstof uit te stoten. Het bedrijf krijgt een capaciteit om 2 miljoen vierkante meter versleten kunstgras te recyclen, dat zijn 280 sportvelden. Het bedrijf in Tiel is het eerste van een reeks die het bedrijf op diverse plaatsen in Europa wil bouwen. De bouwvergunning is inmiddels verleend.

Gemeente lachgasvrij

Heel de gemeenteraad ondersteunde woensdag 21 april een motie van de PvdB en het CDA om het gebruik van lachgas, dat de laatste jaren enorm toegenomen is in de hele gemeente te verbieden. Het gebruik van lachgas zorgt voor veel overlast. Het is bovendien erg schadelijk voor de gezondheid en gebruikers veroorzaken regelmatig ernstige ongelukken in het verkeer. Het college omarmde het voorstel. Burgemeester Beenakker verwacht dat de aangepaste politieverordening waarin het verbod wordt opgenomen in juni aan de raad voorgelegd kan worden. Kort daarna kan het van kracht worden. Bijkomend voordeel is dat het handhaven van het gebruik makkelijker wordt. Nu geldt er een gebruiksverbod in enkele delen van de gemeente. In de praktijk wijken de gebruikers uit naar plekken binnen de gemeente waar geen verbod geldt.

Geen nieuws over huisvesting arbeidsmigranten in voormalig winkelcentrum Kwadrant.

Op vragen van Yvonne Stolk (CDA) antwoordde burgemeester Beenakker dat er een aantal onderzoeken lopen naar de mogelijkheden van huisvesting van arbeidsmigranten op dat terrein. Dat wil echter nog niet zeggen dat er ook een hotel voor Oost-Europese arbeidsmigranten komt. “De eigenaar van een groot uitzendbureau voor arbeidsmigranten is de nieuwe eigenaar van Kwadrant en die is vrij in het doen van onderzoeken en het maken van plannen. Of die plannen uitgevoerd mogen worden is aan de raad en het college”, aldus de burgemeester. Het raadslid stelde de vraag omdat er in het voormalige winkelcentrum bouwactiviteiten plaatsvinden. Veel van hen hopen dat het idee om daar arbeidsmigranten te huisvesten van tafel gaat en snakken naar meer informatie.

Nieuwbouw Lingecollege klaar, het inrichten kan beginnen

De nieuwbouw van het Lingecollege Lyceum opgeleverd. In september kunnen de leerlingen terecht in een gloednieuw gebouw dat geheel voldoet aan de modernste eisen die het voortgezet hoger onderwijs tegenwoordig stelt. Na een lange ontwikkel- en besluitvormingsfase is de feitelijke voorbereiding- en uitvoering van de bouw snel gerealiseerd.

Bij het vaststellen van het budget is er van uitgegaan dat het karakteristieke schoolgebouw waar voor de invoering van de Mammoetwet de HBS en de MMS en later het gymnasium in gehuisvest was voor 750.000 euro verkocht zou worden. Dat is nog niet gebeurd. In de laatste raadsvergadering vertelde wethouder Melissen wel, dat niet iedere koper met het gebouw aan de haal kan gaan. De toekomstige bestemming van het pand, waarvan velen hopen dat het niet gesloopt zal worden, een bestemming krijgt die past bij de onderwijsomgeving ter plekke. Punt van discussie is ook nog de hoeveelheid grond die de toekomstige koper gegund wordt.

Hoop op kleine evenementen in het najaar

Nu iedereen er vanuit gaat dat de huidige pandemie door de inentingen en de immuniteit van mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus langzaam zal uitsterven, worden andere zaken weer belangrijk. Vast staat dat naast het Fruitcorso ook Appelpop niet doorgaat. De organisatoren van Appelpop vonden het financiële risico te groot om nu al enorme verplichtingen aan te gaan voor een evenement waarvan je niet zeker weet of het door kan gaan en hoeveel bezoekers er gelijktijdig het terrein op mogen.

De gemeente Tiel geeft jaarlijks rond de 700,000 euro uit aan evenementen. Dat geld is in 2020 en 2021 grotendeels in de gemeenteportemonnee gebleven. Ton Zuidema vroeg wethouder Brink daarom of (een deel van) dat geld niet gebruikt kan worden voor het mogelijk maken van kleinere evenementen in de nazomer en najaar. De suggestie kreeg brede steun van de overige fracties. Wethouder Brink bleek de por niet nodig te hebben. Hij had al afspraken met zowel het bestuur van Appelpop als het Fruitcorso over de organisatie van kleinschalige evenementen. Die wil hij financieel ondersteunen. De wethouder benadrukte dat ook andere verenigingen en instellingen bij hem met goede ideeën voor evenementen voor dit jaar bij hem kunnen aankloppen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights