Week van de Psychiatrie in Tiel – deel 3 MEE Gelderse Poort

De jaarlijkse week van de psychiatrie is dit jaar van 22 tot en met 26 maart. Eerder deze week begonnen we met een serie artikelen hierover. Dagelijks belichten we één van de deelnemers, allen organisaties die actief zijn op het gebied van psychische / psychiatrische problemen in Tiel. Vandaag MEE Gelderse Poort.

Meedoen mogelijk maken
MEE Gelderse Poort is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving.
De medewerkers van Mee bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel, chronische ziekte of psychische problematiek. Zelfregie en meedoen in de samenleving staan centraal in hun werkwijze.

Inclusieve samenleving
MEE werkt aan een wereld waarin drempels worden weggenomen en mensen met een beperking of psychosociale problemen alle kans krijgen volwaardig lid van de maatschappij te zijn. De ambitie van MEE Gelderse Poort is het realiseren van een ‘inclusieve samenleving’. Een wereld waarin iedereen kan meedoen.
Een inclusieve samenleving vraagt om visie en samenwerking. MEE Gelderse Poort geeft samen met cliënten, gemeenten, professionals en werkgevers invulling aan de verantwoordelijkheid om de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te bevorderen. Hun kennis en ervaring hebben zij gebundeld in het Expertisecentrum.

Aanbod

In gemeente Tiel organiseert MEE GeldersePoort onder andere cursussen zoals ‘Geldzaken met een budgetbuddy’ en de Soos voor mensen met een autisme. Verder kennen we hen nog van WNL (Welzijn Next Level), waarin zij samen met Mozaïek en STMR Santé Partners werkten aan welzijn en zorg in brede zin. Dit initiatief is volledig opgegaan in de Sociale Poort van de Gemeente Tiel, daar kun je nu terecht voor bijvoorbeeld vragen over wonen, werk, regelgeving en geldzaken, maar ook over zorg voor jezelf of ondersteuning voor een ander.

Regionaal
MEE Gelderse Poort is een regionale organisatie. Clientondersteuners maken deel uit van regionale gemeentelijke wijkteams, daarnaast bieden zij onafhankelijke clientondersteuning Wmo en Wlz. Cliëntondersteuners staan naast iemand met een hulpvraag, kijken integraal en levensbreed en dragen bij aan het versterken van de eigen kracht. Ze brengen hun expertise over mensen met een beperking in en dragen zo optimaal bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet, ook mensen met psychische problemen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met MEE via:
www.meegeldersepoort.nl / 088-6330000 / info@meegeldersepoort.nl

voor deel 2 uit deze serie zie:  https://detielenaar.nl/nieuws/2021/03/week-van-de-psychiatrie-tiel-deel-2-stadslandgoed-franciscushof/

Zelf iets schrijven over dit onderwerp, of over een ander onderwerp? Laat het ons weten, wellicht bent u onze volgende gast-redacteur.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights