Week van de Psychiatrie Tiel – deel 2 Stadslandgoed Franciscushof

De jaarlijkse week van de psychiatrie is dit jaar van 22 tot en met 26 maart. Gisteren begonnen we met een serie artikelen hierover. Dagelijks belichten we één van de deelnemers, allen organisaties die actief zijn op het gebied van psychische / psychiatrische problemen in Tiel. Vandaag Stadslandgoed Franciscushof.

4 Oktober 2016 het feest van Franciscus. Aad van Dijk met de Ariënsprijs

Aad van Dijk is zeer actief in Tiel als het gaat om de begeleiding van onze medebewoners die het al dan niet psychisch minder makkelijk hebben in het leven. Hij is betrokken bij zowel Het Inloophuis, Ruimte voor anders zijn en de Tielse Maatjes. Na zijn pensionering heeft hij zich verdiept in de psychiatrie. Hij is onder andere zelf ‘maatje’ via het Tielse Maatjesproject. Van 1992 tot 2009 was hij pastor van de Dominicuskerk.

Volgens Aad is de week van de psychiatrie belangrijk om meer begrip te vormen, angst weg te halen voor en ervoor te zorgen dat mensen niet meer schrikken van mensen die ‘anders’ zijn. Er is die week extra aandacht voor de problematiek van de psyciatrische mens en de mensen in zijn of haar buurt.

Stadslandgoed de Franciscushof
Als pastor wist Aad van Dijk dat er stuk ongebruikt terrein naast de katholieke begraafplaats lag. Het was eigenlijk bedoeld voor uitbreiding van het aantal rustplaatsen, toen dat in de loop der tijd niet meer nodig bleek te zijn bedacht hij samen met anderen een goede bestemming voor de grond. Het werd een biologische stadsmoestuin waarvan de oogst gebruikt wordt voor de maaltijden in het inloophuis of verkocht wordt om weer aankopen zoals zaaigoed of nieuwe aanplant mee te kunnen betalen. Het is een tuin waar voor iedereen werk is. Bijvoorbeeld ook voor mensen met een rugzakje, zoals mensen met dementie, ongeacht de leeftijd.

Het stadslandgoed resorteert samen met het Inloophuis en het Tielse Maatjesproject onder het Diaconaal Centrum Tiel (afgekort DCT), vandaar ook de link naar die maaltijden. In de tuin werken zo’n 25 mensen, eigenlijk drie keer per week, maar door corona is het aantal aanwezigen per keer beperkt maar het aantal tuinier-momenten uitgebreid. “Dat is wel prettig voor onze plantjes, maar minder goed voor de contacten. Sommige mensen zie je daardoor niet meer, die werken nu op andere tijden. We zijn nog aanwezig op maandag- en dinsdagochtend, woensdag- en donderdagmiddag en vrijdag- en zaterdagochtend.”

21 Juni 2014
Opening van Stadslandgoed Franciscushof

Volgens Aad is de koffiepauze eigenlijk het belangrijkste van het werk. “Daarvoor hebben we de werktijd zelfs met een uur vervroegd en een tuinhuisje aan laten leggen, tegen de kant van het kerkhof, in eerste instantie gesponsord door de Rotary, later door ons uitgebreid. Tijdens de koffie krijg je pas echt goed contact met de mensen en zij ook met elkaar”, aldus Aad. Onder zijn leiding of die van zijn mede-vrijwilligers werkt er vaak een gemelleerd gezelschap in de tuin, met psychiatrische geschiedenis van allerlei aard maar ook vluchtelingen en mensen die niet in de arbeidsmarkt passen. Het buitenwerk in de stadsmoestuin dekt uitstekend de lading van ‘Betekenisvol bezig’ zijn. De tuin ligt er keurig bij en de opbrengst is prima!

Kennismaken met de stadsmoestuin? J.D. van Leeuwenstraat, naast de RK Begraafplaats.

voor deel 1 van deze serie van 6 zie:  https://detielenaar.nl/nieuws/2021/03/week-van-de-psychiatrie-in-tiel-deel-1-mozaiek-welzijn/

zie voor de opening van de Stadsmoestuin in 2014:  https://www.youtube.com/watch?v=8PAl7F2Z_LM

Zelf iets schrijven over dit onderwerp, of over een ander onderwerp? Laat het ons weten, wellicht bent u onze volgende gast-redacteur.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights